מתנות חג לעובדים – דגשים והבהרות

 

מאת: הילה פורת, עו"ד *

rtf3330991446_435429390

 

האם קיימת על המעסיק חבות חוקית להעניק מתנה לחג?

מתנה/שי לחג ניתנת ע"י מעסיק לעובדיו בדרך כלל עפ"י נוהג הקיים במקום העבודה או עפ"י הסכם אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על הצדדים ליחסי העבודה. בחוקי העבודה אין כל חובה על המעסיק להעניק לעובדיו שי לחג.

לכן, במידה ואין הסכם אישי, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג הקובע הוראה מפורשת לענין זה, הרי שהענין נתון לשיקול דעתו של המעסיק.

לענין זה יצוין כי מעסיק שנהג לתת לעובדיו מתנה/שי לחג, והחליט להפסיק נוהג זה מכל סיבה שהיא, נראה כי עובדיו יוכלו לראות בכך הרעה מוחשית בתנאי עבודתם, ובמידה והם בעלי ותק של שנה ומעלה, יוכלו להתפטר תוך דרישת פיצויי פיטורים. המילה האחרונה בענין זה תהא לבית הדין לעבודה.

 

חלוקת שי לחג לחלק מהעובדים בלבד, עלולה להוות אפליה אסורה

עפ"י פסיקת בית הדין לעבודה, שי לחגים שמעוגן ביחסי עבודה, אינו, ולא יכול להיות, אלא זכות כללית ואחידה במקום העבודה, לכל העובדים וללא כל הבדלים. נפסק כי שי לחגים הינו שווה לכל העובדים בכירים וזוטרים, עובדים מצטיינים ושאינם מצטיינים.

בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה נפסק, כי חלוקת שי לחג לחלק מהעובדים בלבד, כאמצעי לעידוד ולתיגמול עובדים מסורים יותר, מהווה אפליה אסורה.

 

האם עובדת הנמצאת בחופשת לידה זכאית למתנה לחג?

כאמור, אין בחוק כל חובה על המעביד להעניק לעובדיו שי לחג.

לכן, במידה ואין נוהג הקיים במקום העבודה בהקשר זה או הסכם אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה הקובעים הוראה מפורשת לענין הענקת מתנת חג לעובדת הנמצאת בחופשת לידה, הרי שהענין נתון לשיקול דעתו של המעביד.

 

האם על מעסיק הנותן שי לעובדיו, לרגל החג, לחייב את העובדים בתשלום מס הכנסה בגין השי לחג שיקבלו?

סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, קובע כי יראו כהכנסת עבודה "… כל טובת הנאה … שניתנו לעובד ממעבידו … והכל בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו".

לפיכך, מתנות הניתנות לעובד ממעבידו במסגרת יחסי העבודה, כגון מתנה/שי לחג נחשבות הכנסת עבודה בידי העובד – הכנסה שיש לחייבה במס הכנסה.

יצוין כי, מתנה הניתנת ממעביד לעובד לרגל אירוע אישי של העובד (חתונה, ברית/ה וכו'), לא תחשב הכנסת עבודה, באם סכומה סביר. כסכום סביר יש לראות את הסכום שנקבע בתקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)- 200 ₪ (נכון לשנת המס 2011).

 

לענין תלושי קניה כשי לחג תלושי קניה המוענקים ע"י מעבידים לעובדיהם מהווים, כאמור, טובת הנאה בידי העובד החייבת במס בידי העובדים. עפ"י תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), כאשר ניתן לעובד תשלום בשווה כסף, יקבע המעביד לצורך תשלום המס את סכום התשלום כפי שעלה לו או לפי מחיר השוק, הכל לפי הגבוה.

 

יחד עם זאת, עמדת נציבות מס הכנסה היא כי במקרים בהם תלושי השי נרכשים ברכישה מרוכזת על ידי המעביד, ניתן להתייחס להפרש בין עלות התלושים לשווים – כהנחה מסחרית הניתנת למעביד, ולפיכך שווי ההטבה יהיה בגובה עלות התלושים למעביד. זאת, במקרה בו עלות התלושים למעביד לא פחותה מעלותם ברכישה מרוכזת אחרת.

 

* עו"ד הילה פורת, מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא" ומנהלת אתר עולם העבודה www.hilaporat.co.il

קישורים רלבנטים באתר:

יכול לעניין..

הילה פורת

התיישנות חופשה שנתית

  מאת: הילה פורת, עו"ד * סעיף 31 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן – החוק), …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *