יחסי עבודה

עבודה בחג פורים

   מאת:  עו"ד הילה פורת*         תקציר האם בחג פורים זכאי עובד לעבוד מספר שעות מופחת או שלא לעבוד כלל, ולקבל שכר כאילו עבד ?   המאמר המלא: מועדי ישראל נקבעו בסעיף 10א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948: שני ימי ראש השנה, יום כיפורים, יום ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. כמו …

קרא עוד

העדפת בן משפחה

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       שרית ניסתה להתקבל לעבודה בחברת בטוח והתרשמותה מהראיון שעברה היתה כי היא בהחלט מתאימה לעבודתה. לאחר כשבועיים, התברר לה כי מנהל החברה קיבל את אשת בנו לתפקיד, ומהכרות עמה יודעת שרית כי כישוריה של אותה אישה פחותים משלה. האם תוכל שרית לטעון להפליה (העדפת בן משפחה) עפ"י חוק שוויון הזדמנויות בעבודה?   …

קרא עוד

הסמכות לקביעת מועדי חופשה

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת או במשך שנת העבודה שלאחריה. אין בסעיף כל התייחסות לשאלה מי יכול להחליט על מועד החופשה – המעביד או העובד.    בהקשר זה נקבע בפסיקה כי: החובה למתן חופשה מוטלת על המעביד, והוא המסדיר …

קרא עוד

זכויות עובדים בחגים – המדריך המלא

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       עו"ד הילה פורת, מומחית בדיני עבודה ומנהלת אתר עולם העבודה, מפרטת את זכויות העובדים בחגים. מספר שעות העבודה בערב החג א. במקום עבודה בו עובדים 8 שעות ביום, שישה ימים בשבוע: סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, קובע כי ביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, בין עפ"י חוק ובין עפ"י הסכם …

קרא עוד

הודעה על מתן היתר כללי להעבדה בענף השמירה בשעות נוספות (הוראת שעה)

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       ביום 14/7/14 פורסמה הודעה על מתן היתר כללי להעבדה בענף השמירה בשעות נוספות (הוראת שעה), לפיה ניתן היתר כללי להעבדת מאבטחים בענף השמירה – מיום 14/7/14 עד ליום שבו תפוג ההכרזה על מצב מיוחד בעורף (שניתנה ביום 8/7/2014), הארכתה או חידושה, כמפורט בהוראות ההיתר.   להלן הוראות ההיתר: היתר להעבדה בשעות נוספות …

קרא עוד

הגבלת פיטורים עקב שירות מילואים – מעודכן

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       להלן מאמר המפרט את ההגבלות החלות על פיטורים עקב שירות מילואים.   בהתאם לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949:   חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו – בטלים הפיטורים.   הערה: בהתאם לסעיף 24(ד) …

קרא עוד

הגבלת פיטורים במצב חירום

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006 (להלן-החוק):   המקרים בהם חלה הגבלת פיטורים   1.1 בשל היעדרות מהעבודה עקב מצב החירום חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל היעדרותו מהעבודה, מחמת הוראה שניתנה בשעת התקפה לפי סעיף 9(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, או הוראה שניתנה בעת מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ד(א) …

קרא עוד

יום ירושלים

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       בחוק יום ירושלים, התשנ"ח-1998, הוכרז על יום כח' באייר כחג מדינה אשר ייקרא בשם "יום ירושלים". יום ירושלים נקבע בחוק כיום בחירה – יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד. באם בחר העובד לצאת לחופשה ביום ירושלים, ינוכה היום מיתרת ימי החופשה שלו.   לענין זה יצוין, כי סעיף 6 לחוק …

קרא עוד

חברת ניקיון חויבה לשלם לעובדת זכויות בגין תקופות העסקה אצל מעסיקים קודמים

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       בית הדין קבע כי אחריות המעסיק לתשלומים לקופת גמל, בגין תקופות עבודה אצל מעסיק קודם, נקבעה מפורשות בחוק הגנת השכר בצד האחריות לתשלום שכר עבודה. בס"ע 20660-09-12 ולנטינה ז'קובסקי נ' ש.מ.ע. אלמוג בע"מ (בפני כב' הרשמת ח' גרשון -יזרעאלי, ניתן ביום 9.12.2013), נדונה תביעתה של עובדת ניקיון (להלן – ולנטינה), אשר הועסקה …

קרא עוד

דמי חופשה שנתית לעובד שעבר לעבוד במשרה חלקית

הילה פורת

   מאת:  עו"ד הילה פורת*       דפנה עבדה כמזכירה במרפאת רופאי שיניים במשך שנה, בהיקף של משרה מלאה. לאחרונה, הסכימה דפנה עם מעסיקה לעבור לעבוד בהיקף של חצי משרה. דפנה ביקשה ממעסיקה לצאת לחופשתה השנתית, ולנצל את ימי החופשה שצברה בשנת עבודתה הראשונה.  מעסיקה מבקש לברר מהם דמי החופשה שעליו לשלם בגין יום חופשה אחד, בהתחשב בשינוי בהיקפי …

קרא עוד