מדד אמון הצרכנים אפריל 2009 – תמצית מנהלים באדיבות גלובס מחקרים

S_TH_rtf3225934684_49808423

תמצית מנהלים באדיבות 'גלובס מחקרים'

 

אפריל 2009: נקודת המפנה?

 

  • עלייה חדה באמון הצרכנים באפריל; המדד עלה ב-15.4 נקודות ל-76.1 נקודות
  • הממצא הבולט: שיפור ניכר בציפיות הציבור לגבי מצב המשק בעוד חצי שנה
  • נורה אדומה נדלקה באפריל: שחיקה נוספת בכוונות קניית מוצרים בני קיימא
  • מדד האמון האמריקני הותיר החודש את הציפיות מאחור עם זינוק של 12 נקודות

האביב הגיע והביא עמו שיפור משמעותי באמון הצרכנים בישראל ובעולם. ייתכן שהשיפור קשור לשינויים בטון ההצהרות של קובעי מדיניות, מבית ומחוץ, ולעליות השערים בשוקי ההון.

על רקע אלו, נרשמה החודש עלייה בולטת בנתונים השוטפים של המדד. מדד אמון הצרכנים של גלובס עלה באפריל ב-15.4 נקודות ל-76.1 נקודות (1996 = 100). במארס ירד המדד ב-2.1 נקודות ובפברואר ירד בחצי נקודה. המדד המורחב, הכולל גם את ציפיות הציבור לגבי שוק העבודה, רשם אף הוא עלייה בולטת של 16.1 נקודות ל-68.7 נקודות.

העלייה הניכרת במדד נובעת מהערכה אופטימית יותר של הציבור לגבי המצב הכלכלי השוטף כמו גם לגבי המצב הכלכלי בעוד שישה חודשים. גם הרכיב המתייחס למצב הכלכלי האישי בעוד חצי שנה השתפר, אם כי בעוצמה פחותה ביחס לשני הרכיבים האמורים.

הציבור, כך נראה, התרשם מסדרת הצהרות של קובעי מדיניות בישראל ומחוצה לה, מהצגה של מהלכים כלכליים על ידי הממשלה החדשה, ובעיקר מסדרת נתונים כלכליים עולמיים שמצביעים על שיפור מה בתנאי המשבר הכלכלי. הדברים אמורים גם לגבי רכיב מצב התעסוקה בעוד שישה חודשים, שאף הוא רשם עלייה משמעותית, ושב לסביבת רמתו בספטמבר 2008.

למרות האופטימיות האביבית, נתוני המגמה, המבוססים על ממוצעים נעים תלת חודשיים, ממשיכים לצייר תמונה פסימית, במיוחד בהשוואה לנתונים ערב משבר ה"סאב-פריים", בקיץ 2007. השיפור באפריל מחזיר, במידה מסוימת, את אמון הצרכנים לרמות שנרשמו קודם לירידות החדות של הרבעון האחרון של 2008.

המשק הישראלי אינו היחיד בו נרשמו באפריל עליות חדות באמון הצרכנים. גם באירופה סקרים שונים הצביעו על שיפור באווירה, אך דווקא במשק האמריקני נרשם זינוק דומה לזה שנרשם בישראל. בהקשר זה נציין, כי אחד הממצאים העולים מהשוואת המדד הישראלי למדדים מקבילים בעולם, הוא דמיון מסוים בתגובות הציבור במדינות השונות. הנתון עשוי לרמז על כך שהציבור בישראל קשוב להתפתחויות בחו"ל יותר מכפי שמקובל לחשוב.

לא מיותר גם לציין שוב, כי המדד הישראלי, כמו גם חלק מהמדדים המקבילים בעולם, חזרו לרמות בהן שהו בסתיו 2008, אך אלו עדיין רמות נמוכות באופן משמעותי בהשוואה לנתוני סוף המחצית הראשונה של 2007.

כתמיד, השאלה המהותית היא כיצד ישפיעו הנתונים שהוזכרו על הצריכה הפרטית במשק בהמשך השנה. בהתחשב בנתוני המגמה בנוגע להערכת הציבור את מצבו הכלכלי האישי, והנתונים לגבי קניות לא שוטפות אשר יובאו להלן, ניתן לחזור על התחזית שכבר הובאה בחודשים האחרונים: במחצית הראשונה של 2009 תירשם האטה נוספת בקצב גידול הצריכה הפרטית, המשך ישיר לירידה בשיעור שנתי של 2.9% בצריכה הפרטית לנפש במחצית השנייה של 2008. קביעה זו עשויה, כמובן, להשתנות אם תימשך בחודשים הקרובים מגמת השיפור.

כאמור, קביעה זו מבוססת על נתוני מגמת המדד, המשקפים ממוצעים נעים תלת חודשיים. בסוף אפריל 2009 עמד נתון המגמה של המדד על 66.5 נקודות, לעומת 62.3 בסוף מארס. נתון המגמה של אפריל נמוך ב-22 נקודות לעומת הנתון שנרשם ביולי 2007, כאשר משבר ה"סאב-פריים" החל לרעום. ירידה זו היוותה ביטוי ברור לעלייה במפלס חשש הצרכנים מקשיי הכלכלה האמריקנית שגררה את העולם כולו למיתון, וכמובן מהשלכות המשבר הגלובלי על המשק המקומי.

שוק העבודה: עתיד קודר פחות

מדד האמון ה"מורחב", אשר כולל מלבד שלוש השאלות הבסיסיות, גם שאלה הנוגעת להערכת הציבור לגבי הצפוי בתחום התעסוקה, עלה באפריל ב-16.1 נקודות, לאחר ירידה של נקודה אחת במארס וירידה של 0.8 נקודות בפברואר. מאז פרוץ המשבר הפיננסי העולמי רשם נתון המגמה של המדד המורחב ירידה של 26 נקודות.

סקר גלובס כולל מאז יולי 2003 שאלות לגבי תוכניות קנייה של דירות, מכוניות ומוצרים בני קיימא. בדיקת שיעורי הנכונות לרכישות אלו – אחוז המשיבים שלא שללו במפורש כוונת רכישה – בחתך של קבוצות שונות באוכלוסייה, ועל בסיס ממוצעים נעים תלת חודשיים, מצביעה על ירידה בשיעור הנכונות לרכוש מוצרים בני קיימא גם באפריל, לאחר חודשיים של יציבות. בכוונות רכישת מכוניות נרשמה באפריל עלייה מחודשת, לאחר חודש ירידה במארס שמצידו קטע שלושה חודשי עלייה רצופה. בשוק הדיור התמונה הפוכה – באפריל שוב ירדה הנכונות לרכוש דירה לרמת שפל, לאחר חודש עלייה במארס שבא בעקבות שלושה חודשי ירידה רצופה.

מדד גלובס לאמון הצרכנים מבוסס על סקר שמבוצע מזה 11 שנים עבור גלובס על ידי מכון סמית. הסקר נערך בקרב מדגם של 500 איש/ה כמדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל בסוף כל חודש. טעות הדגימה המרבית היא 4.5 אחוזים. המדד מבוסס על שלוש שאלות, אחת לגבי המצב הנוכחי של המשק, שנייה לגבי מצב המשק בעוד שישה חודשים, ושלישית לגבי המצב האישי/משפחתי בעוד שישה חודשים. מחקר שנערך במחלקת המחקר של בנק ישראל העלה, כי מדד אמון הצרכנים של גלובס מחקרים יכול לחזות רבעון אחד עד שני רבעונים את ההתפתחויות בצריכה הפרטית, תוך הוספת מידע על הצפוי בעתיד הקרוב, מעבר למה שניתן ללמוד ממשתנים אחרים במשק.

כולל מאז יולי 2003 שאלות לגבי תוכניות קנייה של דירות, מכוניות ומוצרים בני קיימא. בדיקת שיעורי הסירוב לרכישות אלה – אחוז המשיבים שאין בכוונתם לבצע רכישות מעין אלה – בחתך של קבוצות שונות באוכלוסייה, ועל בסיס ממוצעים נעים תלת חודשיים, מצביע החודש על יציבות בשיעור הנכונות לרכוש מוצרים בני קיימא, לאחר ירידות בולטות בדצמבר 2008 ובינואר 2009. בכוונות רכישת מכונית נרשמה במארס ירידה מחודשת, לאחר שלושה חודשי  עלייה. לעומת זאת, בנכונות לרכוש דירה נרשמה החודש עלייה קטנה, לאחר ירידות בדצמבר 2008, בינואר 2009 ובפברואר 2009.

מדד גלובס לאמון הצרכנים מבוסס על סקר שמבוצע מזה 11 שנים עבור גלובס על ידי מכון סמית. הסקר נערך בקרב מדגם של 500 איש/ה כמדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל בסוף כל חודש. טעות הדגימה המרבית היא 4.5 אחוזים. המדד מבוסס על שלוש שאלות, אחת לגבי המצב הנוכחי של המשק, שנייה לגבי מצב המשק בעוד שישה חודשים, ושלישית לגבי המצב האישי/משפחתי בעוד שישה חודשים. מחקר שנערך במחלקת המחקר של בנק ישראל העלה, כי מדד אמון הצרכנים של גלובס מחקרים יכול לחזות רבעון אחד עד שני רבעונים את ההתפתחויות בצריכה הפרטית, תוך הוספת מידע על הצפוי בעתיד הקרוב, מעבר למה שניתן ללמוד ממשתנים אחרים במשק.

 

קישורים רלבנטים באתר:

יכול לעניין..

אתוסיה: מחקר שוק במקצועות התוכנה, אוגוסט 2013: המהנדסים בראש סולם השכר, הרבה לפני כולם

ידיעה לעיתונות מנתונים עדכניים שאספה חטיבת המחקר של אתוסיה, מרוויחים המהנדסים בממוצע עד 40% יותר …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *