WCM – Web Content Managemen

פתרונות לניהול תכנים המוכוונים לקהל הרחב (עולם האינטרנט). הדגש מושם על תהליך של workflow , תוך אישור תכנים קפדני לפני הכרתו ברבים.
מאמרים על מנגנוני למידה וניהול ידע
מאמר על הקמת מאגר ידע – איסוף מידע

יכול לעניין..

Virtual Product

לעיתים קרובות אנו מזכירים כי ניהול ידע בארגון לעולם לא נגמר. כמות המידע היא בדרך …