סוכן ידע – Knowledge Broker

אדם, ארגון, מערכת מחשוב או תהליך אשר תפקידם להוות צומת דרכים (צומת ידע) בין צרכני הידע וספקיו. מתווך הידע יכול היות פסיבי- אליו מתנקזים בקשות לידע הממוענות לספקים/ מקורות הידע; מתווך הידע יכול להיות אקטיבי ולטפל בזיהוי מוקדי הצטלבות בין צרכני הידע לבין ספקי הידע ויצירת אמצעים לקישורם. בהקמת מאגרי ידע יש לתת את הדעת בצורך לסוכני ידע, סוגם (עובד, תהליך או אפילו מערכת מחשוב) ורמת הטיפול שלהם בידע (פסיבי/אקטיבי).
מאמרים על מנגנוני למידה וניהול ידע
מאמרים על תחרות ושיתוף בידע

יכול לעניין..

Virtual Product

לעיתים קרובות אנו מזכירים כי ניהול ידע בארגון לעולם לא נגמר. כמות המידע היא בדרך …