התנדבות בתנופה

 

הפרוייקט הוגש במסגרת תחרות פרס המצוינות בניהול משאבי אנוש לשנת 2002

בחסות המרכז הישראלי לניהול (המי"ל), איגוד מנהלי משאבי אנוש  בישראל,

מנהיגים ברשת ועיתון הארץ

                 

שם החברה: עמותת "אור ירוק" באמצעות אגף קהילה ומשמר-אזרחי (משא"ז)    
חברי הצוות: ראש אגף קהילה ומשא"ז. מנכ"ל "אור ירוק". ראש תחום מתנדבים וק. ית"מ ארצית.
יחידות :  96 – כל יחידת תנועה של מתנדבים במשטרת ישראל

סיווג : עמותה.

מספר עובדים: כ- 20 חברי עמותת "אור ירוק" וכ- 9,000 מתנדבי המשא"ז.

התנדבות בתנופה – המצגת

 

מטרות הפרוייקט:

מטרת על: שינוי תרבות הנהיגה

 • הגברת בולטות ונוכחות בכבישי הארץ.
 • צמצום נגע הקטל בדרכים.
 • עליה במצבת מתנדבי יחידות התנועה של המשמר-האזרחי.
 • הרחבת פעילות הסברה והדרכה בנושא הנהיגה.

 

תיאור הפרוייקט (בנוסח תמצית מנהלים):

בין עמותת "אור ירוק" למשטרת ישראל (באמצעות אגף קהילה ומשא"ז) נרקמה שותפות שמטרתה צמצום הקטל בדרכים. החל משנת 1999 ועד היום מעבירה העמותה לאגף קהילה ומשא"ז אמצעים להפעלת מתנדבי התנועה (כלי-רכב, תקציב הכשרות, אמצעים נילווים להפעלה וכדומה).

הפעילות מתבטאת בסיורי בולטות, נוכחות ואכיפה של מתנדבי יחידות התנועה בכבישי הארץ, ע"פ מיפוי צרכים ותאונות דרכים בכל שעות היממה.

 • מערך פרסום וגיוס להרחבת מעגל המתנדבים ביחידות התנועה של המשא"ז.
 • בניית מערכי הכשרה והדרכה למיקצוע המתנדבים.

קריטריונים  – "חובה"

מדיניות

הצגת מדיניות ופעילות משאבי אנוש בארגון (הנתונים יילקחו מתוך נספח א')

טיפול במתנדב: מבצעי גיוס —> קליטה —> ועדת קבלה —> הכשרה ראשונית —>

—> הסמכה —> חלוקת מדים ותעודות מתנדב —> הכשרות תוך תפקידיות.

מעמד

האם הפרוייקט/פעילות הובל/ה ע"י יחידת משאבי אנוש בארגון או שזהו חלק ממארג רחב יותר המשקף אסטרטגיה ומדיניות של ניהול משאבי אנוש בארגון. אם התפיסה היא ברמת הארגון, פרט את הקשרים הרלוונטיים לפעילות המקצועית בתחום משאבי אנוש (גיוס, פרישה, תגמול וכיו"ב).

אק"מ = אגף קהילה ומשמר-אזרחי (תחום המתנדבים בו) משמש כעין יחידת משאבי האנוש של עמותת "אור ירוק" כדי להפעיל, להכשיר ולתגמל מתנדבי התנועה. עמותת "אור ירוק" לוקחת חסות בתכנית רדיו, אשר באמצעותה מתקשרים אזרחים המעונינים להתנדב ליח' התנועה. מרגע ההתקשרות – המועמדים עוברים להמשך טיפול תחום המתנדבים באק"מ.

האם הפרוייקט/פעילות נובעים כתוצאה מאירוע מוגדר כמו: מיזוג, רכישה, הטמעת תרבות ארגונית, צמיחה בפעילות עסקית וכיו"ב.

הפרוייקט והפעילות, שניהם גם יחד, התאפשרו כתוצאה משותפות בין עמותה אזרחית "אור ירוק", ששמה לה למטרה את שינוי תרבות הנהיגה, לבין ארגון התנדבותי (המשמר-האזרחי), שהינו חלק ממשטרת ישראל, שאחד מתפקידיה לאכוף את חוקי התעבורה במדינת ישראל.

 השפעה

השלכות על התפוקות בארגון לאור היעדים והחזון

 • הרחבת הפעילות בכלל יחידות התנועה בארץ.
 • הרחבת היריעה בפרוייקטים משותפים לשינוי תרבות הנהיגה (משטרת ישראל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד החינוך וכדומה).
 • עליה במספר הפעילויות, מצבת המתנדבים ומבצעי האכיפה בכבישים.

השפעה על לקוחות וספקים של הארגון

 • בחשיבות מתנדבי התנועה כמכפיל כח למשטרת ישראל בלחימה בתאונות דרכים.
 • פתיחת ערוץ תקשורת עם משרד החינוך בתחום ההסברה בבתי-ספר.
 • הידוק השותפות בין משטרת ישראל, אק"מ, לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

השפעה על חלק או כלל הארגון

השותפות בין העמותה למשטרת ישראל באמצעות מתנדבי יחידות התנועה, מהווה צידוק לקיום העמותה בתחום אכיפת חוקי התנועה והיכולת לצעוד לעבר היעד של שינוי תרבות הנהיגה.

 

השפעה על סביבת הארגון-הקהילה

 • עליה במספר המתנדבים ליח' התנועה מקרב האזרחים (%18+ בין 7/01 ל- 7/02).
 • הרחבת פעילות ההסברה וההדרכה לתלמידים, אזרחים, נהגים וכדומה.

 

עמידה במבחן התוצאה

השוואת מצב הארגון בהתייחס לשלוש נקודות זמן: טרום-במהלך-ולאחר סיום הפרוייקט או השלמת התשתית לפעילות המתקיימת בארגון

טרום הפרוייקט: מס' המתנדבים ביח' התנועה במשא"ז מונה כ- 5,000 מתנדבים הפועלים בסמיכות ובאמצעים של יח' התנועה המשטרתיות.

מהלך הפרוייקט ועד היום: פעילות של כ- 9,600 מתנדבים, ב- 112 כלי-רכב שניתנו ע"י עמותת "אור ירוק".

השוואת הארגון בממדים שהמועמד לפרס יראה לנכון להציג

מעמותה של כ- 20 חברים, ששמה לה ליעד את שינוי תרבות הנהיגה, לגוף הפרוס על פני כל הארץ עם כ- 9,000 שגרירים, בכ- 112 כלי-רכב, שלנגד עיניהם הרצון להשיג את אותו יעד.

 

מקובלות בארגון

מידת מעורבות העובדים בגיבוש ועיצוב הפרוייקט/פעילות

העובדים (=חברי העמותה) – לכל אחד תפקיד בקידום הפרוייקט בהיבטיו השונים (פרסום, תפעול, חינוך, איש הקשר למשטרת ישראל, איש קשר לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, איש כספים וכדומה).

העובדים (=המתנדבים) – כל מפקד יחידה מתנדב אחראי להקמת מערך המתנדבים ביחידתו, להכנתם להכשרה, לתאום פעילותם עם הגורמים המקצועיים המקומיים וכדומה.

 

מידת מעורבות העובדים במימוש התהליכים ובהשגת המטרות

המתנדבים מתנדבים ויוצאים לפעילות עם דף משימה המגדיר מטלות לאור מיפוי צרכים ונתונים המוצגים בפניהם.

יוזמות ורעיונות מתנדבים בתחום (דפי הסברה לנהגים, מבצעי גיוס ליח' התנועה, בניית מערך הדרכה וכדומה) מופצים לכלל היחידות.

 

הטמעת והפנמת המטרות בקרב ממלאי תפקידים בדרגים שונים בארגון

 • הגדרת יעדים ומדדים לפעילות מתנדבי התנועה בכל יחידה ויחידה.
 • התחברות אגף התכנון של מ"י ליעדים ולתהליכים כחלק משותפות לאחריות להשגת המטרות.
 • מחוייבות אגף תכנון לוגיסטי של מ"י לתמוך במערך (מדים למתנדבים, אמצעי קשר, דלק לכלי הרכב וכדומה).

 

עמדת לקוחות הפנים והחוץ למשמעויות הנובעות מהפרוייקט/פעילות

 • מעודדים הרחבת השותפות והפרוייקטים.
 • עליה מתמדת בפעילויות המתנדבים.
 • הרחבת מעגל האזרחים המתגייסים ליחידות התנועה.
 • נכונות ארגונים (כדוגמת משרד החינוך) לפתוח שעריהם ולהיות שותפים לתהליך.

 

תשתית

תאר את דרכי המעקב ומעגלי המשוב במהלך ביצוע הפרוייקט/פעילות

 • בקרות על פעילות היחידות: שעות פעילות, אחוזי הפעלה, ניצולת רכב, מיקוד פעילות ע"פ תאונות דרכים.
 • סקר שביעות רצון בקרב מתנדבי התנועה.
 • שיחות חתך חצי שנתיות עם מפקדי יחידות התנועה (המתנדבים) בכל הארץ.

 

איסוף נתונים על עדכונו ושכלולו של הפרוייקט/פעילות

 • דו"חות חודשיים מכל יחידת קצה לראש תחום מתנדבים באק"מ.
 • דו"חות תאונות דרכים חודשיים לבחינת אפקטיביות בהפעלת המתנדבים ומיקודם בפעילות לצמצום תאונות דרכים.

קריטריונים – "רשות"

התייחס לקריטריונים כמפורט ותאר כיצד הם משתלבים ובאים לידי ביטוי בפרוייקט/פעילות

 

תקשורת פנים ארגונית

האם וכיצד תורם הפרוייקט/פעילות לדיאלוג בין העובדים (כפרטים וכצוותי עבודה) לבין הארגון

 • המתנדבים הינם נדבך מרכזי ומכפיל כח בפעילות המשטרה בתחום התנועה.
 • המתנדבים הינם שותפים להגדרת יעדים והשגתם.
 • קביעת תכנית עבודה יומית/שבועית/חודשית בכל תחנה ויחידה נעשית בשיתוף עם הערכות מתנדבים.

 

מכוונת לעובדים

האם וכיצד משפיע הפרוייקט/פעילות על מחוייבות ומעורבות העובדים להשגת מטרות הארגון והגשמת החזון

מתנדבים מחוייבים לפעילות בת 12 שעות בחודש והדרכות תוך תפקידיות (מעבר להכשרה בסיסית נדרשת), כמו גם הפעלת ניידות "אור ירוק" ל- 14 שעות ביממה לפחות. כאמור, הפעלתם ממוקדת לכבישים/צמתים/עורקי תנועה עמוסים וממוקדי תאונות דרכים.

 

חדשנות ויצירתיות

חידוש/ייחוד הפרוייקט/הפעילות בתוך עולם התוכן והעשייה של הארגון

 • שותפות משטרת ישראל, אגף קהילה ומשא"ז עם גורם חיצוני לקידום נושא ספציפי.

ב. שותפות שמימושה מתאפשר באמצעות מתנדבי המשמר-האזרחי בלבד.

 

האם ניתן להצביע על חידוש/ייחוד הפרוייקט/פעילות בהשוואה לנעשה בארגונים אחרים דומים במיוחד לאור מבחן התוצאה

פרוייקט ייחודי שהינו על סדר היום הלאומי, מבוסס על רצון אזרחים לתרום = להיות מתנדבים.

 

ציין ערך/ערכים מוספים של הפרוייקט/פעילות אשר טמון בהם הפוטנציאל לתרומה ולקידום המקצוע "ניהול משאבי אנוש"

 • היכולת לתת למתנדבים אמצעים עצמאיים וייחודיים לפעילות.
 • תיגמולם על פעילותם כמתבטא בכנסים, ימי עיון, פרטי ציוד אישיים.

 

 נספח א'

תשתית משאבי אנוש בארגון

תאר בקצרה (עד 10 שורות) את הנדרש בכל אחד מהסעיפים וצרף את הנספח לטופסי המועמד לתחרות

תרשים מבנה ארגוני של יחידת משאבי אנוש

 

מנכ"ל עמותת

"אור ירוקק

ראש אגף קהילה

ומשמר-אזרחי

     
    ר' תחום

מתנדבים

   

 

 
    96 יחידות המתנדבים בכל הארץ

 

 ציין את מדיניות משאבי אנוש בארגון והצג רשימת מערך הנהלים הקיים

 1. גיוס מתנדבים – קבלת מועמד להתנדבות רק לאחר שעמד בתנאים הנדרשים (רישום פלילי, מרשם בריאותי, ויתור על סודיות רפואיות, התחייבות להכשרה וכדומה).
 2. שימור וטיפוח המתנדב (לרבות מיקצועי) – הדרכות תוך תפקידיות, תעודות הוקרה, תעודות ותק, שיתופו בהליכים, בהצבת יעדים והשגתם, הגדרת משימות וקבלת היזון חוזר על ביצועם וכדומה.
 3. קידום מתנדבים – איתור מועמדים ראויים והענקת מעמד (מפקד, סגן, ראש צוות) ודרגות (ע"פ הנהלים).

ציין את היעדים ואת המטרות של היחידה וכיצד הם תומכים באסטרטגיה ובתפעול הארגון

 1. 1. הגברת בולטות ונוכחות – הוכנסו 112 כלי רכב (ניידות תנועה) בפריסה ארצית.
 2. 2. צמצום נגע הקטל בדרכים – אכיפה מוגברת ובולטות בצידי דרך, קטעי כביש וצמתים נגועים בתאונות דרכים.
 3. 3. עליה במצבת המתנדבים ביחידות התנועה – הרחבת מעגל המתנדבים במשמר-האזרחי בכלל וביחידות התנועה בפרט, מבצעי גיוס, פריסת פעילות המתנדבים בכל שעות היממה.
 4. 4. הרחבת פעילות הסברה והדרכה – כניסת משטרת ישראל למסגרות החינוך, קשישים, שלא רק לצורך אכיפה. ריבוי מימשקים עם הקהילה לגווניה השונים ובדרכים רבות.

המערך והפעילויות:

 1. מעמד מתנדב במשמר-האזרחי (בעת פעילותו) הינו כשל שוטר מן המניין למעט שכר.
 2. מועמד למשא"ז נדרש לעמוד בקריטריונים לקבלה. לכשעמד בהם, עובר הכשרה ראשונית בת 45 שעות ולאחריה הדרכות תוך תפקידיות חודשיות.
 3. מבנה מערך המתנדבים בכל תחנה ותקני כ"א מתנדב שנקבעו מאפשרים קידום; מתנדב מן המניין דרך ראש צוות וכלה בפיקוח על היחידה. קיים מסלול קצונה למתנדבים.
 4. בטרם יציאה לכל פעילות קיימת הצטיידות (כדוגמת: אמצעים זוהרים ונשק) וכן תידרוך להתרעות וארועים כלליים וכן הנחיות ספציפיות למשימות המשמרת.
 5. המתנדב הוא הקהילה.

 

 

 

מנהיגים ברשת
www.leadersnet.co.il
leaders@leadersnet.co.il
© כל הזכויות שמורות ל"מנהיגים ברשת" מאי 2002. החומר מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בחומר שימוש מסחרי/עסקי ו/או להפיצו בכל דרך שהיא (להוציא באמצעות יצירת קישור למאמר ספציפי  ולעמוד הבית במקביל) מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *