'מאפייני המנהיגות' מתוך פרק 4 מהספר 'ניהול ומנהיגות שינוי וחדשנות' מאת ד'ר עמיר לוי, הוצאת רימונים

מנהיגות בשינוי

חלק מפרק 4 "מנהיגות בשינוי" מתוך הספר "ניהול ומנהיגות שינוי וחדשנות"  בהוצאת רימונים 

מאת: ד"ר עמיר לוי

8733616471

 

4.1 מאפייני המנהיגות 

העיסוק העצום בתחום המנהיגות מצביע על חשיבותה הגדולה של מנהיגות על ארגונים, אנשים ומציאות חייהם. בתחום העסקי הולכים ומצטברים מחקרים רבים המצביעים על הקשר ההדוק בין מנהיגות ובין הצלחה עסקית. ממצאים דומים מצטברים בתחומי החינוך, בבתי הספר ובתחום השירות. מחקריו של תומס סרג'יובאני (2001) על בתי ספר מצליחים מצביע על חשיבות מקומו של מנהיג העומד בראש הארגון. המחקרים האחרונים על חברות בעלות חזון מעולות, מצביעים אף הם על חשיבות מקומו של המנהיג בהצלחה העסקית, קולינס ופוראס (2001). 

מחקר עדכני, שנערך על 785 מנהלים ברשות המיסים האמריקנית, בדק באמצעות הערכת ביצועים בשיטת 360 מעלות את ההבדלים בין העשירון העליון לעשירון התחתון בהישגיהם. המחקר השווה בין קבוצת המנהלים, שקיבלה ציונים גבוהים, במדדי ניהול שונים, לבין קבוצת המנהלים,,שקיבלה ציונים נמוכים באותם מדדים, ומצא כי בכל הפרמטרים עלו הישגי העשירון העליון באופן משמעותי על הישגי העשירון התחתון בהשפעתם על עובדיהם ולקוחותיהם: בשביעות רצון ובמוטיבציה של העובדים, ברמת ההיעדרויות של עובדים, בשביעות הרצון של הלקוחות ובשיעור הגבייה ויעילותה. מאפייני העשירון העליון היו של מנהיגות מעולה והדבר היה נכון ברמת מנהל הצוות, מנהל הביניים והמנהל הבכיר (Trivka ,2006).

העובדה שבכל השפות נעשה שימוש בשתי מילים נפרדות ושונותניהול ומנהיגותמעידה על השוני בין התנהגות ניהולית לבין התנהגות מנהיגותית. כבר התנ"ך, בסיפורי יציאת מצרים, מתאר את משה כמנהיג המוביל את עמו מעבדות לחירות בשם שליחות אלוהית, ואת אהרון כיד ימינו בתפקידי ניהול וארגון. מנהיגות המובילה עם שלם בשם חזון חדש, חדורה בתחושת שליחות אומץ ונחישות, המגיעה לסוף תפקידה טרם יישום התוכנית, זאת מנהיגותו של משה. את כיבוש הארץ המובטחת וכינון הממלכה משאיר המספר לאנשי יישום וניהול. לענייננו, מעניין לבחון את מידת החפיפה בין שתי ההתנהגויות והתפקידים. יש הרואים בניהול ובמנהיגות שני תחומים נפרדים, יש התופשים אותם כתחומים חופפים, יש הרואים בהם שני מושגים הנמצאים בהיררכיה ואחרים הרואים מושגים אלה כשזורים יחד. בפרק זה נציג גישות שונות ואת המסקנות הנובעות מהן למנהיגות צוות כיום.

הגדרות למושג מנהיגות 

החוקר האוס (1971) הגדיר מנהיגות במלים אלה: 

"היכולת של אדם להשפיע, להניע ולאפשר לאחרים לתרום לאפקטיביות ולהצלחה של הארגון בו הם חברים. אין זה משנה כיצד מישהו מגדיר מנהיגות, היא תמיד מאופיינת בחזון המורה על כיוון המאפשר את השפעת המנהיג על המונהגים." 

הגדרה אחרת למנהיגות היא:

מנהיג הוא אדם שאנשים בוחרים ללכת אחריו למקום שלא היו הולכים אליו בעצמם.

או לדוגמה:

מנהיגות היא היכולת לבנות גשר מההווה לעבר עתיד ראוי יותר ולהניע אנשים לעבור את הגשר ולממש את העתיד הראוי הזה.

או:

מנהיגות היא היכולת להשפיע על אנשים ולעצב את אמונתם, הגיונם, רגשותיהם והתנהגותם באמצעות קשר רגשי ואמוני ובאמצעות עיצוב עתיד חיובי ומושך עבורם ואתם.

ניתן גם להגדיר מנהיגות באמצעות ההבדלים בין מנהיג למנהל בתכונות, בכישורים ובתפקידים. 

מהו ההבדל המושגי בין ניהול לבין מנהיגות? 

סנט אקזופרי, מחבר הספר "הנסיך הקטן" הגדיר את ההבדל ניהול ומנהיגות במטפורה הבאה:

איך בונים ספינה:

אוספים אנשים ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה לים הגדול, הרחב והאינסופי ולא מקבצים אנשים ואומרים להם להכין תוכניות, לאסוף חומרים ולבנות ספינה.

הבדלים במאפייני אישיות, תכונות וכישורים

חקר המנהיגות בוחן לאורך השנים את המאפיינים האישיותיים, ואת התכונות והיכולות המאפיינות מנהיגים. מחקרים מסוג זה נעשו על אנשים שנתפשו על-ידי כפיפיהם כמנהיגים. כך למשל מונה סטוגדיל (Stogdill, 1974) את תכונות המנהיג כפי שעלו במחקרים שנערכו בזמנו:

מרץ והתמדה בהשגת מטרות

העזה ומקוריות בפתרון בעיות

דחף להפעלת יוזמה

ביטחון עצמי וחוש לזהות עצמית

יכולת לקבל החלטות קשות

יכולת עמידה בלחצים

יכולת לספוג תסכולים והשהיות

יכולת להשפיע על אחרים

יכולת לבנות מערכות יחסים להשגת מטרות

מחקרים עדכניים (ראה למשל 2003(Daft, מצביעים על ההבדלים בתכונות ובתפקידים בין מנהלים למנהיגים. קפובסקי למשל הציג מודל של אב-טיפוס לכל מושג כפי שמוצג בטבלה שלהלן: 

הבדלי תכונות וכישורים בין מנהלים ומנהיגים

מאפייני מנהל

 • אנליטי
 • רציונלי
 • מייעץ
 • עקבי
 • פותר בעיות
 • דעתן
 • מובנה
 • ישיר
 • סמכותי
 • מייצב
 • עוצמת התפקיד

מאפייני מנהיג

 • יצירתי
 • חזוני
 • יצרי
 • גמיש
 • חדשן
 • השראה
 • אמיץ
 • דמיון
 • התנסות
 • יוזם שינוי
 • עוצמה אישית

דוגמה נוספת לגישת המאפיינים ניתן לראות במחקר של קירקפטריק ולוק, שנערך על מנהלים שנתפשו כמנהיגים בעיני הכפופים להם המוצג להלן:

 • מאפיינים פיזיים: אנרגיה ומרץ
 • מאפייני כישורים ויכולות: אינטליגנטים, יכולת קוגניטיבית, ידע, יכולת אבחנה, החלטיות
 • מאפייני אישיות: ביטחון עצמי, אינטגריטי, יושר, התלהבות, רצון להנהיג, עצמאות
 • מאפיינים חברתיים: יכולת בין אישית, יכולת רגשית, יכולת גיוס שיתוף פעולה, טקט, דיפלומט
 • מאפייני עבודה: דחף להישגיות, מודעות בהשגת המטרות, אינו נרתע ממכשולים, אומץ

הבחנה בין ניהול למנהיגות בתחום התפקידים

ההבחנה השנייה מתמקדת בהבדל בין מנהיגות לניהול בתחום העשייה או התפקיד. באופן כללי וסכמתי ניתן להגדיר את ההבדלים בין ניהול ומנהיגות בכמה מאפיינים:

 • מנהיגים מעצבים את סביבתם, משנים ומחדשים ומשפיעים על עמדות תפישות וערכים של מונהגיהם. מנהלים מתמקדים בקבלת החלטות, ארגון, תכנון, איוש, בקרה, פתרון בעיות ושיפורים מתמידים.
 • מנהיגים מעצבים ומשפיעים על עובדיהם, סביבתם הקרובה וסביבת התחום בהם הם פועלים. מנהלים מתאימים סגנונם ותפקידם למצבים משתנים.
 • מנהיגים מתמקדים בעתיד, בוראים חזון חדש, מעצבים יעדים חדשים ויוצרים מציאות חדשה ושונה מהקודמת. הם בוראים עתיד. מנהלים ממקדים את עיקר תשומת לבם להווה, להתייעלות ולשיפור מתמיד.
 • מנהיגים שואבים את עוצמתם מכוחן של תכונות ויכולת אישית, הם נשענים על האמון שנותנים בהם מונהגיהם מכוח הדוגמה האישית, הכריזמה ויכולת ההשראה. מנהלים נשענים על כוחם הפורמלי, הם שואבים את סמכותם מתפקידם הפורמלי והסמכות שהוא מקנה להם לתגמל ולהעניש.
 • מנהיגים מניעים את עובדיהם מכוח ההשראה, החזון והערכים הארגוניים ומקשר אישי רגשי. מנהלים מניעים עובדיהם באמצעות שכר ועונש, ניהול לפי ביצועים, הערכת ביצועים ותגמול לפי ביצועים.

