על עתודה ניהולית – המועמד מול הארגון

מאת: ישראל אסא

א.ס.א ייעוץ ארגוני והדרכה

רקע

כל ארגון מתקדם החושב על עתידו מכין לעצמו את המנהלים של המחר. אחת הדרכים לכך היא הכנת עתודה ניהולית, בין על ידי עובדים נבחרים מתוך הארגון ובין על ידי גיוס מועמדים מתאימים מחוץ לארגון.  מבחינת הארגון יש לגיוס חיצוני כמו לפנימי יתרונות וחסרונות, כאשר שילוב ביניהם מהווה פתרון נפוץ ע"י ארגונים רבים. "עתודה" עבור הארגון כשמה כן היא, "רזרבה" המבטיחה את עתיד הארגון אך לא בהכרח מבטיחה את עתידו הניהולי של העובד.

 

להיות מועמד ?

לא כל עובד בעל ידע וניסיון מקצועי, כל שכן מי שאין לו ידע וניסיון, מתאים להיות מנהל. במעבר לתפקיד ניהולי יש "לשכוח" במידת מה את ההתעסקות בעבודה הטכנית ביצועית לטובת הנעת אחרים לבצע את העבודה. אין המעבר פשוט, כפי שזה נשמע, מאחר והדבר כרוך  בתכונות אישיות מנהיגותיות, שיש או אין לעובד.  מחקרים על המנהל המצליח מצביעים על "סל כישורים ומניעים" בהם : הישגיות, עוצמה, שליטה, יכולת השפעה, יוזמה, השתייכות ועוד. ראשית חוכמה  בחן את יכולתך ונטיותיך בקשר להתאמתך לתפקיד ניהולי. רבים נכשלים כמנהלים, אף שהצליחו כעובדים מקצועיים. התחל בהערכה עצמית, היוועץ  בקרובים אליך בני משפחה, חברים, ממונים בעבודה והיעזר במכון אבחון מקצועי. אם הערכתך מצביעה על פוטנציאל ניהולי, ראוי שתהיה מועמד.

 

מסלול "המכשולים" להתקבלות :

מבחינת המתעניין החיצוני לארגון , המגיש מועמדות לעתודה ניהולית, מדובר בתהליך ארוך ומורכב עד לאיוש תפקיד ניהולי. ראשית עליו לעמוד בדרישות סף : ניסיון, השכלה וכו' להגשת מועמדות, כפי שמפרסמות החברות במודעות. אין להסיק מפירוט הדרישות במודעות לעתודת ניהול על הקושי להתקבל לתפקיד הניהולי. כך למשל שתי חברות שונות פרסמו לאחרונה מודעות גיוס מועמדים לעתודה לניהול חנויות החברה. בעוד חברה אחת בענף התכשיטים הסתפקה ב"הופעה צעירה וייצוגית" כמסננת ראשונה למועמדים לעתודת ניהול חנויות, חברה אחרת בענף האופנה פרסמה דרישות רבות יותר למועמדים לעתודה לניהול חנויות ובהם : "ניסיון מוכח במכירות, כישורי מנהיגות, הופעה ייצוגית ו..אהבה לאופנה". למועמד, שעבר משוכה ראשונית זו, מצפות בהמשך משוכות נוספות ובהן; מבחן מיון, ראיון, המלצות.  העובר בהצלחה משוכות אלו ייקלט בארגון לעתודה ניהולית, כשעליו להוכיח את כישוריו הלכה למעשה, ולהצדיק את הערכתו כפוטנציאל ניהולי.

 

איך נראית עתודה "קלאסית" ?

קיימות מספר שיטות לעתודה ניהולית. אחת מהן, היותר פופולרית, משלבת הדרכה מעשית מתוכננת תוך כדי עבודה עם הדרכה עיונית יישומית במיומנויות ניהול. במסגרת זו עשוי העובד, חניך העתודה, למלא מספר תפקידים "לרוחב הארגון", על מנת להכיר מקרוב את מגוון עיסוקים בחברה, את סוגי הלקוחות, את הבעיות ואת נהלי העבודה. ההדרכה היישומית עשויה לכלול לימוד מבנה החברה, נהליה, מדיניותה, שירות לקוחותיה וכן  פיתוח מיומנויות ניהול כמו : ניהול צוות, ניהול ישיבות, הנעה, מתן משוב ועוד. המנהל, האחראי על עובד העתודה בארגון, ימלא בד"כ תפקיד חונך ומדריך מקצועי ניהולי "קואצ'ינג" ובמקביל יעריך את התאמת העובד לתפקיד ניהולי בחברה. המנהל החונך יקנה לעובד ידע רלוונטי לתפקידו הניהולי העתידי ויבנה את יכולתו המקצועית. יש ארגונים הממנים בנוסף גם  מנהל/ים בתפקיד יועץ ומנחה – "מנטור" – האחראי לקליטתו החלקה של עובד העתודה ולסיוע לו בהתמודדות עם קשיים, תוך שימוש  כמודל להזדהות. ארגון, המנהל נכון עתודה ניהולית, יפיק את מלוא התועלת מההשקעה בה,  שכן העובד יחוש הערכה כלפי הארגון על כך שמשקיעים בו, מתעניינים  בו ורוצים לקדמו.

 

להפיק את המכסימום מהעתודה ? כמה טיפים מעשיים להגדלת סיכויי ההצלחה ב"תחרות" עם עמיתיך לעתודה.

א. היה קשוב למתרחש בארגון. פתח אוזניך ופקח עיניך שבעתיים, לקלוט את המתרחש בארגון. זה אומר לא רק לקלוט ולדעת את נהלי העבודה, שיטות עבודה, המוצרים ושירותי החברה אלא גם ובעיקר את לקוחות החברה צורכיהם וציפיותיהם מנותני השירות בחברה.

ב. שאל והתעניין בצורה נעימה ולא "חוקרת נוקשה". רשום שאלות  שמתעוררות ואין מי שישיב לך באותו רגע ובקש תשובות מאוחר יותר.

ג. שמור על איזון בין לימוד והכרת הפרטים לבין הבנה וראייה הכוללת של הארגון. זו כשלעצמה תכונה חשובה ביותר בהתנהגות ניהולית. לדוגמא  שעה שאתה לומד תפקיד, נהלים או תהליכי עבודה חשוב, שאל, בדוק איך הדברים מתקשרים זה לזה. איך הנהלים למשל, משרתים את מטרת הארגון ?  זכור, שמנהל מצטיין, מוערך פחות על שליטתו בפרטים והרבה יותר על ראייתו והבנתו הכוללת את צרכי הארגון, ההנהלה, צרכי הלקוחות  ו…צרכי העובדים.

ד. קלוט את האווירה בארגון, את האקלים והתרבות הארגונית. האם האווירה תחרותית ? קיימת עבודת צוות  ?  כל אחד לעצמו ? תקשורת פורמלית ? פתוחה  נינוחה ? פרגון ועזרה הדדית ? בעניין זה זכור שאתה בגדר לומד, אל תזדרז למתוח ביקורת, גם אם לדעתך היא ביקורת בונה. כוונתך הטובה עלולה להדחות משום מעמדך או כישוריך הלוקים במתן ביקורת. לידיעתך מתן ביקורת  בונה, הערכה ומתן משוב  אלו  מיומנויות ניהול חשובות  אותן  מלמדים בכל תכנית הדרכה בעתודה ניהולית איכותית.

ה. כבד סמכויות.  המנע מפנייה לגורמים בכירים, שאינם ממונים ישירות, בניסיון לקצר תהליכים. בשלב זה הדבר עלול להזיק לתדמיתך יותר מאשר להועיל לך. יש לך רעיונות  לשיפור, הצעה ליוזמה?  העלה אותה בפני הממונים אך אל תצפה שיתלהבו מהרעיון וגם לא שימהרו ליישם את הצעותיך. אם הרעיון "שווה התייחסות" לפחות תזכה להערכה שהנך טיפוס חושב, יצירתי יותר מאשר "אורח לרגע הרואה כל פגע".

ו. כחניך בסדנאות הדרכה במסגרת העתודה הנך תלמיד לכל דבר. ניסיונך והשכלתך מן העבר יכולים לסייע לך בה במידה שעלולים להכשילך, אם תתייחס לסדנאות ולקורסים כאל "סרטים שכבר ראית". גלה פתיחות ורצון עז ללמוד לא רק ממנחה הסדנה אלא גם מעמיתך לעתודה. מי שחושב ומתנהג כמי שהכול ידוע לו ואין כל חדש עבורו מזמין לעצמו את הכישלון. במהלך סדנאות הלימוד קח חלק פעיל בתרגילים, משחקי תפקיד וסימולציות גם אם אחרים ייהנו "להתגלח על בשרך". הלמידה היותר טובה היא זו המאפשרת התנסות והפקת לקחים. נצל יותר הזדמנויות והתועלת עבורך תהיה כפולה –  גם תלמד וגם תוערך ע"י המנחה והממונים כמשתתף אקטיבי פתוח המוכן להתמודד עם אתגרים.  "כתלמיד" מבוגר עמוד במלוא המטלות, אל תקל ראש במטלה לימודית קטנה כגדולה וודאי לא בפרויקט גמר, אם זה נדרש.  כשלון בסדנאות העתודה עלול לסכן את עתידך הניהולי,  בעוד שהצלחה תלווה אותך בהמשך הקריירה שלך.

 

 

מנהיגים ברשת
www.leadersnet.co.il
leaders@leadersnet.co.il
© כל הזכויות שמורות ל"מנהיגים ברשת"  מאי 2002. החומר מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בחומר שימוש מסחרי/עסקי ו/או להפיצו בכל דרך שהיא (להוציא באמצעות יצירת קישור למאמר ספציפי  ולעמוד הבית במקביל) מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר

  

 

 

 

יכול לעניין..

תנובה – פרויקט עתודות – פיתוח מנהיגות מובילה בארגון מוביל

המצגת מתארת את פרויקט פיתוח המנהיגות שהוביל אגף משאבי אנוש בחברת תנובה. מהות הפרויקט – …

תגובה אחת

 1. מונדשיין נתן

  שלום .
  אני בגיל 69 .
  בימים אלו פרשתי מעבודה לאחר 48 שנות עבודה .
  מחפש תפקיד ניהולי .

  הבנתי שכדי להשתלב במשהו צ. לעבור קורס עתודה ניהולית .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *