יחסי עבודה

חיוב מעביד בפיצויי הלנה עקב עיכוב שחרור כספי פיצויים המצויים בחברת ביטוח

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       פנחס, מתכנת בחברת הייטק, פוטר לאחר 10 שנות עבודה. פנחס בוטח על ידי מעסיקתו בפוליסת ביטוח מנהלים בחברת ביטוח ועם סיום עבודתו היה זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים מחברת הביטוח. יחד עם זאת, לטענת פנחס, כספי הפיצויים הגיעו לידיו רק לאחר 4 חודשים כיוון שמעסיקתו לא הורתה לחברת הביטוח לשחרר את כספי …

קרא עוד

התיישנות הזכות לתביעת פיצויי הלנת שכר

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       דור עבד כפועל בנגריה במשך 5 שנים. במהלך תקופת עבודתו, הלין המעסיק את שכרו של דור מספר פעמים. עד מתי יוכל דור לתבוע מהמעסיק את תשלום השכר ופיצויי הלנתו?   תשובה יש להפריד בין התביעה לתשלום השכר גופו, לגביה חל חוק ההתיישנות הרגיל, וניתן לתבוע עד 7 שנים מיום שנוצרה עילת התביעה …

קרא עוד

מעביד שויתר על הודעה מוקדמת שנתן עובד – חבות בשכר עבודה

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       עובד שהודיע על התפטרותו תוך מתן הודעה מוקדמת, ומעבידו ויתר על עבודתו באותה תקופה, זכאי לשכר עבודה בעד התקופה שבה מוכן היה לעבוד, אך הדבר נמנע ממנו ע"י מעבידו. אסי, שהינו סוכן מכירות בחברה פרטית מזה 5 שנים, הודיע למעסיקו כי מתפטר מעבודתו, באופן שהתפטרותו תכנס לתוקף בעוד חודש (חובת ההודעה המוקדמת). …

קרא עוד

המשמעות הכספית של פיטורי אישה בהריון ללא היתר

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       יהודית הועסקה כמנהלת חשבונות במרפאת שיניים כ-8 חודשים. לאחר שהודיעה למעסיקה כי הרתה, שינה המעסיק את יחסו כלפיה, עד שלבסוף הודיע לה בכתב כי היא מפוטרת מעבודתה (כשיהודית בחודש החמישי להריונה). המעסיק לא הציג ליהודית היתר לפיטוריה. כיום, כחודשיים לאחר הלידה, יהודית מבקשת לברר מהן זכויותיה. תשובה בדב"ע נב/3-24 דפנה מזרחי נ. …

קרא עוד

אפשרות קיזוז חוב של עובד לחברה שאינו נובע ממערכת יחסי העבודה

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       דני עבד כטכנאי במשך שנה וחצי עד לפיטוריו, בחברה המספקת שרותי תקשורת בינלאומית.  בשבעת החודשים האחרונים לעבודתו, השתמש דני, כאזרח, בשרותי החברה בה עבד, ובחר להתקשר לחו"ל מביתו, בעניניו הפרטיים.  במשך אותם חודשים בהם התקשר דני לחו"ל דרך אותה חברה, נשלחו אליו, לביתו, חשבונות לתשלום בגין השיחות שביצע. דני לא שילם אף …

קרא עוד

תקופת הודעה מוקדמת

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       בפני מעביד המעונין לנתק יחסי עבודה עם עובד ישנן שתי אופציות כדלקמן:  א.  הודיע לעובד על פיטוריו ולדחות את מועד ניתוק יחסי העבודה לתאריך עתידי בהתחשב במשך ההודעה המוקדמת שעל המעביד ליתן לאותו עובד. יחסי העבודה נמשכים עד ליום הנקוב בהודעת הפיטורים, ומדובר בתקופת הודעה מוקדמת בה העובד ממשיך לעבוד. במקרה כזה, …

קרא עוד

האפשרות לפדיון חופשה במהלך יחסי עבודה

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       מיכל מועסקת כמזכירה במשרד עורכי דין ונוכחותה בעבודה משמעותית מאוד לתפקוד המשרד. מעסיקה של מיכל הציע לשלם לה תמורת חופשה שנתית מבלי שתצא בפועל לחופשה (דהיינו – תוספת לשכר הרגיל שלה). מיכל הסכימה להצעתו. האם הסכמה שכזו תקפה?     תשובה חופשה שנתית מוגדרת בסעיף 1 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, וכשמה כן …

קרא עוד

עובד שאינו יהודי – תשלום ימי חג

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       ג'מאל הינו עובד חודשי במרפאת שיניים שאינו עובד בימי חג של יהודים ובימי חג של מוסלמים (דתו). האם זכאי ג'מאל לתמורה בגין ימי החג – של היהודים ושל המוסלמים גם יחד?   תשובה הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, החלות על המנוחה השבועית יחולו, לגבי יהודי – על מועדי ישראל; לגבי מי …

קרא עוד

שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002, נועדו להסדיר את השתכרותו של עובד עם מוגבלות, המוגדר בתקנות כעובד שהוא בעל מגבלה גופנית, נפשית או שכלית שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אשר מועסק או מיועד להיות מועסק במקום …

קרא עוד

המדריך המלא למעסיקים לתקופת החגים

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       עו"ד הילה פורת, מומחית בדיני עבודה ומנהלת אתר עולם העבודה, מפרטת את זכויות העובדים בחגים.   מספר שעות העבודה בערב החג   א. במקום עבודה בו עובדים 8 שעות ביום, שישה ימים בשבוע: סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, קובע כי ביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, בין עפ"י חוק …

קרא עוד