מודל קונספטואלי לפיתוח הדרג הניהולי הבכיר

מאת מאיר שירת – יועץ ארגוני ב"מכון מנהיגות – ייעוץ לארגונים לומדים"

פורסם לראשונה אוגוסט 2000

 

 • כללי
 • עקרונות מנחים לפיתוח הדרג הניהולי הבכיר
 • אתגרים מרכזיים ותחומי התערבות בפיתוח הדרג הניהולי הבכיר
 • תהליכים מרכזיים בפיתוח דרג הניהול הבכיר בארגון

 

א. כללי

 

סיוע מערכתי שניתן על ידי מכון מנהיגות לארגונים גדולים בתחום פיתוח דרג המנהלים הבכיר, הביא לכדי גיבוש מודל קונספטואלי וייחודי לפיתוח דרג זה בארגונים. הייחודיות של המודל שפותח הוא בכך שבתהליך הכשרה ופיתוח המנהלים נעשה ניסיון להביא לשיפור בתפוקות בשלושה מישורים:

 • המנהלים עצמם
 • עמידת היחידות עליהן הם מופקדים במשימות השונות המוטלות עליהן
 • פיתוח המערכת הארגונית כולה.

הפרטים המנהלים בדרג הבכיר יהיו בעלי כישורים ותפיסות הולמות יותר לביצוע תפקידם וכל זאת בהתאם לערכים והחזון של הארגון. המשימה המנהלים הבכירים יבצעו את המשימות המוטלות עליהם ועל  יחידותיהם באופן טוב יותר. המערכת הארגונית כולה תשתפר כתוצאה הן מהכשרה ברמה האישית והן משיפור בביצוע המשימות של היחידות.

 

תרשים המציג את המרכיבים השונים לפיתוח דרג בכיר:

 

תרשים המציג את המרכיבים השונים לפיתוח דרג בכיר:

 

ב. עקרונות מנחים לפיתוח הדרג הניהולי הבכיר:

 

 • רנטביליות ההשקעה בניהול הבכיר – כל השקעה בדרג הניהול הבכיר בכלל ובהכשרת דרג זה בפרט מהווה מנוף לשיפור יעילות ואפקטיביות הארגון כולו ובמקרים רבים גם מנוף לשיפור מערכות נוספות הנמצאות בסביבת הארגון.

 

 • שונות גבוהה בין תפקידי דרג הניהול הבכיר בדרג הניהול הבכיר – קיימת שונות גבוהה בין התפקידים וקיימת ייחודיות בהגדרות התפקידים, לכן בדרג זה כמעט ולא ניתן ליצור סטנדרטיזציה של הכישורים והמיומנויות הנדרשות לביצוע התפקיד. סטנדרטיזציה בדרג זה קיימת רק ברמת הערכים המרכזיים והתפיסות הניהוליות / מנהיגותיות.

המשמעות לכך לגבי תוכנית פיתוח לדרג הניהול הבכיר הינה:

ברמת מגוון המיומנויות, והידע הנדרשים לביצוע התפקיד יש צורך לבנות תוכנית

אינדיבידואלית לכל מנהל.

ברמת התפיסות הניהוליות / מנהיגותיות והערכים המרכזיים של הארגון כולו ניתן לבצע

הכשרה כללית.

 

 • ניסיון ניהולי ומנהיגותי עשיר ומגוון – מנהלים בדרג הבכיר מביאים עמם ניסיון ומודעות ניהולית / מנהיגותית / מקצועית עשירה ומגוונת, לכן בתוכנית הכשרה לדרג זה יש צורך להעביר חלק מהאחריות לבניית תוכנית הכשרה ולצמיחה האישית, למנהלים הבכירים עצמם.

 

 • גיוון מקורות ההכשרה – הכשרה של דרג הניהול הבכיר טוב שתעשה שימוש הן בניסיון הקיים במוסדות הכשרה והן בניסיון הקיים במערכות כלכליות, תעשייתיות וחברתיות בישראל ובעולם.

 

 • סיוע ממוקד במהלך אירועים קריטיים, מחזוריים ובעלי ערך פורמטיבי על מנת שהכשרת המנהלים הבכירים תביא לשיפור בביצועי המשימות של היחידות ופיתוח המערכת בכלל, יש לנצל אירועים קריטיים ומחזוריים בארגון ולהשתמש בהם לפיתוח המנהלים, היחידות והמערכת כגון: כניסה / סיום תפקיד, תחילת שנה- גיבוש תוכניות עבודה, סיכום שנה, פרסום מאזן וכ"ו.

 

 • פניות מנהלים בכירים להכשרה – מנהלים בכירים הינם עסוקים מאוד במסגרת תפקידיהם השונים, יש צורך לקחת עובדה זאת בחשבון בבניית תוכנית הכשרה.

 

ג. אתגרים מרכזיים ותחומי התערבות בפיתוח הדרג הניהולי הבכיר

 

 

 

תחומי התערבות מרכזיים

 

היעד

הנשאף

 

התפוקה

הנידרשת

אתגרים

 

 

מישורים

תוכנית הכשרה לניהול הבכיר. מסלולי למידה והתפתחות אישית.

למידת עמיתים – פורום אינטרדיסציפלינרי של מנהלים בכירים.

מנהלים בכירים איכותיים בארגון פיתוח היכולת

הניהולית והמנהיגותית של  מנהלים בכירים

 

 

 

הפרט

הבניית תהליכים של כניסה לתפקיד, הערכת ביניים וסיכום תפקיד. היחידה עומדת במשימותיה לאורך זמן ניהול היחידה באופן מיטבי  

התפקיד

הבניית תהליכי איתור פוטנציאל והערכה מעצבת.

גיבוש הנהלה מובילה ולומדת.

ניהול הידע, המדיניות וההבניה הארגונית.

המערכת עומדת במשימותיה לאורך זמן בנייה ופיתוח המערכת הארגונית  

 

המערכת

 

 

ד. תהליכים מרכזיים בפיתוח דרג הניהול הבכיר בארגון

 

להלן תרשים זרימה המציג את התפיסה הרצויה לתפקוד דרג ניהול בכיר:

התפיסה הרצויה לתפקוד דרג ניהול בכיר

 

 

 


מנהיגים ברשת
www.leadersnet.co.il
leaders@leadersnet.co.il
© כל הזכויות שמורות ל"מנהיגים ברשת"  מאי 2002. החומר מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בחומר שימוש מסחרי/עסקי ו/או להפיצו בכל דרך שהיא (להוציא באמצעות יצירת קישור למאמר ספציפי  ולעמוד הבית במקביל) מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר

  

 

 

 

יכול לעניין..

גידול דור העתיד של מנהלים: שמירת מורשת הארגון על ידי בניית עתודה ניהולית

מאת מאיר שירת – יועץ ארגוני ב"מכון מנהיגות – ייעוץ לארגונים לומדים" פורסם לראשונה פברואר …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *