Virtual Product

לעיתים קרובות אנו מזכירים כי ניהול ידע בארגון לעולם לא נגמר. כמות המידע היא בדרך כלל ביחס ישר לגודל הארגון ולוותק שלו, ככל שארגון גדול יותר כמות המידע גדולה יותר וככל שהארגון וותיק יותר כך הן כמות המידע שנצברת והן התובנות והניסיון שנצברים גדולים אף הם.

Virtual Product, מונח שצמח מתוך קהילת המהנדסים, מתייחס לתוצר לוואי הנוצר בצד פיתוח המוצר. הארגון כולו מתמקד במוצר המפותח, וכאילו, בלי להרגיש, נצבר ידע ומידע רב המלווים אותו. לאחר מסירת המוצר ללקוח, נשאר תוצר לוואי זה, מעין מוצר וירטואלי, בתוך הארגון. חבילת התיעוד, כמו גם הידע בראשם של האנשים, יכולים להיות רלוונטיים הרבה אחרי שהמוצר יסיים את חייו. המידע והידע משמשים בסיס לפיתוחים נוספים. המידע והידע הנם נכס קנייני של הארגון, והם בעלי ערך עצמאי, גם ללא קשר למוצר הפיזי. רעיון זה, של מוצר וירטואלי, ניתן להכליל גם למידע וידע הנצברים בפרוייקטים שאינם דווקא פיתוח מוצר פיזי. אם ארגון טלקום מוכר חבילות שיחה, הרי שגם מתודולוגית יצירת החבילות הנה מוצר וירטואלי הנלווה לפיתוח השירות. והשמיים הם הגבול.
השורה התחתונה- ניהול ידע, בהסתכלות נוספת.

לחצ/י לקבלת פרטים על 2know

יכול לעניין..

RFI – Request For Information

מונח שמשמעותו היא בקשת מידע. בהקשר הארגוני מדובר בדר"כ בשלב ראשוני בתהליך רכישת מוצר או …