הנעת עובדים – מושגים

הייררכית הצרכים של מסלו – Maslow's Hierarchy of Needs

באמצע שנות החמישים פירסם מסלו תיאוריית מוטיבציה המבוססת על חמישה סוגי צרכים המופיעים בסדר הייררכי: 1. צרכים פיזיולוגיים בסיסיים 2. צורכי בטחון/בטיחות 3. צורכי השתייכות 4. צורכי הערכה 5. צורכי מימוש עצמי (ראה קובץ מצורף – פירמידת הצרכים של מסלו) בבסיס המודל קיימת ההנחה כי האדם נימצא בתהליך מתמיד של התקדמות מסיפוק צרכיו הגשמיים הנימצאים בבסיס ההייררכיה עד לסיפוק צרכיו …

קרא עוד

העצמה – empowerment

תהליך שינוי המתרחש ברמה אישית, שיתופית וארגונית במהלכו אנשים כאינדיבידואלים וכקבוצות עומדים על זכותם להחליט ולפעול בנושאים המשפיעים על חייהם וסביבתם. מאת אמתי מעיין – מכון מנהיגות. תהליך זה מתאפשר תודות לפיתוח העמדה המכירה בקיומו של מוקד שליטה פנימי ויצירת תחושה של מסוגלות עצמית (ראה מושגים ניפרדים). מאמרים על הנעת עובדים מצגת מאת אמתי מעיין, בנושא העצמה: empowerment

קרא עוד

חיזוק חיצוני (אקסטרינזי)

תגמול המסופק או מתווך לפרט באמצעות מקור חיצוני כמו ממונה, הארגון, חברים לעבודה וכיו"ב. מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמרים בנושא תגמולים ושכר

קרא עוד

חיזוק פנימי (אינטרינזי)

תגמול הנובע מתוך הפרט עצמו, כתחושת הישג, תחושה של עשית דבר חשוב, תחושת עצמאות ואוטונומיה. מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמר על אמון והעצמה כגורמים ליצירת התקשרות של העובדים

קרא עוד

מוקד שליטה – Locus of control

אמונת האדם באשר לגורמים המשפיעים על האירועים המתרחשים בחייו. הכוונה לייחוס שהאדם נותן למקור השליטה בנסיבות החיים. בשנת 1966 פיתח Rotter סקאלה הממפה את מוקד השליטה של האדם כפנימי או כחיצוני (ראה מושגים ניפרדים). מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמרים בנושא קבלת החלטות

קרא עוד

מוקד שליטה חיצוני – External Locus of control

ייחוס מקור השליטה בנסיבות החיים – לגורמים חיצוניים בסביבה הקרובה או הרחוקה לאדם. אדם המאמין כי אינו אחראי לגורלו אלא המזל, הגורל או אנשים קרובים הם הקובעים את מהלך חייו. לדוגמה בהקשר הארגוני, עובד המייחס ביצוע כושל למזל רע או לקושי המשימה. מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמרים בנושא קבלת החלטות

קרא עוד

מוקד שליטה פנימי -Internal Locus of control

ייחוס מקור השליטה בנסיבות החיים – לאדם עצמו, לתכונותיו, להתנהגותו ולפעולותיו. לדוגמה בהקשר הארגוני, עובד מייחס ביצוע כושל לחוסר יכולת וכישרון שלו. מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמרים בנושא קבלת החלטות

קרא עוד

מחויבות ארגונית – Organizational Commitment

עמדה המשקפת את עוצמת הקשר הריגשי ותוצריה ההתנהגותיים בין עובד לארגון. כאשר עובד מרגיש הזדהות ושיתוף עם הארגון, חזונו ופעולותיו, ניתן לומר כי מחוייבותו לארגון גבוהה. מחוייבות ארגונית בהקשרה המוטיבציוני מופיעה בגישת המנהיגות המעצבת (טרנספורמטיבית). מאמרים על הנעת עובדים מאמר על ניהול, מנהיגות, מוטיבציה ומחויבות

קרא עוד

מחויבות עמדתית – Attitudinal commitment

העוצמה היחסית של הזדהות הפרט עם הארגון ומידת מעורבותו בו. (ע"פ Mowdy, Porter & Steers) מאמרים על הנעת עובדים מאמר על ניהול, מנהיגות, מוטיבציה ומחויבות

קרא עוד