וורן בניס (Bennis, 1989) מחשובי החוקרים בתחום המנהיגות הציע אף הוא חלוקה סכמתית בין מנהיגים למנהלים המבוססת על תפקידים:

 • מנהלים מארגנים, מנהיגים מחדשים.
 • מנהלים שואלים איך ומתי, מנהיגים שואלים מה ולמה.
 • מנהלים מתמקדים במערכות, מנהיגים מתמקדים באנשים.
 • מנהלים עושים דברים נכון, מנהיגים עושים את הדברים הנכונים.
 • מנהלים משמרים, מנהיגים מפתחים.
 • מנהלים נשענים על סמכות פורמלית, מנהיגים משרים אמון.
 • הפרספקטיבה של מנהלים היא של טווח קצר, של המנהיגים לטווח ארוך.
 • מנהלים מקבלים סטטוס-קוו, מנהיגים מאתגרים אותו.
 • מנהלים מתמקדים בשורה התחתונה, מנהיגים באופקים חדשים.
 • מנהלים מחקים, מנהיגים יוצרים.

גם קוטר בספרו "להוביל שינוי" (קוטר, 2005) מציע הבחנה בין ניהול למנהיגות על בסיס התפקידים שכל אחד מהם מבצע. הטבלה הבאה מבוססת על הבחנתו:

ניהול מנהיגות
תכנון ותקצוב – תכנון שנתי, סדרי עדיפויות, שלבי ביצוע, הקצאת משאבים ודאגה למימוש קביעת כיוון – פיתוח חזון לעתיד, פיתוח אסטרטגיות להשגת שינויים הדרושים למימוש החזון
ארגון ואיוש – בניית מבנה ארגוני, איוש, האצלת סמכויות נוהלי ביצוע, מערכות בקרה ואיכות היערכות האנשים – הפצת החזון במילים ובמעשים, גיוס שיתוף פעולה להטמעת החזון
בקרה ופתרון בעיות – מעקב אחר ביצוע וסטיות מהתוכנית, תיקון סטיות, תכנון וארגון של פתרון בעיות מוטיבציה והשראה – הנעת אנשים באמצעות סיפוק צרכים אנושיים, זאת כדי להתגבר על קשיים ומחסומים המונעים שינוי
תוצאות פעולתו – השגת תוצאות רצויות בטווח הקצר שלהן מצפים בעלי העניין השונים של הארגון. תוצאות פעולתו – השגת שינוי לא פעם בצורה דרמטית, ושיפור משמעותי בכושר התחרות

 

הדיון על ההבדלים בין מנהלים למנהיגים הוא במידה רבה תיאורטי. ההבדלים בתכונות, בכישורים ובתפקידים הנם דיכוטומיים ואינם מתאימים עוד לתקופתנו. יותר משהם מראים על מציאות קיימת, הם מצביעים על הבחנה תיאורטית בין סוגים שונים של אישיות ותפקידים. כיום מנהלים נדרשים לבצע תפקידים מנהיגותיים ונראה כי ישנה מידה רבה של חפיפה בין שתי יכולות אלה. פרק זה עוסק בנושא זה בהרחבה.

הדיון על תכונות המנהיג מצביע על קושי כיוון שקשה להגיע להסכמה על מיהו מנהיג ומהי מנהיגות טובה. נראה גם כי תכונות הנחשבות לחיוניות למנהיג, חיוניות גם למנהל. הדיון גם מעביר את הקורא לוויכוח על מנהיגות כתכונה מולדת או נלמדת. נראה, שניתן להגיע להסכמה לפיה למנהיגים ישנם מאפיינים שקשה מאוד ללמוד כמו רצון להנהיג, נחישות, ביטחון עצמי, דמיון, יצירתיות יזמות ועוד. כמו כן, נראה כי מעבר לכמה תכונות בסיסיות אין הסכמה לגבי תכונות אישיות המשותפות לכל המנהיגים, אולם ניתן לפתח ולהעצים תכונות חבויות ויכולות רדומות באמצעות למידה והדרכה. יתר על כן, חלק מתפקידי המנהיגות וכישוריה ניתנים ללמידה ולפיתוח. מנהיגות אינה תמיד תכונה מולדת, אולם בסיטואציות מסוימות אנשים מתגלים כמנהיגים, למרות העובדה שטרם לכן לא נתפשו ככאלה. גישה זו הוצגה באופן מפורט במחקריו של הסוציולוג מקס ובר. 

מקורות העוצמה של מנהיגים 

מניין שואב המנהיג את כוחו? מהיכן נובעת קבלת הסמכות על-ידי אלה הנוהים אחריו? החוקרים פרנץ' ורייבן (אצל פופר ורונן, 1992) מציעים מודל של טיפולוגיה למקורות העוצמה של המנהיג:

 1. כוח לתגמל ולהעניש – היכולת של המנהיג לתגמל חומרית, להעניש או למנוע תגמולים מהווה כוח השפעה על התנהגותו של הכפוף לו.
 2. כוח פורמלי – כוח מתוך סמכות חוקית. המינוי לתפקיד הנו על בסיס פורמלי. הלגיטימציה ניתנה מכוח חוקים, תקנות ונורמות מקובלות.
 3. כוח הזיקה – הרצון להזדהות עם המנהיג ולהיות עמו בקשרי הסכמה.
 4. כוח המומחה – עוצמת הידע והמומחיות בתחום מסוים מביאה ליכולת השפעה.

ניתן להוסיף את כוח האמונה – מנהיגות הנובעת מייצוגה של שליחות אלוהית או חילונית בעלת משמעות למונהגים.

פופר ורונן (1992) מציעים טיפולוגיה מעט שונה:

 1. כוח הסמכות הפורמלית.
 2. כוח היכולת המקצועית.
 3. כוח חברתי קשרים רגשיים.
 4. כוח ההזדהות הזדהות אישית.
 5. כוח הערכיותייצוג של ערכים.

 

ביבליוגרפיה עברית  לספר

 

אדיג'ס, י. (1979), ניהול לקוי סיבות וטיפול,  צ'ריקובר, תל-אביב

אדיג'ס, י. (1991)  צמיחה והתחדשות בארגונים, עתרת, הרצליה

אהרוני, י. (1982) אסטרטגיה עסקית, גומא, תל-אביב

אשכנז, נ.ר. פרנסיס ס.ס. "האנשים המופלאים שיודעים לעשות שמיזוג גם יצליח" אקזקיוטיב , ינואר  2001.

בן רפאל, א. (1996) מהפכה לא טוטלית, יד טבנקין, רמת אפעל

בריג'ס, ג. פיט, ד. (1999) חוכמת הכאוס, תל-אביב,עם עובד

גולמן, ב. "מנהיגות שמשיגה תוצאות", אקזקיוטיב, אפריל-מאי .2000.

גורדון, ש. אור, א. טייכר, א. "האתגרים החדשים של אחראי ההדרכה בארגון", סטטוס, פברואר, 1999.

גזיאל, ח. (1990) מחשבה מנהלית בת זמננו, רמות, אוניברסיטת תל-אביב

גלוסקינוס, א. "פיתוח ארגוני: עבר הווה ועתיד", ירחון האגודה לפיתוח ארגוני, פברואר, 2002.

ירחון משאבי אנוש, ספטמבר, 2000. "State of the artגלוסקינוס, א. "פיתוח מנהיגות

גלין, א. ע., כרמי (1990) ניהול 2000, ניהול גמיש, תל-אביב,  מכללה למינהל.

דה-חיס, א. (1998) ניהול הארגון כגוף חי, מטר, תל-אביב.

דוניהו, כ.ב. "כיצד לקלקל מיזוג", אקזקיוטיב, נובמבר, 2001.

דרוקר, פ. (1992) מניהול של אתמול למנהיגות של מחר, מטר, תל-אביב

האמר, מ. צ'מפי, ג'. (1994)  עיצוב מחדש של התאגיד, מטר, תל- אביב

האמר, מ. (2004) "כיצד יכולה חדשנות לעשות מהעסק שלכם משהו אחר לגמרי", אקזקיוטיב,יוני, יולי, 2001.

האמל, ג. "להעיר את IBM: איך חבורת מורדים שינתה מבפנים את הענק הכחול", אקזקיוטיב, ספטמבר, 2000.

האמל, ג. (2003) "חידת כושר ההתאוששות", אקזקיוטיב, נובמבר, 2003.

ובר, מ. (תש"ם) על הכריזמה ובניית מוסדות, אוניברסיטת ירושלים.

 

ואצלאוויק, פ. ויקלנד, ג'. פיש, ר. (1979) שינוי, ספריית פועלים,  תל-אביב

וולפרט, ג. "ניהול חדשנות: יש גם דרכים אחרות", אקזקיוטיב, נובמבר, 2002.

יבלונסקי, ר. (1997) יישום ניהול לאיכות כוללת, אור עם, תל-אביב

יוגב, ש. (1994), ניהול איכות כוללת, הינדוס מחדש, בנצ'מרקינג: גישות משלימות או חלופיות, אסופת הכינוס הבין לאומי העשירי של האיגוד הישראלי לאיכות, הוצאת האיגוד, ירושלים

כפיר, א. (1997), ארגון וניהולעיצוב ושינוי, צ'ריקובר, תל-אביב

לוי, ע. (1996), "התפוקה השולית הפוחתת של השינוי", משאבי אנוש, יוני, 1996.

לוי, ע. (2000), "זריזות ארגונית-האתגר", סטטוס, דצמבר, 2000.

מבורך, ב. "גישות ניהול מודרניות בראייה השוואתית". אקזקיוטיב, מרס, 1996.

לוק, א. לתם, ג. פ. (1984) הצבת מטרות, צ'ריקובר, תל-אביב

מוס קאנטר, א. "מנהיגות והפסיכולוגיה של יצירת תפנית", אקזקיוטיב, ספטמבר, 2003.

מיתקי, י. שני, א. "למידה ארגונית וניהול משאבי אנוש: המהות והאתגר" משאבי אנוש, מאי, 1997.

מרי, א. (1990) התמודדות עם משברים: בארגונים, קהילות ועסקים, צ'ריקובר, תל-אביב.

מרי, א. "המדע החדש וניהול", סדרת מאמרים. ניהול, אפריל, מאי, יוני 1996.

סמואל, י. (1996), ארגונים, זמורה-ביתן, תל-אביב

סיגן, ש. "חדשנות- הדת החדשה של העסקים". גלובס, 8 יולי, 1999.

סנג'י, מ. פ. (1995) הארגון הלומד, מטר, תל-אביב

ספנסר, ג'. (1998) מי הזיז את הגבינה שלי, לזרום עם השינוי, פקר, תל- אביב

סרג'יובאני, ת. (2002) ניהול בית ספר, היבטים עיוניים ומעשיים, האוניברסיטה הפתוחה

פופר, מ. (1994) על מנהלים כמנהיגים, רמות, אוניברסיטת תל- אביב

פופר, מ., רונן, א. (עורכים), על המנהיגות, משרד הביטחון, 1992

פוקס, ש. (1998) הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי, אוניברסיטת בר- אילן, רמת גן

פוקס, א. (1997) שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, צ'ריקובר, תל- אביב

פורטר, מ. (1991) אסטרטגיה תחרותית, עתרת, תל-אביב

פורטר, מ. (2000) על התחרות, מטר, תל-אביב

פיטרס, ת. (1995), הסמינר של טום פיטרס: זמנים מטורפים מצריכים ארגונים מטורפים, מטר,

תל- אביב.

פיטרס, ת. (1997) חדשנות או למות: התחדשות בלתיפוסקת כאסטרטגיית הישרדות יחידה בעולם העסקים, מטר, תל- אביב.

פיטרס, ת., ווטרמן, ר. (1982), כיצד להצטיין בניהול, עטרת, הרצלייה.

פרי, מ. (1991) אסטרטגיה של יתרון תחרותי, מיצוב, תל- אביב.

צ'אן, ק., מובורן, ר. "ציירו את עתיד החברה שלכם", אקזקיוטיב, ספטמבר, 2002.

קאו, ג. קנטר, ר. וירזמה, פ. (1997) אלופי החדשנות, פקר, תל-אביב

קדם, י. "בניית תרבות ארגונית ליישום ניהול רזה" (Lean Management), הרצאה בכנס אלתי"ם, נובמבר 2001 , מופיע באתר www.leadersnet.co.il.

קיגן, ר., לסקוב, ל., "כל האמת על אנשים שלא רוצים להשתנות", אקזקיוטיב, ינואר, 2002.

קים, ו. צ., מובורן, ר. (2005), אסטרטגיית האוקיינוס הכחול, מטר, תל-אביב

קולינס, ג'. (2001), גלגל התנופהמטוב למצוין, פקר, תל-אביב

קולינס, ג'. "מנהיגות בדרגה 5 –  ניצחון הענווה ונחישות ההחלטה", אקזקיוטיב, פברואר-מרס 2001 42-36

קרן, א. (2003) ניהול מתקדם, כנרת זמורה ביתן, תל-אביב

שני, ר. מיתקי, י. השוואה בין למידה מתחזקת ולמידה מצמיחה", משאבי אנוש, מאי, 1997.

שפר, ז. רוזנבלט, ז. (1997) "ארגונים במשבר: מה מאפיין פירמות מועדות ומה מאפיין פירמות חסינות", אקזקיוטיב, דצמבר, 1997 .

 

ביבליוגרפיה אנגלית לספר

Adams, J.D. (1984), Transforming work, Alexandria, Virginia: Miles River Press.

Adler, N.J. (1997), International Dimensions of Organizational Culture, Cincinnati, OH: South Western-College Pub.

Argenti, J. Organizational collapse, New York: Halstead Press, 1976.

Argyris, C. (1985), Strategy Change and Defensive Routine, Boston: Pitman.

Argyris, C. (1993), Knowledge for Action: A Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change, San Francisco: Jossey-Bass.

Argyris, C., Schon, D., (1996), Organizational Learning: Theory, Method, and Practice, Reading Mass. Addison Wesley Pub.

Armenakis A.A. et al. (1993) “Creating readiness for organizational change", Human Relations, 46, 681-703.

Brooking, A. (1996), Intellectual Capital: Asset For The Third Millenium. N.Y. International Thomson Business Press.

Bass, Bernard M. and Bruce J. Avolio (1993), “Transformational leadership and organizational culture", Public Administration Quarterly, Spring, 112-121.

Bales, R,E., Task Roles and Social Roles in Problem Solving Groups, In Steiner and Fishbein (Eds.) Current Studies in social Psychology. NY, Holt, Reinhart, Winston, 1965.

Bass, B,M., Leadership and Performance, N,Y, Free Press, 1985.

Blake, R,R,. and Mouton, J,S., The Managerial Grid. Houston, Texas, Gulf Publishing, 1965.

Block, P., (1999), Stewardship, S.F. Berrett-Koeheler Pub.

Beckhard, R., and Harris, H.T. Organizational transitions: managing complex change. Reading: Addison Wesley, 1977.

Beckhard, Richard and Robert W. Prichard (1992), Changing the Essence. Jossey-Bass.

Bennis, W.G. (1969), Organization Development: Its Nature, Origins and Prospect. Massachusetts: Addison-Wesley.

Bennis W, (1999) , The End of Leadership. Organizational dynamics , 71-80.

 

Bertalanffy, Ludwig Von (1968), General Systems Theory. New York: Braziller.

Bigelow, T.A. Catastrophe model of organizational change. Behavioral Science. 27, 1982, 26-42.

Boulding, Kenneth E. (1953), The organizational Revolution. New York: Harper & Brothers.

Burk W. Warner and George H. Litwin (1992), “A causal model of organizational performance and change", Journal of Management, 18, 523-545.

Buchanan D., Claydom T. and Doyle M. (1999), “Organizational Development and Change: The legacy of the nineties”. Human Resource Management Journal , Vol. 9, No. 2, pp. 20-37

Burns, B., (2000), Managing Change : A Strategic Approach to Organizational Dynamics, London : Pitman

Burns, J,M.,(1978) Leadership, N.Y, Harper and Raw.

Cameron, Kim S. (1992), “Organizational downsizing" in: G.P. Huber and W.H Glick (eds( Organizational Change and Redesign. New York: Oxford Univ. Press.         

Cameron, K,S., and Quinn, E,R., Diagnosing and Changing Organizational Culture, Addison Wesley, 1995.

Champy, J. Reengineering Management. (1995), N.Y. Harper Collins.

Coch, L. & French, J.R. (1948), Overcoming Resistance to Change. Human Relations, 1. Adisson Wesley.

Chong J. K. (2004), “Six Steps to better crisis management”. The Journal of Business Strategy, Vol. 25, No. 2, pp. 43-46

Clark, C. and Pratt, S. "Leadership Four-Part Progress", Management Today, March 1985,pp.84-86.

Conger, J. A., (1999), The Leader's Change Handbook. Jossey-Bass.

Del Val M. P. and Fuentes C. M. (2003), “Resistance to change: a literature review and empirical study”. Management Decision, Vol. 41, No12, pp. 148-155

Doorewaard, H., &Yvonne, B.,(2003), “HRM and organizational change : an emotional endeavor”, Journal of organizational Change Management, Vol.16, No.3

Cameron, E. Quinn, R (1999), Diagnosing and changing Organizational Culture. Reading, Mass. Eddison Wesley.

Connor, F.E. & Lake, L.K. (1988), Managing Organizational Change. New York: Praeger.

Crutchfield, J.P. et al, "Chaos", Scientific American, Dec. 1986.

Cummings, T.G., (1997), Organizational Development and Change, Southwestern College Pub.

Dale, E. (1962) Planning and Developing the Company Organization Structure. New York: America Management Association.

Deal T.E., Kenedy, A, (1982), Corporate Culture, . Reading, Mass. Eddison Wesley.

De Green, K. (1982).The adaptive organization: anticipation and management of crisis. New York: Wiley,

De Vries, k., (2006), The leadership Mistiqe, Jossey Bass.

Druker, P,. (1966) The Effective Executive. N.Y. Harper and Raw.

Eisler, Riane. Evolution: Social Shifts and cultural Phase Changes.

In The New Evolutionary Paradigm, edited by Ervin Laszlo. Reading, UK: Gordon and Breach, 1991.

Fiedler, F,E., (1971), Leadership, N.Y. General learning Press.

Fink, S.L. (1986), The management of crisis. Amacom.

Francis, H., (2003), “HRM and the beginnings of organizational change”, Journal of Organizational Change Management, Vol.16, No.3 .

Frost, Peter J. et al. (1991) Refraiming Organizational Culture. Beverly Hills, CA: Sage.

Garvin, D., A., Roberts, M,. A.,(2005), "Change through persuasion". Harvard Business Review, Boston, February vol. 83 p. 104

Greenleaf, K., Robert (1977) Servant Leadership, N.J. Paulist Press' 1977.

Gersick, Connie J.G. (1991), “Revolutionary change theories: A multilevel exploration of the punctuated equilibrium paradigm", Academy of Management Review, 15, 603-625.

Giber D., Carter L. & Goldsmith M. (Eds.) , (1999) “Best Practices in Leadership Development" , Linkage Press.

Ginzburg, E. & Reilley, E.W. (1961), Effecting Change in Large Organization. New York: Columbia, University Press.

Greiner, Larry E. (1967), “Patterns of organizational change", Harvard Business Review, 45,119-130.

Greiner, Larry E. (1972), "Evolution and Revolution as Organizations Grow", Harvard Business Review, 50,

37-46.

Goullart, J. G. Kelly, N. .J (1995), Transforming the Organization. N.Y. McGraw-Hill.

Hall, E. T. (1995), Managing Cultures, Chichister, Wiley.

Handy, C.B., (1993), Understanding Organizations. Penguin.

Hannen, Michael T. and John Freeman (1984), “Social inertia and organizational change", American Sociological Review, 49, 149-164.

Hattori R. A. and Lapidus T. (2004), “Collaboration, trust and innovative change”. Journal of Change Management, Vol. 4, No. 2, pp. 97-104

Higgs M. and Roland D. (2001), “Developing change leaders: Assessing the impact of a development programme”. Journal of Change Management, Vol. 2, No. 1, pp. 47-64

Hawley, J. Transforming organizations through vertical linking. Organizational Dynamics, Winter, 1988, 68-80.

Hayes, J., (2002), The Theory and Practice of Change Management, Palgrave

Hofstede, G. (1991), Cultures and Organizations. Maidenhead, McGraw-Hill

Hersey, P., and Blanchard, K,H., (1972), Management and Organizational Behavior, N,J, Prentice Hall.

House, R,J., "Path Goal Theory of Leader Effectiveness", in Administrative Science Quarterly, 16, 321-328, 1971.

Huber, George P. and William H. Glick (eds.) (1995), Organizational Change and Re-Design. New York: Oxford University Press.

Jacobsen, Chanoch and Yitzhak Samuel (1989), “Planned organizational change: Theory, model, data and simulation”, in P.M Milling and E.O.K Zahn (eds.), Computer-Based Management of Complex Systems. Pp. 104-110, Berlin: Spronger-Verlag.

Jantsch, Erich. (1980), The Self Organizing Universe: Scientific and Human Implications of the Emerging Paradigm of Evolution. New York: Pergamon Press, 1980.

Johnson, G., Scholes, K. (1999), Exploring Corporate Strategy. Englewoods Cliffs, N.J. Prentice Hall.

Kanter, Rosabeth M. (1983), The Change Masters. New York: Simon &Schuster.

Kaplan, S.R., Norton, D.P., (1996) The Balanced Score Card: Translating Strategy Into Action, Harvard Business Pub.

Katz, Daniel et al. (1975), Bureaucratic Encounters. Ann Arbor, MI: Institute for Social Research.

Kimberly, J.R., Miles, et al., (1980) The organizational life cycle: issues in the creation, transformation and decline of organizations. San Francisco: Jossey Bass.

Kotter, J.P., "Leading Change: Why Transformation Effects Fail". Harvard Business Review. . (March-April 1995),

Kotter, John P. and Schlesinger, L. (1979), “Choosing strategies for change”, Harvard Business Review, 106-114.

Kubler-Ross. E., (1969), On Death and Dying. N.Y. McMillan.

Kuhn, Thomas S. (1962), The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Laszlo, E. (1991), The Age of Bifurcation: Understanding the Changing World. Reading UK: Gordon and Breach.

Levy, A. and Uri m. (1986) Organizational Transformation: Approaches, Strategies, and Theories. New York: Praeger Publishers..

Lewin, Roger. (1992), Complexity: Life at the Edge of Chaos. New York:Mcmillan.

Likert, R., (1961), New Patterns of Management, N.Y. Free Press.

Lippit, R., and White, R., Leader Behavior and Members Reactions in 3 social climates, (1939), in D, Cartright and Zander, A., (eds.), Group Dynamics, N.Y. Harper and Raw, 1960.

Lippit, G.L. et. Al. (1986), Implementing Organizational Change. San Francisco: Jossey Bass

Loye, David and R. Eisler. "Chaos and transformation. " Behavioral Science 32 (19

Mann, F.C. & Neff, F.W. (1959), Managing Major Change in Organization. Ann Arbor, Mich.

Marshall, L. and Michaels, M., (1991)' The Chaos Paradigm." Proceedings of the First Annual Chaos Network Conference. Urbana IL: People Technologies,

McGregor, D.M., (1960) The Human Side of Enterprise, N.Y. Harper and Raw.

Maynard, T.H., (2005), Mergers and acquisitions; cases, materials and problems.. Aspen Publishers.

Mintzberg, H., (1973), The Nature Of Managerial Work. N.Y. Harper and Raw.

Mullins, J,L., (2000), Management and Organizational Behavior, Prentice Hall.

Miller, D." Evolution and revolution: a quantum view of structural change in organizations". Journal of Management Studies, 19, 131-151.

Miller, James G, (1978), Living Systems. New York: McGraw-Hill.

Mitroff I. I. (1994), “Crisis management and environmentalism: A natural fit”. California Management Review, Vol. 36, No 2, pp. 101-113

Moran, J. W., & Brightman, B. K., (2001), “Leading organizational change”, Career Development International, Vol.6, No.2 . .

Nadler, David (1981), “Managing organizational change: An integrative perspective” Journal of Applied Behavioral Sciences, 17, 191-211

Naisbitt, J., (1994), Global Paradox. Australian Print Group, Marybough, Victoria.

Nicholson, N. How Hardwired Is Human Behavior. Harvard Business Review, July-August, 1998.

Nortier, F., (1995), “A new angel on coping with change: managing transition”, Journal of Management Development, Vol.14, No.4

Ogobonna E. and Harris L. C. (2003), “Innovative organizational structure and performance”. Journal of Organizational change Management, Vol. 16, No. 5, pp. 512-533

Owen, H.(1987) Spirit: transformation and development in organizations. Potomac: Abbott Publishinng.

Prigogine, I., (1984), Order out of chaos. New York: Bantam Books.

Prigogine, I., and Stengers, I., (1988) Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature. New York: Bantham books.

Quinn, Robert E. and Kim S. Cameron (1983), “Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence”, Management Science, 29, 33-51.

Quinn, Robert E. and Kim S. Cameron (eds.) (1988), Paradox and Transformation: Toward a Theory Change in Organization and Management. Cambridge, MA: Ballinger. Review. Winter, 1988, 15-20.

Robert. M, (1994), Product Innovation Strategy. N.Y. McGraw Hill.

Quinn, E,R., (1991), Beyond Rational Management, Jossey Bass.

Reddin, W.J., "The 3- D of Management Style Theory", in Training and

Development Journal, April, 1967, 8-17.

Robins, S.P. (1996) Organizational Behavior, Englewoods Cliffs, N.J. Prentice Hall.

Ruelle, D., (1991), Chance and Chaos. Princeton, N.J: Princeton University Press,

Roger G. (2003), “Change management or change leadership”. Journal of Change Management, Vol. 3, No. 4, pp. 307-318

Schokz, C. (1987), "corporate culture and Strategy: The Problem of Strategic Fit". Long Range Planning, vol. 20. no. 4 pp 78-87.

Schein, E, (1985), Organizational Culture and Leadership, San Francisco, Jossey-Bass.

Senior, B., (2002), Organizational Change, London, Pitman.

Sergiovani, J,T., "Leadership and Excellence in Schooling". In Educational Leadership, 41, Feb. 1984, 4-13.

Stogdill, R.M., (1974), Handbook of Leadership Research, N.J. Free Press.

Stahl, G.K., Mndenhall, M.E., (2005) Ed. Mergers and Acquisitions: Managing Culture and Human Resources. Stanford Business Books.

Steier, F. and Smith, K. "Organizations and second order cybernetics", Journal of Strategic and Systemic Therapies, Vol. 4, No. 4, 53-65.

Stogdill, R.M., (1974), Handbook of Leadership Research, N.J. Free Press.

Tennenbaum, R, and Shmidt, W., (1973) How to choose a leadership Style, Harvard Buisness School Publishing.

Tichy, Noel M. (1983), Managing Strategic Change: Technical, Political, and Cultural Dynamic. New York: Wiley.

Tomasko, Robert M. (1987), Downsizing: Reshaping the Corporation for the Future. New York: Amacom.

Trivka, J.,(2006) Leadership and Organizational Effectiveness, I.R.S. publishing.

Vedim, Bengt Arne (ed.) (1994), Management of Change and Innovation. Brookfield: Dartmouth.

Waldrop, M. Mitchell., (1992), Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos. New York: Simon and Schuster.

Watzlawick , P., Weakland, J. and Fisch, R. (1974), Change. New York: W.W. Norton.

Weisbord, M., (1978), Organizational Diagnosis, Addison Wesley, Mass.

Weiss, J.W., (2001), Organizational Behavior and Change, South Westeren College Pub.

Westbrook T. S. and Veala J. R (2001), “Work-releated learning as a core value: An Iowa perspective”. Human Resource Development Quarterly, Vol. 12, No. 3, pp. 301-318

Yukel, A,G., (2003), Leadership in Organizations, Ingelwood-Clifs, N,J, Prentice Hall.

Zaltman, G., Dumcan, R. & Holbek, J. (1973), Innovations and Organizations. New York: Wiley Interscience Pub.

Zaltman, G. and Robert B. Duncan (1977), Strategies for Planned Change. New York: Wiley.

 

 

 קישורים רלבנטים באתר:

מנהיגים ברשת

www.leadersnet.co.il

leaders@leadersnet.co.il

© כל הזכויות שמורות ל"מנהיגים ברשת" מרץ 2008. החומר מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בחומר שימוש מסחרי/עסקי ו/או להפיצו בכל דרך שהיא (להוציא באמצעות יצירת קישור למאמר ספציפי  ולעמוד הבית במקביל) מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר

 

יכול לעניין..

מנהל טוב

מנהל טוב

 מאת: יעל אשד*     www.eshedyael.co.il כולם כבר יודעים,  אנשים לא עוזבים ארגונים , אנשים …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *