פיתוח מנהלים

פיתוח מנהלים בקיבוצים

הרחבה לכתבת משאבים, גיליון 236, 3 בדצמבר 2000   בתנועה הקיבוצית מתרחב כיום הצורך בפיתוח מנהלים והטמעת תרבות ניהול, שתאפשר למנהלים בדרגים שונים, במפעלים או במסגרות אחרות, חברתיות, חינוכיות ועוד, לשפר ולייעל את התפקוד הארגוני והכלכלי, ולמשימה זו נרתם המכון לייעוץ ארגוני של התק"ם. ענת רוזנבלט, הממונה במכון על הדרכה בארגונים, מתמחה בהנחיית והדרכת "קבוצות עמיתים למנהלים". כלומר, בקבוצה משתתפים …

קרא עוד

פיתוח מנהלים בגישה אסטרטגית

הרחבה לכתבת משאבים, גיליון 246, 12 בפברואר 2001   קיימות שתי גישות לפיתוח מנהלים. אחת ממוקדת בפיתוח והעשרת מנהל במיומנויות ניהול, והאחרת אסטרטגית, ולפיה צריך אמנם – ברמה הטקטית – לפתח מיומנויות ניהול, אך הגישה רואה את עיקר תפקידה בבניית קבוצת הניהול הקיימת והעתידית של הארגון. דרור ורדי, מנכ"ל משותף בחברת "אינטליג'נס" לייעוץ ארגוני ופיתוח מנהלים, מיישם את הגישה האסטרטגית, …

קרא עוד

מאפיינים ובעיות בפיתוח מנהלים

הרחבה לכתבת משאבים, 20 בפברואר 2000   לפיתוח מנהלים כמה מאפיינים ייחודיים, שאינם קיימים בתחומי פיתוח ארגוני אחרים, כמו פיתוח צוות, תקשורת בין-אישית ועוד, אומר נחום אופיר, מנהל מכון "עמיתים". ראשית, למנהלים רגישות גבוהה לסטטוס שלהם. נכונותם להיחשף מבחינה אישית בקבוצת הלימוד, ולחלוק עם אחרים חולשות או מבוכות, קטנה מאד. כוח הוא משאב משמעותי בעיניהם, והחשיפה נראית להם כחולשה. גם …

קרא עוד

דילמות בעיצוב תכניות פיתוח מנהלים

מאת: ערן נדן, מנהל תחום פיתוח מנהלים – לוטם פורסם לראשונה במאי 2002   בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש שעושים ארגונים בתהליכים שונים שמטרתם להכשיר ולפתח את המשאב האנושי שאמור להוות ציר הניהול העכשווי והעתידי של הארגון. תהליכים אלו נקראים באופן גנרי "תכניות פיתוח מנהלים", אולם הניסיון מלמד כי קיימת שונות רבה בין התהליכים ולא כל תהליך הדרכתי שמשתתפים בו …

קרא עוד

שילוב אומנות לחימה בייעוץ אישי למנהלים

הרחבה לכתבת משאבים, גיליון 250, 14 במרץ 2001 לחץ לקבלת מידע נוסף   אחת הבעיות של מנהלים היא שלפעמים הם מרגישים בודדים וכל ההחלטות על כתפיהם. בדרך כלל המנהל לא יכול להתייעץ ברמה האישית עם מנהלים מתחתיו, בצורה נקיה ונטולת אינטרסים אישיים ופוליטיקה פנים-ארגונית. כתוצאה מצורך זה פיתח דב קהת, מנכ"ל "חלופה" לייעוץ אסטרטגי, מוניציפלי ויזמות, ייעוץ ברמה האישית למנהל, …

קרא עוד

פיתוח מנהיגות כתהליך מערכתי ומתמשך בארגון על פני שנת עבודה

מאת מעין אמיתי, יועץ ארגוני ב"מכון מנהיגות – ייעוץ לארגונים לומדים" פורסם לראשונה אפריל 2001   תהליך התפתחות של מנהלים כמנהיגים, הוא תהליך של למידה בלתי פוסקת המתרחשת כל הזמן ועושה שימוש בהתרחשויות היומיומיות, כחומר שממנו מופקת הלמידה (Bennis 1990).   פיתוח ניהול ומנהיגות ממוסד מתבטא בחמישה מימדים: פיתוח כישורי ומיומנויות ניהול ומנהיגות. פיתוח מודעות וצמיחה אישית. למידה מושגית. גיבוש …

קרא עוד

פיתוח מנהלים בחברות רב לאומיות

הרחבה לכתבת משאבים, גיליון 264, 11 ביוני 2001 לחץ לקבלת מידע נוסף   פיתוח מנהלים הוא סוגיה מורכבת יותר בחברה רב-לאומית, ששואפת ליצור שדרה ניהולית אחידה בשלוחותיה ברחבי העולם ולהתמודד עם השוני התרבותי. רקפת קרת-קרואני, מנהלת תכניות פיתוח מנהלים בחברת – HP אירופה גורסת כי מצד אחד קיים צורך באחידות המסרים למנהלים, אחידות בתהליכי הפיתוח ובתוצאות המצופות ומצד שני התכנית …

קרא עוד

Leadership development for senior managers

מאת אבי אלטמן – "מכון מנהיגות – ייעוץ לארגונים לומדים" פורסם לראשונה אפריל 1999 (הרצאה שניתנה בכנס IODA בהונגריה בספטמבר 1997)   There is a manager I know of, a CEO of a large economical and industrial corporation in Israel. As a junior manager in a technical domain he was O.K., a conservative manager who tends to stick to the …

קרא עוד

מודל קונספטואלי לפיתוח הדרג הניהולי הבכיר

תרשים המציג את המרכיבים השונים לפיתוח דרג בכיר:

מאת מאיר שירת – יועץ ארגוני ב"מכון מנהיגות – ייעוץ לארגונים לומדים" פורסם לראשונה אוגוסט 2000   כללי עקרונות מנחים לפיתוח הדרג הניהולי הבכיר אתגרים מרכזיים ותחומי התערבות בפיתוח הדרג הניהולי הבכיר תהליכים מרכזיים בפיתוח דרג הניהול הבכיר בארגון   א. כללי   סיוע מערכתי שניתן על ידי מכון מנהיגות לארגונים גדולים בתחום פיתוח דרג המנהלים הבכיר, הביא לכדי גיבוש …

קרא עוד

פיתוח מנהלים משולב בפיתוח ארגוני

הרחבה לכתבת משאבים, גיליון 266, 27 ביוני2001 לחץ לקבלת מידע נוסף   תוכניות לפיתוח מנהלים בדרך-כלל ממוקדות בפיתוח מיומנויות ניהול שבארגון עלה צורך לפתחן כגון מנהיגות, ניהול צוות, ניהול זמן וכדומה. ואדים (ואדיק) רוזנבליט, מנהל משותף בחברת "אל – טל" לייעוץ, הדרכה ופיתוח ארגוני, פיתח ומיישם מודל פיתוח מנהלים בפעילות דו-מוקדית, בשני צירים: פיתוח תפיסה ניהולית במקביל לתהליך פיתוח ארגוני. …

קרא עוד