מה לכלול בקוד האתי?

מאת: ד"ר לאה שילה

פורסם לראשונה באתר עמותת שבי"ל ישראל

 S_TH_rtf1750196158_732114051

 

מהו קוד אתי?

קוד אתי הוא תעודת הזהות הערכית והנורמטיבית שקהילה ארגונית או מקצועית מקבלת על עצמה במטרה להעלות את רמתה האתית.

קהילה ארגונית : קבוצת אנשים הפועלים באותו ארגון. ארגון, לענייננו, הוא המסגרת בתוכה פועלים אנשים לקידום מטרה משותפת. בדרך כלל המטרה היא הצעת מוצרים ושירותים תמורת רווח, אבל ישנם ארגונים בעלי מטרות אחרות, כגון קידום הבריאות, הבטיחות, החינוך וכד'.

ארגונים מפתחים קודים אתיים על מנת להסביר את הפילוסופיה שלהם ואת מדיניותם, להגדיר את זכויותיהם וחובותיהם של העובדים בהם ולקבוע את המחויבויות שלהם כלפי הסביבה. רוב הארגונים פועלים בשוק המקומי והקודים שלהם משקפים דאגות ארגוניות וציבוריות מקומיות.

קהילה מקצועית: קבוצת אנשים העוסקים במקצוע מסוים ולא דווקא במסגרת אותו ארגון. ישנן קהילות מקצועיות שהחברים בהן מתחייבים לפעול בהתאם לקוד אתי או לתקנות אתיקה, כגון עורכי הדין, רואי החשבון, העיתונאים והרופאים הנשבעים לקיים את שבועת היפוקרטס.

סוג אחר של קודי פעולה בהתאם לאתיקה הן, למעשה, אמנות בינלאומיות, בעיקר להסדרת יחסי הבנקאות והסחר. קודים מוצלחים כאלה הם הקוד של הבנק העולמי וקרן המטבע העולמית והקודים של לשכת המסחר הבינלאומית (International Chamber of Commerce- ICC). מאמצים אזוריים לפתח קודים לעסקים כוללים, למשל, את ה- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) שהוא הנחיות לקיום עסקאות בינלאומיות.

מדוע אין די בחוקים ותקנות?

– חוקיותה של פעולה עדיין איננה ערובה לכך שהיא גם אתית. באותה מידה, אי ציות לחוק איננו בהכרח בלתי מוסרי (דוגמא שנותן לכך W.H. Shaw בספר “Business Ethics" היא פעולתו של מרטין לותר קינג נגד חוקי האפרטהייד).
– החוק איננו יכול להתייחס לכל מגוון ההתנהגויות האפשריות של הפרט והחברה.

– פעולות החוק נגד ארגונים יכולות להיות מסורבלות ויקרות ולהימשך שנים. כמו כן, הן יכולות להביא לכך שהארגונים יפעלו כדי לשבש אותן.
סוגי קודים של ארגונים

אפשר לנסח קודים בצורות שונות:

– רשימת ערכים ועקרונות המגדירים את זהות הארגון, מעין "אני מאמין". קוד כזה מכוון את העובדים בארגון לקבל החלטות על בסיס הערכים והעקרונות הללו ומזמין את בעלי העניין שלו לבחון את פעילותו על פיהם.
– קוד נוהגי פעולה- קוד כזה כולל, פרט להצהרה על ערכי הארגון, את רשימת ההתנהגויות הרצויות והבלתי רצויות. לפעמים נקבעים בו גם תחומי האחריות של כל אחד.

– קוד ציות לחוקים ותקנות- בקוד כזה מופיעות דרישות משפטיות וחוקיות בלבד, לידיעת העובדים (יש מעט מאוד קודים כאלה, אף שקודים רבים כוללים לפחות חלק אחד במתכונת זו). 

שאלות חשובות שיש לענות עליהן לפני שכותבים קוד

  1. לשם מה רוצים לכתוב את הקוד?

אפשר לכתוב קוד עם הקמתו של ארגון או כינונו של תחום מקצועי שלא היה קיים קודם לכן או במהלך פעולתם. כשמדובר בארגון או בתחום קיימים, מדובר על מעבר מתפיסה אינטואיטיבית של הזהות הרצויה של הארגון או התחום, לתפיסה מוסכמת אליה הגיעו לאחר דיון וליבון והיא מחייבת את כל העובדים בארגון או העוסקים בתחום.
2. למי הוא מכוון?

האם לכל העובדים בארגון או העוסקים בתחום או רק לקבוצות מסוימות? יתכן שקבוצות מסוימות בארגון או חלק מן העוסקים בתחום יזדקקו לניסוחים ספציפיים אותם יגזרו מן הניסוח הכללי של הקוד.

  1. מה יהיה מנגנון ההטמעה?

כיצד להפוך את הקוד לחלק מאורח החיים של הארגון או של העוסקים בתחום?

  1. מה יהיו מנגנוני האכיפה של הקוד?

כיצד להבטיח שאנשים אכן יפעלו על פי הקוד? מהן דרכי הענישה על הפרתו ושיטות התגמול על יישום מוצלח שלו.

מה חשוב לכלול בקוד?

  1. פנייה לקוראים בעמוד הראשון של הקוד בד"כ כתובה בידי היו"ר או המנכ"ל, המשדרת את תמיכת הנהלת הארגון בקוד. יש להבהיר בה שהאחריות להתנהגות אתית היא אחריות משותפת לכל העובדים, המוטלת באותה מידה או אף במידה גדולה יותר על המנהלים. ניתן גם להסביר מדוע הארגון מצא לנכון לפרסם קוד.
  2. הסברים על ערכי החברה ועקרונותיה שיעזרו לעובד לקבל החלטות אתיות במקרים של דילמות (כך גוברים הסיכויים שהעובדים יפעלו על פי הקוד מתוך הבנתו ולא רק משום שהם חייבים).
  3. רשימת ההתנהגויות הרצויות והבלתי רצויות.
  4. הסבר על אופן השימוש בקוד- מה החברה מצפה מן העובד לעשות אם יש לו שאלות על הקוד, אם הוא רוצה להתייעץ בנוגע לבעיה שנתקל בה או אם התברר לו שנעשו מעשים החשודים כפסולים.
  5. שאלות ותשובות. זה חלק חשוב אבל אינו יכול להיות מועיל אם הוא עומד לבדו, משום שאי אפשר להעלות בו את כל השאלות האפשריות. כדאי שיכללו בו השאלות המטרידות עובדים פעמים רבות, כגון: אפליה, הטרדה וכ"ד. (כך העובדים ירגישו שמתייחסים לבעיותיהם).
  6. אירועים מנותחים כדוגמאות.
  7. הבהרה לעובדים למה הם יכולים לצפות במקרים בהם פעלו על פי הנאמר בסעיף 4.

תוכנית האתיקה

הקוד האתי של ארגון צריך להיות חלק בלתי נפרד ממטרותיו והעובדים צריכים למלא אחר הכתוב בו, כפי שהם ממלאים אחר כל הוראה אחרת של ההנהלה לשם הצלחתו של הארגון. יישום אפקטיבי של קוד אתי בארגון דורש עריכת תוכנית להטמעתו. התוכנית האתית היא, למעשה, תוכנית הדרכה המכוונת בעיקר להסביר לעובדים את משימות הארגון וערכיו ולעזור להם להבין את הקוד האתי ואת דרכי השימוש בו. התוכנית צריכה להיות שיטתית ומעוגנת בנהלים. אין די בעזרה מקרית הניתנת רק כאשר מתעורר צורך וזאת משום שמדובר במעין תהליך חינוכי שנועד להפוך את העובדים למיומנים יותר בפתרון בעיות. ההנהלה הבכירה ביותר צריכה להיות מעורבת בתהליך ההטמעה של הקוד, כך מבהירים מהי חשיבותו ומגבירים את סיכויי הצלחת התוכנית.

הצלחתה של תוכנית אתיקה נמדדת לאור יכולתם של העובדים להתמודד עם שאלות אתיות חדשות שהם נתקלים בהן ומצבים חדשים שיש להם השלכות בתחום האתיקה.
הממונה על תחום האתיקה

אמנם כל חברי הארגון אחראים לשמירה על האתיקה, אבל מישהו צריך לוודא שהאתיקה תתפוס מקום חשוב בסדר הקדימויות ותתקיים בכל הארגון. זהו תפקידו של הממונה על האתיקה או נציב האתיקה (נקרא גם ראש מנהל האתיקה).
תפקידיו/ה:
– תיאום בין ההנהלה הראשית ומנהלים אחרים במחלקות השונות לגבי ביצועה של תוכנית האתיקה.
– פיתוח דרכים ליצירת תקשורת אפקטיבית בין כל דרגי העובדים בארגון לשם הצלחת התוכנית.
– פיתוח הקוד האתי והפצתו גם בקרב חברות בת וחברות שותפות שהעובדים בהן אמורים לפעול ברוחו.
– פיתוח אמצעים לכפיית התנהגות על פי הקוד האתי הכוללים דרכי ענישה למפרים את הקוד ושיטות תגמול לאלו שהטיבו להשתמש בו לפתרון בעיות אתיות קשות.

– ייסוד מערכת של פיקוח המאפשרת ללמוד באיזו מידה התוכנית האתית מיושמת והאם יש צורך לערוך בה שינויים.
– בחינת התוכנית לשם שיפור האפקטיביות שלה עם שינוי הצרכים.
התכונות הנדרשות מבעל/ת תפקיד זה:

– עובד בדרגה גבוהה הממלא את תפקידו בארגון במסירות ובנאמנות.

– נהנה מאמון ומיחס של כבוד מצד חברי ההנהלה הבכירה והעובדים.

– נהנה מגישה למידע כך שיוכל לעקוב אחר המתרחש בארגון.

– בעל מיומנויות ליצירת קשר אפקטיבי עם העיתונות, פורמים ציבוריים ועם התהליך המשפטי.

 

 קישורים רלבנטים באתר:

מנהיגים ברשת

www.leadersnet.co.il

leaders@leadersnet.co.il

© כל הזכויות שמורות ל"מנהיגים ברשת" נובמבר 2002. החומר מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בחומר שימוש מסחרי/עסקי ו/או להפיצו בכל דרך שהיא (להוציא באמצעות יצירת קישור למאמר ספציפי  ולעמוד הבית במקביל) מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר

יכול לעניין..

קוד אתי – דוגמאות מארגונים

קישורים לקודים אתיים של ארגונים שונים בארץ ובעולם   נוהלי אתיקה לחברי הכנסת מתוך: www.knesset.gov.il …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *