ראשי » ניהול המשאב האנושי » אסטרטגיות בניהול מש"א » הזוכים בפרס המצוינות בניהול משאבי אנוש 2002

הזוכים בפרס המצוינות בניהול משאבי אנוש 2002

תקנון תחרות פרס המצוינות

בניהול משאבי אנוש ישראל 2002

 

מבוא

מנהלי\ות יחידות משאבי אנוש מכובדים,

שנת 2000 התאפיינה במשבר כלכלי שפקד את העולם בכלל ואותנו בישראל בפרט. כיום כשהמצב הביטחוני צורך משאבים רבים ותחזית הצמיחה לשנת 2002 קודרת ואינה מבשרת את בוא האביב המיוחל מוביל הדבר למצב של אי ודאות ההולכת וגוברת בעולם העסקים בארגונים הציבוריים ובמערכות יחסי העבודה. אתם העוסקים בניהול המשאב האנושי ועומדים בחזית העשייה שמטרתה שימור עובדים וידע והתאמת התרבות הארגונית לצרכים המשתנים נדרשים יותר מתמיד  לחשיבה יצירתית וליישום כלים ניהוליים חדשים המסייעים רבות לארגונים שחלקם

מצוי במאבק הישרדות וחלקם בתהליך של צמיחה. מתוך הכרה והבנה לתרומתכם הרבה בהשגת יעדי הארגונים השונים ומתוך שאיפה  לקדם את המקצוע ולהעלות את הרמה המקצועית של אלו העוסקים בתחום משאבי אנוש החלטנו לצאת בתוכנית חדשנית ויוקרתית אשר תעניק לארגונים הראויים לכך את פרס המצוינות בניהול משאבי אנוש לשנת 2002. הפרס הראשון ופרסי המשנה יוענקו לארגונים אשר יעמדו בקריטריונים כמפורט בתקנון הפרס.

התחרות מתקיימת ע"י איגוד מנהלי משאבי אנוש בישראל שליד המרכז הישראלי לניהול  (המי"ל) ומקבלת את ברכתם של אישים מרכזיים מעולם העסקים מהאקדמיה ומהמגזר הציבורי. חלקם ילווה את התחרות בפורום הנשיאות וחלקם בחבר השופטים. את טקס הענקת הפרס השנה, יכבד בנוכחותו שר המדע והספורט מר מתן וילנאי. אנו מאחלים הצלחה לכל המועמדים ומעריכים כי השתתפותכם בתחרות תתרום רבות להעלאת הרמה המקצועית של העוסקים בתחום ותוביל לניהול טוב יותר של המשאב האנושי בארגונים.

בברכת הצלחה, שם כל חברי הוועדה המארגנת, קובי ציטר – יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש בישראל.

חברי פורום הנשיאות אשר ילוו את התחרות הם: מר בני גאון, ח"כ מודי זנדברג , מר עודד טירה ומר יוסי קוצ'יק

ההשתתפות בתחרות פתוחה לכלל הארגונים בארץ ומוזמנים להשתתף גם אלו שאינם חברים במרכז הישראלי לניהול (המי"ל)

התאריכים החשובים

4 באוגוסט 2002 סיום הגשת המועמדויות לתחרות

25 בספטמבר 2002 סיום שלב השיפוט הראשון ובחירת המועמדים לשלב השני .

1 באוקטובר 2002 סיום שלב השיפוט השני ובחירת המועמדים הסופיים לפרס .

15באוקטובר 2002 טקס הענקת הפרסים במסגרת הכנס השנתי של איגוד מנהלי משאבי אנוש.

מטרות

  • עידוד המצוינות בתחום משאבי אנוש ופיתוח יצירתיות ויזמות בקרב העוסקים בכך.
  • העלאת המודעות לחשיבות המקצועית הנדרשת בתחום הטיפול במשאב האנושי בארגונים
  • שיתוף פעולה בין ארגונים שונים הפועלים בתחום ומתן אפשרות לפיתוח יישום והטמעה של פרוייקטים משותפים.
  • חשיפת פרוייקטים ופעילויות היכולים לשמש כמודל ליישום בארגונים אחרים וכבסיס למחקר אקדמי.
  • חשיפה בארץ ובעולם להישגים של יחידות משאבי אנוש בארגונים בישראל.

 

הקטגוריות על פיהן יחולק הפרס

הארגונים יחולקו ל3 קטגוריות על פי גודלם כדלהלן

קטגוריה  A ארגון המונה עד 500 עובדים.

קטגוריה B ארגון המונה בין 500 ל 200 עובדים.

קטגוריה C ארגון המונה 2000 עובדים ומעלה.

וועדת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לסווג מחדש את הארגונים לקטגוריות השונות תוך עדכון הקטגוריות במידה שיידרש.

 

הוועדה המארגנת

הוועדה המארגנת מורכבת מנציגים של איגוד מנהלי משאבי אנוש בישראל ומהמרכז הישראלי לניהול (המי"ל). החברים בוועדה הם: מר איתן מאירי יו"ר, דר' משה אבן-.חן, תמי ברץ, קובי ציטר, דר' גדי רביד.

 

פורום הנשיאות

חברי פורום הנשיאות: מר בני גאון, חבר הכנסת מודי זנדברג, מר עודד טירה, מר יוסי קוצ'יק.

חברי הנשיאות ילוו את תהליך התחרות כוועדת היגוי עליונה ויקבלו דיווחים שוטפים על התנהלות התחרות ע"י יו"ר הוועדה המארגנת ויו"ר חבר השופטים.

 

חבר השופטים

חבר השופטים מונה 12 איש בתוכם אנשי אקדמיה מהמובילים בתחום ועוסקים בהוראה פעילה במוסדות להשכלה גבוהה בארץמנהלים בעלי ניסיון מקצועי רב. בארגונים בישראל ובחו"ל, עורכת דין מתחום משפט העבודה ונציגה מהמגזר הציבורי.

התהליך השיפוטי יהיה אחיד וכן הקריטריונים על פיהם יוערכו הפרוייקטים\ הפעילויות שיעמדו לתחרות. חבר השופטים יפעל בשקיפות מלאה ויפרסם את שיקוליו לבחירת הארגונים הזוכים.

שופט יפסול עצמו מלתת ניקוד למועמד אם קיים חשש מהותי או למראית עין להטיה בשיפוטו כלפי המועמד. בין הסיבות האפשריות למצב כנ"ל מעורבות בעסקי המועמד או מתחרה למועמד

כמנהל דירקטור או יועץ. במקרה שכזה תינתן האפשרות (בזמן הגשת המועמדות) לבקש פסילת שופט מסוים בגין האמור לעיל תוך פירוט הסיבות לבקשה. חבר השופטים יוכל ברוב קולות למנוע מתן ניקוד של שופט בגין מועמד מסוים במידה שקיים חשש להטיה בגין האמור לעיל וזאת אם השופט לא פסל עצמו ביוזמתו.

להלן רשימת חבר השופטים לפי סדר א"ב: דר' משה אבן-חן ,יו"ר חבר השופטים, אל"מ עפרה בן.ישי, גב' הלנה גלזר,  עו"ד יעל דולב,דר' עוזר כרמי, פרופ' אילן משולם, מר מאיר ניסנזון, מר יהודה פורת, מר קובי ציטר, מר חיים קמיניץ, דר' שלומית קמינקא, מר אביגדור קפלן.

 

השיטה

התחרות פתוחה לחברות ולארגונים בכל גודל וכן לחברת בת\חטיבה של קונצרן בתנאי שקיים

אפיון למגוון של פעילויות המייצגות ישות משפטית עצמאית עסק או ארגון העומד בפני עצמו

 

תנאי כשירות להשתתפות בתחרות הנם:

עמידה בחוקי המדינה בכל הקשור להעסקת עובדים זמניים ועובדים זרים  קיום מובחן של יחידת משאבי אנוש בארגון ותשתית קיימת בתחום הפרוייקט\פעילות החל\ה לפני לא יותר מ-3 שנים. מועמדים שלא יעמדו בתנאי הכשירות יפסלו. אולם, לחבר השופטים שיקול הדעת להחליט לאור הנסיבות ותוצאות סקירת החומר שהוגש לתחרות, לסקור גם מועמדים לפרס, אשר לא עמדו בתנאי הכשירות. החלטה שכזו תנומק בכתב על ידי חבר השופטים. המועמדים שיעלו לשלב הגמר יעודכנו שבועיים לפני מועד טקס הענקת הפרסים. הזוכים הסופיים יוצגו במהלך טקס הענקת הפרס. ארגון רשאי להגיש מועמדות בגין שני פרוייקטים\ פעילויות, לכל היותר, אשר יבחנו ע"י חבר השופטים. עפ"י תקנון הפרס, מאחר וארגון זכאי לקבל פרס אחד בלבד, חבר השופטים יקבע בשלב א' של תהליך השיפוט איזה פרוייקט יעלה ויבחן בשלב ב' אל מול המתחרים המועמדים לקבלת פרסים.

לזוכים בשלושת הפרסים הראשונים אחד מכל קטגוריה עפ"י גודל הארגון, יוענק מגן הפרס  ויחידת משאבי אנוש תזכה ליום פעילות לימודית ייחודית אשר תכלול סיור מקצועי וחוויתי. בנוסף, יוענקו שש תעודות הערכה לזוכים במקומות השני והשלישי בכל קטגוריה. מארגני התחרות יפעלו לפרסום התכנים, התחרות וטקס חלוקת הפרסים באופן המרבי בעיתונות היומית, המקצועית ובכל מדיה אחרת.היקף הפרסום ומיקומו יקבע על ידי הועדה המארגנת על פי שיקול דעתה. לאחר טקס הענקת הפרסים, יהיו רשאים הזוכים לפרסם את זכייתם בכל דרך שימצאו לנכון.

 

הגשת מועמדות

המועמדים יגישו את מועמדותם על גבי הטפסים המצויים בחוברת, אותה ניתן לקבל במשרדי המרכז הישראלי לניהול רח' הנרייטה סולד ת"א, או בפנייה טלפונית לטלפון 03-6957202

(שלוחה 229) או באתר האינטרנט "מנהיגים ברשת" www.leadersnet.co.il .

 

דמי רישום לתחרות

קטגוריה A ארגון המונה עד 500 עובדים: 800 שח

קטגוריה B ארגון המונה עד 500-2000 עובדים: 1,500 שח

קטגוריה C ארגון המונה מעל 2000 עובדים: 2,500 שח

*כזכור, ארגון רשאי להגיש שני פרוייקטים\פעילויות, לכל היותר, כמועמדים לפרס.

כל פרוייקט\פעילות המוגש כמועמד לפרס יוצג בנפרד על גבי טופסי הרישום וישולמו בגינו דמי הרישום לתחרות.

 

הסכמת המועמד

הגשת המועמדות מהווה אישור להסכמתו מראש של המועמד לפרסום התחרות, התכנים וטקס חלוקת הפרסים בכל מדיה שתבחר ע"י הוועדה המארגנת.

 

תהליך המיון והשיפוט

שלב א'

השלב הראשון של השיפוט יעשה עפ"י החומר הכתוב המוגש על גבי הטפסים במתכונת  מופיעה בחוברת טפסי המועמדות ב-14 עותקים שימסרו במסירה אישית ע'י שליח או בדואר רשום. בנוסף, יש להעביר את הטפסים בקובץ WORD לדואר אלקטרוני  rawards@hamil.org.il כל זאת לא יאוחר מיום א' 21 ביולי 2002 שעה .12:00  חבר השופטים ימיין את החומר שהוגש תוך בחינת תנאי הסף שנקבעו: עמידה בחוקי המדינה, קיום מובחן של יחידת משאבי אנוש והתשתית הקיימת בארגון ומועד תחילת הפרוייקט\פעילות.

חבר השופטים יבחן את תשתית משאבי אנוש בארגון ויעניק ציון בין 0 ל..5 (ציון 0 לא עומד בקריטריונים ציון 5 רמה גבוהה ביותר). מועמד לפרס, שיקבל בשלב זה ציון קטן מ 3 לא יעבור לשלב הבא. הציון הקובע הינו הציון הממוצע של כל השופטים.

בשלב זה, מתן הציונים יעשה תוך התייחסות לחומר שהוגש ולא תעשה השוואה בין מועמדים

מאותה קטגוריה. חבר השופטים, יהיה רשאי להמליץ ברוב מיוחד של %70 על מעבר לשלב ב' של תהליך המיון והשיפוט,למועמד שציונו לגבי תשתית משאבי אנוש קטן מ 3 וזאת, בהתייחס למועמדות של פרוייקט יוצא דופן שהוגש לתחרות. כמו למשל, ארגון צעיר\קטן שעדיין חסרה בו תשתית נרחבת בתחום משאבי אנוש אך יש סיבות המצדיקות המשך בחינה של חבר השופטים גם בשלב הבא. כבר בשלב א' ועוד לפני כן, הועדה המארגנת וחבר השופטים רשאים לפנות לארגון המגיש מועמדות לפרס, לשם קבלת פרטים נוספים או תיעוד שיש להם קשר ישיר לנושא המועמדות.

 

שלב ב'

בשלב ב', יבדוק חבר השופטים את הפרוייקט\פעילות על סמך הנתונים שיוצגו בפניו באמצעות החומר הכתוב שהוגש תוך כדי בחינת הקריטריונים שהם בגדר 'חובה' ועיון בקריטריונים שהם בגדר 'רשות'.

בשלב זה תעשה השוואה בין מועמדים מאותה הקטגוריה. לכל אחד מהקריטריונים בגדר 'חובה', יוענק ע'י כל אחד מהשופטים ציון בין 0 ל..5 הציון הקובע הנו הציון הממוצע של כל השופטים.

בנוסף, כל שופט יעניק ציון הערכה כללי בין 0 ל.5 לכל מועמד לפרס. ציון זה, יתבסס על התרשמות כללית הנובעת מסה'כ הנתונים שהובאו לידיעתו בכל מהלך השיפוט. ציון הערכה הכללי ישמש את חבר השופטים בדיון המסכם והמכריע לקביעת הזוכים בפרס. גם בשלב זה חבר השופטים רשאי לפנות לארגון אשר הגיש מועמדות לפרס לשם קבלת פרטים נוספים או תיעוד. כמו כן, רשאי חבר השופטים לבקש פגישה עם מנהל\ים בארגון לצורך התרשמות והשלמת פרטים.  במקרה והחלטת השופטים תורה על שוויון, תעמוד זכות ההכרעה ליו'ר חבר השופטים.

 

 

טקס חלוקת הפרסים

הענקת הפרסים לזוכים תיערך בטקס חגיגי אשר יאורגן ע"י המרכז הישראלי לניהול במסגרת הכנס השנתי של איגוד מנהלי משאבי אנוש. במהלך טקס הענקת הפרסים, יכריז יו"ר חבר השופטים על הזוכים ועל הנימוקים שהביאו לבחירת הזוכים בכל קטגוריה במקום הראשון.

על הזוכים במקומות הראשונים להציג מצגת קצרה של 10 דקות. המצגת תשמש מעין "כרטיס ביקור" לפרוייקט\פעילות הזוכה ותחולק ל3 חלקים:

  • יעדים ומטרות הפרוייקט\הפעילות
  • תאור הכלים והעשייה
  • תוצאה\הישג

את הטקס יכבד בנוכחותו שר התרבות, המדע והספורט מר מתן וילנאי.

מהלך הטקס יסוקר ע"י עיתונאים, וכפי שכבר צוין, הועדה המארגנת תפעל לפרסם באמצעי התקשורת את התחרות, את המועמדים ואת הזוכים בפרסים.

 

פרסום התחרות במנהיגים ברשת

"מנהיגים ברשת" תפרסם במסגרת האתר סיפורי מצוינות, מדדים וחומרים נוספים הקשורים לתחרות, זאת לצד אפשרות להעלאת ופתיחת דיונים סביב התחרות בפורום משאבי אנוש באתר.

 

 

קישורים רלבנטים באתר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יכול לעניין..

רוצה שהחברה שלך תגדל? פטר את המנהלים שלך!

    מאת: עפרי קדוש *     עובדים רבים מידי עובדים בשביל הבוס שלהם ...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *