למידה בבלנדר 2 – על מודלים המסייעים בקביעת השילוב הנכון בין שיטות העברה ולימוד שונות לבין מטרות הלימוד של ההכשרה

והפעם על מודלים המסייעים בקביעת השילוב הנכון בין שיטות העברה ולימוד שונות לבין מטרות הלימוד של ההכשרה

מתוך Knowledge Technologies, מבית M.P-yaad

גיליון מס' 22 מאי 2003

מאת: צוות M.P-Yaad

 

במאמר "למידה בבלנדר" אותו פרסמנו בגיליון חודש מרץ, סקרנו באופן ראשוני את מהות שיטת הלמידה הקרויה "Blend Learning". המושג "Learning Blend" בא לתאר פתרון הדרכה המשלב שיטות העברה שונות, כגון: תוכנות קולבורציה (פורומים, צ'אטים, לוחות מודעות וכיו"ב), קורסים מקוונים (WBT) וכן פריטי ידע בתצורת מסמכים, קבצי מדיה וכיו"ב. בנוסף, מתאר המושג Blend Learning שילוב של שיטות למידה שונות, כגון: מפגשים פנים אל פנים בכיתה, e-Learning סינכרוני ולמידה עצמית על ידי שימוש ב- e-Learning אסינכרוני.

במאמר זה נרחיב על שיטת ה-Blend במטרה לסייע בבעיה שמנהלי הדרכה רבים ומפתחים מתמודדים עמה בבואם ליישם את השיטה: כיצד קובעים את השילוב הנכון בין שיטות ההעברה והלימוד השונות לבין מטרות הלימוד של ההכשרה. לצערנו, אין שום נוסחה או מודל  דידקטי מוכח  העונה על שאלה זו.

קיימות כתריסר גישות ועשרות מומחים מציעים מודלים וגישות שונות אשר אמורים לספק תשובה לשאלה זו. בחרנו להציג גישה נפוצה ופשוטה ביותר להבנה ויישום, גישתה של ג'ניפר הופמן, מעצבת ומפתחת הדרכה מארה"ב (מודל הופמן).  הופמן מציגה שלושה מודלים לשימוש במתודלוגיית ה-Blend.

כל אחד מהמודלים מטפל במטרה לימודית אחרת בתהליך הלמידה:

  1. "רכישת מיומנות" – פיתוח ידע ומיומנות מוגדרים (לדוגמה: ניהול זמן או ניהול משא ומתן וכיו"ב).
  2. "שינוי דפוסי התנהגות" (או שינוי גישה) – מעבר מדרך ההתנהגות כיום להתנהגות הרצויה. לדוגמה: טיפול בונה בתלונת לקוח.
  3. "שיפור כושר השיפוטיות" של העובד –  במקרה זה המטרה היא לשפר את כושר השיפוטיות והביטחון של עובדים וכתוצאה מכך לשפר את מהירות ואיכות תהליכי קבלת החלטות.

מה מאפיין כל אחד מהמודלים? באיזו סיטואציה כדאי לאמץ מודל זה או אחר? איך לנצל טכניקות Blend על מנת להביא למיצוי מקסימלי של תהליך הלמידה? כל אלו ייסקרו בהמשך המאמר.

 

בטבלה מס' 1 שלהלן מוצגת השוואה בין שלושת המודלים. לכל מודל מוצגת הסיטואציה הלימודית המתאימה לה ואופן היישום. בהמשך נציג לכל  מודל "תכנית פעולה" מומלצת ליישומו.

 

איך מיישמים
סיטואציה לימודית
מודל
– יצירת תכניות למידה קבוצתיות ללימוד עצמי,
התחומות בלוח זמנים מוגדר.
– שילוב חומרי למידה עצמית עם שיעורי פתיחה לצורך סקירת התוכן ושיעור מסכם (שיעורים מסורתיים).
– ביצוע הדגמות* הקשורות לידע או מיומנות ע"י שימוש ב-eLearning סינכרוני או א-סינכרוני. לחילופין, ניתן לבצע הדגמות אלו במסגרת שיעורי כיתה.
– מנגנון אנושי המספק תמיכה ב-email.
– הטלת פרויקטים ומשימות ארוכי טווח + מעקב.
למידה של ידע או מיומנות הדורשים משוב ותמיכה מהמדריך / מנחה
רכישת מיומנות
– מפגשי Web סינכרוניים (סמינרים מקוונים).
– הטלת מטלות קבוצתיות הנדרשות לביצוע במסגרת "שיעורי בית".
– קיום מפגשים בהם מתרגלים הלומדים סימולציות, משחקי תפקידים ווידאו במעגל סגור.
גישות והתנהגויות אשר לשם אימוצן, צריך תהליך הלמידה לכלול אינטראקציה בין-אישית בסביבה הדומה ככל הניתן לסביבה האמיתית, אך לא "מאיימת" כמוה (Risk FreeEnvironment)
שינוי דפוסי התנהגות
– יצירת מערך של חונכים.
– פיתוח ומתן נגישות למאגר פריטי לימוד ע"י שימוש במערכות לניהול תכני לימוד (LCMS) או מערכת ניהול ידע
שיפור כושר השיפוטיות והביטחון של עובדים וכתוצאה – שיפור מהירות ואיכות תהליכי קבלת החלטות.
שיפור כושר השיפוטיות

 

     טבלה מס' 1
שלושה מודלים לשימוש במתודלוגיית ה-Blend ע"פ הופמן
* בלימוד מיומנות טכנית כגון: שימוש ביישום תוכנה (CRM לדוגמה), ההדגמות יכללו, בין היתר, הדגמות של פרוצדורות ואופן ביצוען במערכת בהתאם לתהליך הנדרש. בלימוד מיומנות רכה, כגון: בניית מצגת אפקטיבית, ההדגמות יכללו הסברים ודוגמאות של נכון / לא נכון. בהתאם לסוג ההדגמות הנדרשות, רמת המשובים הנדרשים ואיכותם, עלויות פיתוח והעברה וכיו"ב יש לבחור בין השיטה הסינכרונית, הא-סינכרונית והמסורתית (בכיתה).
מודל רכישת מיומנות מבוסס על  אינטראקציה עם מדריך/מרצה או מנחה ע"י שימוש בדואר אלקטרוני, פורומים, קבוצות דיון, פגישות פנים מול פנים משולבות עם למידה עצמית ( WBTs או ספרים וחוברות ללימוד עצמי). כאנלוגיה, ניתן לדמות גישה זו לריאקציה כימית: אינטראקציה עם המרצה או המנחה הפועלת כזרז שמטרתו להשיג את הריאקציה הדרושה – הלמידה.רכישת מיומנות

ע"פ סקר שנערך ע"י מרכז Masie (מכון לחקר הלמידה) בארה"ב, 88% מהלומדים ו- 91% מהמנהלים ממליצים שמרצה/מנחה יקחו חלק פעיל במערך למידה ממוחשב. המשיבים בסקר הצביעו על החשיבות שבמעקב של המורה/מנחה אחר התקדמותם בתהליך הלמידה ושמירת קשר עמם. כמו כן הדגישו המשתתפים בסקר את הצורך שבהערכת המטלות המקוונות או "שיעורי הבית" שהם מעבירים,  הקמה וליווי קבוצות למידה ופורומים מקוונים למשתתפי הקורס והצורך בזמינות המורה דרך הדואר האלקטרוני או דרך לוח מודעות אלקטרוני על מנת לענות לשאלותיהם.

ברור כי שילוב של  למידה עצמית עם עזרה של מרצה מונע מהלומדים לחוש "מבודדים" ומנותקים וכך מסייע הדבר לסיום מוצלח של פרקי הלימוד העצמיים. טכניקות ליישום למידה מעורבת ע"פ מודל "רכישת מיומנות" כוללות, בין היתר:

  • יצירת לוח זמנים קשיח לתוכנית למידה קבוצתית
  • יישום שיעור הפתיחה וסיום הקורס במתודולוגיה המסורתית (מורה-לומדים בכיתה)
  • שימוש בפרקי לימוד סינכרוניים או א-סינכרוניים (e-Learning)
  • מתן תמיכה תוכנית באמצעות ה-e-mail.

מודל

סיטואציה לימודית איך מיישמים
רכישת מיומנות למידה של ידע או מיומנות הדורשים משוב ותמיכה מהמדריך /  מנחה – יצירת תכניות למידה קבוצתיות ללימוד עצמי,התחומות בלוח זמנים מוגדר.

– שילוב חומרי למידה עצמית עם שיעורי פתיחה לצורך סקירת התוכן ושיעור מסכם (שיעורים מסורתיים).

– ביצוע הדגמות* הקשורות לידע או מיומנות ע"י שימוש ב-e-Learning סינכרוני או א-סינכרוני. לחילופין, ניתן לבצע הדגמות אלו במסגרת שיעורי כיתה.

– מנגנון אנושי המספק תמיכה ב-e-mail.

– הטלת פרויקטים ומשימות ארוכי טווח + מעקב.

שינוי דפוסי התנהגות גישות והתנהגויות אשר לשם אימוצן, צריך תהליך הלמידה לכלול  אינטראקציה בין-אישית  בסביבה הדומה ככל הניתן לסביבה האמיתית, אך לא "מאיימת" כמוה  (Risk Free Environment) – מפגשי Web סינכרוניים (סמינרים מקוונים).- הטלת מטלות קבוצתיות הנדרשות לביצוע במסגרת "שיעורי בית".

– קיום מפגשים בהם מתרגלים הלומדים סימולציות, משחקי תפקידים ווידאו במעגל סגור.

שיפור כושר השיפוטיות שיפור כושר השיפוטיות והביטחון של עובדים וכתוצאה – שיפור מהירות ואיכות תהליכי קבלת החלטות. – יצירת מערך של חונכים.- פיתוח ומתן נגישות למאגר פריטי לימוד ע"י שימוש במערכות לניהול תכני לימוד (LCMS) או מערכת ניהול ידע
טבלה מס' 2 –
"תכנית" מובנית ליישום מתודולוגית ה-Blend ע"פ מודל "רכישת מיומנות"
טבלה מס' 2 מציגה "תכנית" מובנית ליישום מתודולוגית ה-Blend ע"פ מודל "רכישת מיומנות". הטבלה מציגה את מימוש התכנית, בין אם מושתתת על טכנולוגיה ובין אם לאו. ניתן ליישם חלק מהשלבים בתכנית על ידי טכניקות העושות שימוש בטכנולוגיה, ושלבים אחרים ע"י טכניקות שאינן מושתתות על טכנולוגיה. הכל לפי העניין, המשאבים והאילוצים.

 

 

שינוי דפוסי התנהגות

גישה זו של למידה מעורבת, משלבת למידה מסורתית בכיתה עם אירועים מקוונים המושתתים על שיתוף ידע.

ישנם מקרים בהם התוכן ו/או התוצר הרצוי (פיתוח / שינוי דפוס התנהגות) מצריכים שימוש בלמידה קולבורטיבית (שיתופית). למידה כזו באה לידי ביטוי במפגשי פנים אל פנים או ע"י שימוש בכלים שיתופיים מקוונים כגון: פורומים, צ'אטים וכיו"ב.  כך גם במקרים בהם מבקש הארגון לפתח או לשנות אצל העובדים דפוסי התנהגות או גישות. לצורך זה, תהליך הלמידה צריך לכלול  אינטראקציה בין-אישית  בסביבה הדומה ככל הניתן לסביבה האמיתית, אך לא "מאיימת" כמוה  (Risk Free Environment). לדוגמה: קורס בנושא טלמרקטינג שבמסגרתו מבצעים הלומדים משחקי תפקידים לצורך הערכה ומשוב. לביסוס ביטחונו העצמי של הלומד חשיבות גדולה מאוד בהצלחת הקורס, דבר הניתן להשגה רק בסביבה דומה לסביבה האמיתית.  או, לדוגמה, קורס בנושא "שירות לקוחות בנקודות מכירה" שבה מבקשת מחלקת השיווק בארגון לשפר את רמת שירות הלקוחות דרך שיפור אופן הגישה וההתנהגות הבין אישית של נותני השירות ללקוחות. פעילויות שמפתחי ההדרכה צריכים לשלב כחלק מחווית הלמידה הכללית יכללו פורומים וקבוצות דיון, מפגשים מקוונים, פרוייקטים קבוצתיים ודיונים מקוונים הנעשים ע"י שימוש ב צ'אטים.

כמו במודל "רכישת מיומנות", גם במקרה זה טבלה מס' 3 שלהלן מציגה "תכנית" מובנית ליישום מתודולוגית ה-Blend ע"פ מודל "שינוי דפוסי התנהגות".

 

מס' שלב בתהליך טכניקות המושתתות על טכנולוגיה טכניקות שאינן מושתתות טכנולוגיה
1.
הכרזה על הקורס
פורטל הארגונימערכת ניהול – LMS או LCMS

e-mail

עלוניםe-mail

הודעה טלפונית

2. מבוא לקורס e-mailמפגש מקוון (שימוש בטכנולוגיה סינכרונית ) מפגש כיתה
3. למידה עצמית תוכן בתצורת WBT:Tutorial

e-books

EPSS

סימולציות

מאמרים/מצגותספרים ללימוד עצמי

חוברות עבודה המושתתות על ניתוח מצבים כדוגמת "אם – אז"

4. מפגש אמצע / שאלות תשובות e-mailFAQ

מערכת למסרים מיידים (דוגמת ה- Messenger של Microsoft)

מפגש כיתה עם מומחה
5. הערכה סימולציות בחינה מודפסת
6. מפגשים לשיתוף ידע מפגשים מקווניםצ'אט משחקי תפקידים בקבוצות ע"י שימוש בוידיאו במעגל סגור
7. תרגול סימולציות משחקי תפקידים בקבוצות ע"י שימוש בוידיאו במעגל סגור
8. משוב  וסיכום e-mailמפגש מקוון (שימוש בטכנולוגיה סינכרונית) מפגש כיתה

–  טבלה מס' 3 –

"תכנית" מובנית ליישום מתודולוגית הBlend- ע"פ מודל "שינוי דפוסי התנהגות"

 

 

שיפור כושר השיפוטיות

כיום, בעידן בו המידע זמין ונגיש יותר מאי פעם, היצע המוצרים והשירותים של חברות העוסקות בתחום פעילות זהה, הופך  דומה יותר ויותר, עד שללקוחות הסופיים קשה להבחין בין היתרונות היחסיים של המוצר או השירות אותם הן מספקות. על פי מציאות זו, התחרות בין פירמות עסקיות הולכת וגדלה,  כך שהצלחתן או כישלונן העסקי תלוי באופן ישיר בהון האנושי המרכיב אותן. מהירות תהליך קבלת ההחלטות של עובדים ואיכותן של ההחלטות המתקבלות הן מרכיב מרכזי בהון אנושי איכותי המאפשר  לפירמה להישאר צמודים לתחרות ולבסוף גם להוביל.

בעוד שחלק מתהליכי קבלת החלטות מונחים  ע"י עקרונות מוגדרים, עובדות נפוצות, נהלים וכיו"ב, ברוב ואף בכל תהליכי קבלת החלטות, אנשים עדיין נדרשים לידע החבוי, הלא פורמלי על מנת לקבל החלטות.

 

נגישות של עובדים לידע החבוי, הנמצא בעיקר בזכרונם של עובדים אחרים או של מומחים (הותיקים), יזרז את תהליך קבלת ההחלטות וישפר את איכות ההחלטות המתקבלות.

פעילות הכשרה שתכליתה לשפר את כושר השיפוטיות של העובדים צריכה, אם כן, להיעזר ב"מאגר" הידע הלא פורמלי של הארגון כזרז לשיפור מהירות קבלת ההחלטות ובאיכותן. חשיפת העובדים לידע זה, הלא פורמלי,  תיעשה בעיקר  ע"י  צפייה ואינטראקציה עם מומחים במהלך העבודה. פעילויות שייעשו במסגרת מודל זה ישלבו כלים לתמיכה מקוונת בביצועים עם פעילויות חניכה .

טבלה מס' 4 שלהלן מציגה "תכנית" מובנית ליישום מתודולוגית הBlend- ע"פ מודל "שיפור כושר השיפוטיות" תוך ניצול מרבי של טכניקות רלוונטיות לשימוש בידע הלא פורמלי.

מס' שלב בתהליך טכניקות המושתתות על טכנולוגיה טכניקות שאינן מושתתות טכנולוגיה
1.         קביעת מנחים או חונכים e-mail טלפון
2.         יצירת קהיליית ידע פורומים או קהיליות מקוונת באינטרא-נט הארגוני קבוצות למידה
3.        
תרגול
e-mailפורומים

סימולציות

 

פגישות פנים אל פניםסדנאות

טלפון

4.         דיונים פורומיםצ'אט פגישות פנים אל פניםסדנאות

טלפון

5.         מפגשי אמצע / שאלות תשובות e-mailמערכת למסרים מיידים

 

 

פגישות פנים אל  פנים
6.         שימור ותיעוד הלמידה שימוש במתודולוגית פריטי הידע  ואחסונו במערכות LCMS או מערכות ניהול ידע תיעוד כתוב

– טבלה מס' 4 –

"תכנית" מובנית ליישום מתודולוגית הBlend- ע"פ מודל "שיפור כושר השיפוטיות"

 

לסיכום

במאמר זה הצגנו שלוש גישות שונות לשימוש מושכל בשלל הכלים העומדים לרשותנו, אם מסורתיים ואם טכנולוגיים, בבואנו לבנות תמהיל למידה במתודולוגית Blend. בסקירה של כל אחד מהמודלים שסוקרו לעיל, ניסינו להביא את הרעיון העיקרי העומד מאחוריו ותוכנית אופרטיבית ליישומו. אך בהדרכה כמו בהדרכה, כל אירוע ניתן לפתח ולהעביר באופנים ובצורות שונות, וכך גם במקרה של מתודולוגית ה-Blend, כל עוד אתם מכוונים למטרות שאותן אתם רוצים להשיג. על כן, היו גמישים ופתוחים וכמו תמיד ובעיקר במקרה זה – היצירתיות בהחלט עדיפה על כל נוסחה או מודל מובנה אחר.

 


מנהיגים ברשת
www.leadersnet.co.il
leaders@leadersnet.co.il
© כל הזכויות שמורות ל"מנהיגים ברשת" ספטמבר 2003. החומר מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בחומר שימוש מסחרי/עסקי ו/או להפיצו בכל דרך שהיא (להוציא באמצעות יצירת קישור למאמר ספציפי  ולעמוד הבית במקביל) מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר

  

 

 

 

יכול לעניין..

מודל למידה - תפוקה

e-Learning-מה זה בכלל?

מאת: דוד רד   " ה י ל ר י נ ג ? ? ?" …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *