מחזור החיים וצרכי המימון של הפירמה

מאת: דוד סולומון, הוצאת  DS Solomon Holding

יצא לאור בנובמבר 1998

 

 

 rtf6628400504_2969118626 מקטע מהספר 'מהון סיכון להנפקה ציבורית' בהוצאת DS Solomon Holding 

מחזור החיים של הפירמה

לפירמה עסקית יש מחזור חיים הדומה למחזור חיי האדם. השלבים העיקרים במחזור חיים הם:

·        הילדות / ינקות

·        הצמיחה

·        הבגרות

·        הזקנה

 

 

שלב הילדות

שלב הילדות הינו שלב היצירה וההתגבשות הראשונית של הפירמה, שלב זה מאופיין בהתארגנות בסיסית, גיוס צוות ראשוני, פיתוח רעיונות ומוצרים לצד התארגנות בסיסית בתחומי התפעול, השיווק והארגון. בשלב זה הפירמה מגבשת את מטרותיה ואת כיוון התפתחותה. שלב הילדות מאופיין בהקצאת תקציבים גבוהים יחסית להקמה ולפיתוח. עסק המתפתח במהירות צובר לא אחת כבר בשלב מוקדם זה גם הוצאות שיווק ניכרות. המדד להצלחה העיסקית בשלב זה הינו בדרך כלל עמידה ביעדי המו"פ, התקציב ובלוחות זמנים מוגדרים. שלב הילדות מאופיין

בסיכון עסקי גבוה, החברה צוברת הפסדים כספיים ותזרים המזומנים החופשי שלה הינו שלילי.

הערה : במידה ונעמיק לבחון שלב זה , ניווכח כי שלב הילדות מחולק למספר תת שלבים כאשר העיקרים שבהם הינם: שלב ה"הנבטה " קרי שלב היווצרות, ושלב הילדות המאוחרת המאופיינת בעיצוב אופי הפעילות בפירמה.

 

שלב הצמיחה

פירמה שסיימה בהצלחה את שלב הילדות, פיתחה מוצר או ביססה שרות, עוברת לשלב  הצמיחה. שלב זה מאופיין בעיקר במאמצי חדירה לשוק, בפעילות שיווקית נמרצת, התבססות בשווקי היעד ומחזורי מכירות גדלים והולכים. בשלב זה, עיקר תשומת הלב הניהולית תופנה לשוק והמדד העיקרי להצלחה יהיה יכולת הפריצה לשוק ומחזור המכירות. חברה הנמצאת בשלב הצמיחה מאופיינת בצרכים כספיים גבוהים ביותר, בתקציבי שיווק גדולים מחד ובהשקעות בתחום ההערכות לייצור ועוד. בשלב זה רווחיות החברה נמוכה (ובמקרים רבים החברה מפסידה), ותזרים המזומנים שלה עדיין שלילי.

 

שלב הבגרות

פירמה שעברה בהצלחה את שלב הצמיחה מגיעה, לאחר מספר שנים, לשלב הבגרות. בדומה לאדם הבוגר, בפרק זה של חייה החברה מאופיינת ביציבות ושינוי מועט יחסית במתכונת פעילותה. בשלב זה החברה מציגה שעורי צמיחה נמוכים יחסית, אך במצב זה החברה חייבת להיות רווחית ובעלת תזרים מזומנים חיובי.

 

שלב הזקנה

חברה שאינה שוקדת על התפתחות ורענון מתמידים, הולכת ומזדקנת. שלב הזקנה של החברה מאופיין בחסרון תחרותי מובהק ובדעיכה עיסקית וטכנולוגית. בשלב זה החברה מאבדת בהדרגה את נתחי השוק שלה למתחרים ומנהלת מלחמת מאסף על מעמדה בשוק. חברות הערות לתהליכים אלו חייבות להתניע תהליכי צמיחה חדשים בתוך החברה, כבר בשלב הבגרות. תהליכים אלה יניבו פעילויות חדשות, וירעננו את קווי המוצרים בחברה ובכך ישמרו על חיוניותו של הארגון ומעמדו האיתן בשוק. לכן, חברות המעונינות ל"היות צעירות לנצח" (או לפחות לכמה עשרות שנים) חייבות לאמץ לעצמן "אסטרטגית התחדשות", הכוונה לאיתור פעילויות עיסקיות חדשות כתוצאה של מו"פ או יצירתיות פנימית , או כתוצאה מרכישת חברות או

עסקים אחרים.

 

 

מימון הפירמה בשלביה השונים

אין ספק כי תמהיל המימון העומד בפני פירמה משתנה בהתאם לפרמטרים רבים כגון: סוג העסק, הפוטנציאל העסקי הטמון בו, ענף הפעילות אליו משתייך העסק, מבנה הבעלות, ועוד. אולם, ברור כי מעבר לכל הפרמטרים המוזכרים יש קשר מובהק בין מקורת המימון הזמינים ומחירם, לבין מחזור חיי הפירמה.

 

מימון שלב הילדות (ההנבטה)

בשלבים המוקדמים של חייה, מאופיינת החברה בדרך כלל בצרכי הון קטנים יחסית מחד, ובסיכון וחוסר וודאות עסקית גבוהים מאוד מאידך גיסא. למעשה, בצעדיה הראשונים של החברה, ניתן להבחין יותר ברעיון ופחות באפשרויות מימושו בפועל. מכאן ברור כי שני מקורת ההון הרלוונטיים יהיו הזרמת הון אישי של הבעלים, והכנסת משקיעי הון סיכון (או "מלאכים" בשלבים מאוד מוקדמים).

הערה חשובה: יש לדעת כי בדרך כלל, בשלב זה לא יתנדב הבנקאי לספק מטריית מימון רחבה

לחברה, זאת עקב הסיכון הגבוה הכרוך בכך. הבנקאי מצפה כי נתח נכבד בתמהיל המימון בשלב זה יתבסס על הון עצמי, (הון המייסדים או גיוס משקיע הון סיכון). בפועל, מסתבר כי גם רבים ממשקיעי הון הסיכון לא ישמחו להשקיע בשלב מוקדם זה, עקב רמת הסיכון הגבוהה הכרוכה בצעד זה. המימון לשלב זה יגויס בדרך כלל כ'הון ראשוני' (Seed Money), שמקורו ב"מלאכים" ובקרנות הון סיכון  בעלות תפיסה יחודית. הקף ההשקעה בשלב הראשוני מצומצם יחסית ונאמד בכ- 100 – 200 אלף דולר.

 

מימון שלב הילדות המאוחרת (קדם פריצה)

שלב הקדם פריצה מהווה שלב ביניים בו הפירמה מתארגנת לפריצה ולמימוש הפוטנציאל העסקי. במהלך שלב זה עובר המוצר או השרות משלב אב-טיפוס או תוכניות על הנייר, למוצר הנמצא לקראת סיום הפיתוח ולמוצר בר מכירה.  במקביל נוצרים ומתהדקים המגעים העסקיים עם שוק היעד ומתבצעת הערכות עיסקית מתאימה הכוללת: מגעים עם לקוחות פוטנציאלים, הקמת או השתלבות בצינורות שיווק קיימים, גיבוש צוות ניהולי ומקצועי. בשלב זה נדרש לרוב

מימון בהיקף של כ- 1-3 מליוני דולרים, על מנת לממש את הרעיון. מקורות ההון המתאימים והזמינים ביותר בשלב זה הינם משקיעי הון סיכון, המסוגלים להעריך את היחס בין הסיכון לסיכוי. בדרך כלל מדובר בקרנות הון סיכון, קבוצות קרנות או בתי השקעות המתמחים בהשקעות הכרוכות בסיכון גבוה.

 

מימון שלב הפריצה והצמיחה (Expansion)

חברה שהגיעה לשלב הצמיחה עברה מסלול מכשולים רציני ביותר ובכך הוכיחה למעשה את בשלותה. ברוב המקרים ניתן להתייחס אליה כאל עסק מבטיח, בעל הסתברות טובה להניב פרות. שלב הצמיחה הוא הארוך ביותר בהתפתחות החברה הצעירה. חברה בעלת פוטנציאל צמיחה תמצא עצמה זקוקה להון בהיקפים הנעים בין 5 ל- 50 מליון דולר. מקורות ההון הזמינים בשלב זה הינם בדרך כלל, שלבי גיוס הון פרטי מתקדמים (Follow up Capital), הון ציבורי (הנפקה בבורסה), או במקרים הולכים ורבים הפירמה מתמזגת או נרכשת ע"י גורם מוביל בשוק

(Merger & Acquisition). 

 

סיכום

נוכחנו כי ההון מהווה "דלק" חיוני לפעילות החברה בשלבי חייה השונים. רוב הפירמות העסקיות זקוקות לגיוס הון חיצוני במרבית שלבי התפתחותן. למעשה, ברוב מסלולי ההתפתחות של פירמה ניתן להבחין בשלושה מחזורי גיוס הון יסודיים בעלי מאפיינים ספציפיים:

  • הון ראשוני (Seed Money)
  • הון סיכון (Venture Capital)
  • הנפקה ראשונית (IPO) או M&A

באופן כללי ניתן לומר כי בכל מחזור גיוס, סכום ההון המגויס הולך וגדל, הפרמיה לסיכון קטנה ושיעור הוויתור על הבעלות קטן, במקביל לגידול בהערכת שווי החברה.

גיוס הון בהתייחס למחזור חיי הפירמה וסבב הגיוס

 

כל הזכויות שמורות 2001  – מאת דוד סולומון

אין להדפיס לצלם או להעתיק באמצעי כל שהו ללא אישור בכתב מהמחבר

 

קישורים רלבנטים באתר: 

 

יכול לעניין..

התנהלות עסקים קטנים ובינוניים (SMB) מול הבנק- האם יתכן סיפור אהבה?

  מאת: אבי קרעין וזאב הרשקוביץ*         חיי היום יום בחברות קטנות …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *