תקן ISO 9001 והכלכלה העכשווית

הרצאה מאת: דב פלד – יועצים (קישור למדור יועצים)

הוצגה בכינוס הלאומי השישי של האיגוד הישראלי לאיכות נובמבר 28-29 2001

הקדמה:

המצב הכלכלי העכשווי בארגונים, בעיקר מתחום ההי-טק, מאבדים מערכם בבורסה ובמקביל מתקשים להשיג משקיעים להמשך צמיחתם מחייב את הארגון לנקוט בשיטות התייעלות. קיימות גישות ושיטות שונות להתייעלות כגון: צמצום בכוח אדם, הקטנת הוצאות וכד'.

לצערי הארגונים לא חושבים על הגישה שתעזור להם להתפתח בצורה נכונה למרות המצב בשוק. הגישה היא יישום תקן ה ISO 9001 במהדורתו החדשה  2000.

דרישות תקן ה ISO 9001 במהדורת 2000 מובילות את הארגון לשיפור מתמיד בפעילותו. התקן דורש מהארגון לקבוע כללים להתמקדות בלקוחות, להגדיר את פעילויות הארגון כפעילויות תהליכיות תוך קביעת קשרי הגומלין ביניהן.

יישום נכון של דרישות התקן יעזור לארגון להתפתח מבחינה עסקית. זוהי תועלתו העיקרית של התקן ולכן הוא נדרש במציאות הכלכלית העכשווית.

התקן במהדורתו הקודמת:

עד היום הטענות העיקריות כנגד תקן ISO 9001  או 9002 במהדורתו הקודמת (1994) הייתה: "התקן הופך את הארגון לארגון המייצר ניירת, מפרנס גורמים שונים כגון יועצים ומכונים בודקים" , מוצרי הארגון העובד לפי התקן לא מהווים מדד לאיכות וכדומה.

התקן ה"חדש" ויתרונותיו:

הטענות שהושמעו הגיעו גם לאזנם של חברי הוועדה המעדכנת את התקנים והם בסיוע מומחי האיכות במדינות השונות פיתחו מהדורה חדשה הידועה כמהדורת 2000 (לגרסה העברית 2001- )

התקנים הבין לאומיים שנקראים: מערכות ניהול איכות (ולא מערכות לניהול  אבטחת איכות) וידועות כ – ISO 9001 ו- ISO 9004 מתבססים על שמונה עקרונות המאפשרים לארגון להשיג את מטרתו העיקרית שהיא רווח מכסימלי:

התמקדות בלקוחות על הארגון להבין את הלקוח להכיר את צרכיו כולל העתידיים תוך עמידה בכל דרישותיו .

מנהיגות תפקיד המנהיגים בארגון ליישם אחידות בהשגת מטרות הארגון.

מעורבות עובדים העובדים משתלבים בהכרת ובהבנת מטרות הארגון.

גישה תהליכית תוצאות מושגות ביתר יעילות כאשר פעיליות ומשאבים מנוהלים כתהליך.

גישה מערכתית לניהול – כל פעיליות הארגון מנוהלות כתהליך, בו מיושם העיקרון: תכנן, בצע, בדוק ופעל.

גישה לקבלת החלטות על פי עובדות החלטות אפקטיביות מבוססות על ניתוח של מידע ונתונים.

שיפור מתמיד התקן דורש ששיפור מתמיד יהיה יעד איכותי קבוע של הארגון.

יחסים עם ספקים לתועלת הדדית מערכת יחסית יעילה בין הארגון לספקיו תגדיל את יכולת שניהם להשגת תמורה נוספת.

כל סעיפי  התקן במהדורתו החדשה מכוונים מנקודת מבט עסקית ניהולית וגישה תהליכית בארגון, בניגוד למהדורה הקודמת שהתמקדה במוצר על כל שלביו.

התקן במהדורתו החדשה מורכב משני יסודות: 1. מסייעים לארגון לשפר את ביצועיו העסקיים 2. עקרונות מערכת ניהול איכות – בניית מערכת ותיעוד איכות – לא אדון בהם הפעם.,

"הסעיפים העסקיים" – (בסוגריים מס' הסעיף בתקן) :

התמקדות בלקוח (סעיף 5.2) דורש מההנהלה הבכירה להבטיח כי נקבעו ומולאו דרישות הלקוח. –  לא מתחיל לעבוד לפני שיודעים על מה עובדים.

תקשורת פנימית (סעיף 5.5.3) סעיף שלא הופיע במהדורה הקודמת דורש מההנהלה הבכירה להבטיח אמצעי תקשורת, כדיבור והחלפת מידעבתוך הארגון. – כמה פעמים חשנו כי אין תקשורת בארגון – בין השיווק והפתוח  ובין הייצור והרכש וכך הלאה לאורך ועומק הארגון.

תשתיות (סעיף 6.3) נוספה דרישה מפורשת ל: מבנים, מרחב עבודה ואמצעי שרות וכן לשירותי תמיכה כגון תקשורת.  דרישות הגורמות להנהלת הארגון לחשוב ולתכנן לפני הביצוע מבחינת נחשוב ונעשה.

תכנון מימוש הייצור (סעיף 7.1) הארגון יתכנן ויפתח את התהליכים הדרושים למימוש המוצר. כל תהליכי העבודה יתוכננו כך שיסייעו לארגון לממש את המוצר כך שיהיה מאומת ותקף (validation & verification) .

קביעת דרישות הקשורות למוצר (סעיף 7.2.1) התקן דורש כי הארגון יקבע  את הדרישות המוגדרות ע"י הלקוח, את הדרישות שלא התבקשו ע"י הלקוח, אך נחוצות לשימוש מוגדר או מיועד, את כל דרישות החוק הקשורות במוצר כגון חוק התקנים ו/או עמידה בתקני בטיחות בינלאומיים כגון: CE, UL / בלעדיהם לא ניתן למכור בארה"ב ובאירופה – לתמיד (המכס המקומי מוחק את החברה מרשימת הספקיות למדינה). דרישה חשובה שנוספה במהדורה החדשה.

סקר דרישות הקשורות למוצר (סעיף 7.2.2) הארגון חייב לסקור את כל הדרישות הקשורות במוצר לפני מתן הצעת מחיר ללקוח אחרי קבלת חוזה / הזמנה ובמהלך העבודה. – בדיקת כל הדרישות לפני מתן הצעת מחיר תעזור לארגון לכמת את הוצאותיו הישירות והעקיפות ותיתן הצעה המבוססת על נתונים אמיתיים.

תכן ופיתוח (סעיף 7.3) פעולות התיכון והפיתוח יעשו תוך בקרה מתמדת של הנהלת הארגון. – בחברות בהן מבוצע פיתוח כולנו מכירים את החריגה התקציבית הגדולה מהמתוכנן שחלקה עלולה להגיע עד לסגירת הארגון. התקן מנחה את הארגון איך לגרום לכך שלא תהיה חריגה תקציבית ואם כבר תהיה חריגה היא תתגלה סמוך להיווצרותה.

תהליך הרכש (סעיף 7.4.1) כל מוצר נרכש חייב להתאים לדרישות מוגדרות, מי שמוביל את דרישות הרכש הם מהנדסי הפיתוח ו/או הייצור בארגון ולא מנהל הרכש שלפעמים קונה כל כך בזול שזה יוצא מאד יקר לארגון (זול בכל מחיר),  דוגמאות יש לכל אחד מארגונו.

בקרה על ייצור ומתן שרות (סעיף 7.5.1) הארגון יבצע בקרה על כל תהליך הייצור (/השרות). יאתר אי התאמות בשלב מוקדם ככל הניתן ויבצע פעולת תיקון ויחשוב מה ניתן לעשות שתקלות לא יחזרו.

שימור המוצר (סעיף 7.5.5) הארגון ישמור את המוצר שלא יינזק בכל שלבי התהליך. כן גם שינוע פנימי הוא חלק בלתי נפרד מתהליך הייצור.

שביעות רצון הלקוח (סעיף 8.2.1) סעיף שלא הופיע במהדורה הקודמת הארגון ינטר מידע ביחס לתפיסתו של הלקוח באשר למידה שבה ענה הארגון על דרישותיו. לקוח הנותן לארגון אפשרות לשיפור מתמיד באמצעות שיתוף ידע ומשוב הולם מהווה נכס לארגון, על הארגון לחשוב על שיטות כיצד לבדוק את שביעות רצון הלקוח (פנימי וחיצוני).

שיפור מתמיד (סעיף 8.5.1) סעיף שהורחב ומתמקד בעיקר הארגון ישפר בהתמדה את האפקטיביות של מערכת האיכות שלו. כלומר יחשוב ויפעל לקיצור זמני פיתוח, ייצור, יחשוב איך לתחזק את המוצר ביעילות. פעולות שבהגדרתם יביאו לחסכון כלכלי והגדלת הרווח.

התקן כמובן גם דן בסעיפים הקשורים לאיכות, משום מה חלק מהאנשים שלא מצויים בתחום חושבים כי בניית מערכת איכות פירושה בניית מערכת ניירת וביוקרטיה המפריעה וחונקת את הארגון. גם כאן יש הפתעה נעימה – התקן דורש רק שישה (6) נהלים כתובים ומדריך איכות. ליתר הסעיפים מספיקה הוכחת ביצוע: רישום בטופס שבדרך כלל קיים בארגון או שימוש בטופס ממוחשב.

סיכום:

דרישות תקן ה ISO 9001 במהדורת 2000 מובילות את הארגון לשיפור מתמיד בפעילותו. התקן דורש מהארגון לקבוע כללים להתמקדות בלקוחות, להגדיר את פעילויות הארגון כפעילויות תהליכיות תוך קביעת קשרי הגומלין ביניהן. כל הארגון יפעל כיחידה אחת מגובשת להשגת המטרה העיקרית קיום – מיותר להסביר זאת היום-  והתפתחות כלכלית

ביבליוגרפיה:

תקן ישראלי – ת"י ISO 9000  , ינואר 2001 "מערכות ניהול איכות – יסודות ומונחים.

פרשנות לתקן הנ"ל ע"י מכוני הסמכה כמו: מת"י, לוידס רגיסטר, QMI וכד,

קישורים נוספים שנמצאו בידי מנהיגים ברשת:

מצגת בנושא ISO 9001 והכלכלה העכשווית – קובץ PPT

מאת דב פלד הוצגה בכינוס הלאומי השישי של האיגוד הישראלי לאיכות

נובמבר 28-29 2001

האם זקוקים לסטיסטיקאי כשיש מחשב ומדפסת צבעונית?  – דב פלד

2001 שבוע האיכות הלאומי 3-7 יוני 2001

מכון התקנים הישראלי

מאמרים בנושא האיכות

מכון התקנים הישראלי

כל מה שרצית לדעת ISO 9000:2000

מכון התקנים הישראלי

הכנה למבדקי איכות

תקני אבטחת איכות והדרכה

הברית בין איכות כוללת והטווח המלא של מנהיגות

העתיד של ניהול איכותי

תקן בטיחות כמקדם שיווקי

השיפור המתמיד

המנהיג כיוצר משמעות

 

מנהיגים ברשת
www.leadersnet.co.il
leaders@leadersnet.co.il
© כל הזכויות שמורות ל"מנהיגים ברשת"  דצמבר 2001. החומר מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בחומר שימוש מסחרי/עסקי ו/או להפיצו בכל דרך שהיא (להוציא באמצעות יצירת קישור למאמר ספציפי  ולעמוד הבית במקביל) מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר

 

 

יכול לעניין..

עלויות איכות בפיתוח תוכנה – תיאוריה ויישום

מאת: ד"ר דניאל גלין, ניתוב מערכות *   ניתוח עלויות האיכות מקובל, מזה עשרות שנים, …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *