הצעת חוק לטיפוח אתיקה בארגונים

הרחבה לכתבת משאבים, גיליון 234, 14 בנובמבר 2000

מחקרים מראים כי נורמות התנהגות, הוראות וכללים, שבאים מהמנהיגות בארגון ומתוך מדיניות פנימית, זוכים להיענות רבה יותר, במידה משמעותית, מצד כל בעלי העניין בארגון, לרבות העובדים. בנוסף, בחברה חופשית אי אפשר להכריח ארגון להטמיע בתוכו תכנית אתיקה או תכנית אכיפה, אך יכולים לקדם חקיקה שמעודדת ארגונים להנהיג תכניות כאלה באמצעות מנגנון "המקל והגזר". אומרת עו"ד יסמין קשת, סמנכ"ל לענייני משפט של שבי"ל (שקיפות בינלאומית).

מתוך נקודת מבט זו מתגבשת הצעת חוק לטיפוח אתיקה בארגונים ביוזמת שבי"ל ישראל. ההצעה נמצאת כיום בשלבי גיבוש התחלתיים. מטרת החוק, לעודד ארגונים לפתח ולהטמיע בתוכם תכניות אתיקה ואכיפה של חוקים במקבץ תחומים, כמו הגבלים עסקיים, ניירות ערך, הגנה על עובדים, מיסים ואיכות הסביבה.

על פי הצעת החוק, אם מנהל יוכיח כי קיימת בארגונו תכנית אכיפה אפקטיבית (וישנם בהצעת החוק שבעה קריטריונים לקביעת אפקטיביות), יוטל על המנהל עונש מופחת בהרבה מן הקבוע בחוק, ומזה שהיה צפוי לו בהעדר תכנית אכיפה בארגונו. (ההקלה בעונש יכולה להגיע עד

ל- 90 – 95 אחוז של הפחתה בקנס). בדרך כלל קיימת בחקיקה אחריות שילוחית, מיניסטריאלית, למנהלי ארגון, ובשל עבירה על החוק, למשל זיהום נחל במי ביוב