'הגישה האינטגרטיבית וסיכום פרק מנהיגות בשינוי' מתוך פרק 4 מהספר 'ניהול ומנהיגות שינוי וחדשנות' מאת ד'ר עמיר לוי, הוצאת רימונים

מנהיגות בשינוי

חלק מפרק 4 "מנהיגות בשינוי" מתוך הספר "ניהול ומנהיגות שינוי וחדשנות"  בהוצאת רימונים 

מאת: ד"ר עמיר לוי

8733616471

 

 

4.4 הגישה האינטגרטיבית

מנהיגות כיכולות ניהול ומנהיגות שזורות יחד

גישה מעט שונה מהגישות המבחינות בין ניהול ובין מנהיגות או הרואות אותן כהיררכיה של התנהגויות מציג חוקר המנהיגות תומס סרג'יובאני (1991). סרג'יובאני חקר מאפיינים של מערכות חינוך וארגונים ציבוריים אפקטיביים במיוחד. מחקריו הובילו אותו למסקנה שמנהיגים בארגונים מצוינים הנם בעלי ארבעה כישורים השזורים אלו באלו:

 • יכולת טכנית: יכולת ניהולית טכנית. מקצוען בטכנולוגיות ניהול. בקי בתורת הניהול. מתכנן, מארגן, מבקר, מתגמל ופותר בעיות בצורה מקצועית.
 • יכולת אנושית: יכולת להניע אנשים ולגבש צוות. יכולת לפתח ולהעצים עובדים. אמפתי, מערב ומשתף עובדים בתהליכי קבלת החלטות. מאציל סמכויות.
 • יכולת מקצועיתבקיא בתחומי הליבה וכישורי הליבה של הארגון. בעל ידע רחב בתחום העיסוק עליו הוא מופקד. בעל יכולת לעצב שינויים וחדשנות, ליצור פריצות דרך ולהציב חזון חדש בתחום העיסוק עליו הוא מופקד.
 • יכולת סימבולית – היכולת להציב חזון חדש ומאתגר, לעצב ערכים ציפיות ואמונות, לתקשר מטפורות המעצבות עתיד רצוי.
 • יכולת תרבותית – יכולת ליצור זיקה וקשר בין עבר לעתיד. לבסס את החזון על קשר עם המסורת של הארגון ועל שורשיו. לשמור ולשמר ערכים בסיסיים הנכונים לעתיד ומחוברים לעבר.

סרג'יובאני מתווה דרך של שלבים למנהיג בדרכו לבניית ארגון מצוין. המודל שלו מוצג להלן:

 • Bartering– ניהול כמערכת חוזית של קח-ותן התבססות על המעמד הפורמלי, יצירת הנעה באמצעות היענות לצורכי ביטחון, מנהיגות עסקית או מתגמלת.
 • Building מעבר להנעה באמצעות היענות לצרכים פסיכולוגיים, היענות לצורכי הערכה, תמיכה, אתגרים ומימוש עצמי.
 • Bonding – פיתוח מערכת נורמות, ערכים וחזון משותפים, ייחודיות ושוני, מוקדי גאווה.
 • Binding– קיבוע השלב הקודם, הפיכת הארגון לקהילה חזונית לומדת המסוגלת להשתנות במהירות, המחויבת לחזון וליישומו והמהווה מקור חיקוי לאחרים.

מחקריו של סרג'יובאני מצביעים על חשיבות הידע והמומחיות בתחומי הניהול. הוא מוסיף לכך את הידע הנחוץ בתחומי הליבה של פעילות הארגון – מנהלי בתי ספר מעולים נמצאו כבעלי ידע ועמדה בתחומי הפדגוגיה – אולם הוויכוח על חשיבות הידע בתחומי הליבה של הארגון נשאר פתוח. יש הגורסים, כי מנהיגים אינם חייבים להיות מומחים בתחום פעילות הליבה של הארגונים אותם הם מובילים. קצינים וטייסים מונו לניהול בתי ספר, מנכ"ל קופת חולים מונה למנכ"ל חברת תקשורת ועוד. לדעתנו, חשובה הבנתו של המנהיג בתחום פעילות הליבה, דבר שימנע את תלותו בידע של האחרים.

מכל מקום, התרומה החשובה של מחקרי סרג'יובאני היא בחיבור בין ניהול לבין מנהיגות. נראה כי ההבחנה בין ניהול למנהיגות חיונית יותר ברמות הגבוהות של הניהול בחברות גדולות. שם תפקידו של המנכ"ל להתמקד באסטרטגיה, בחזון, ובחדשנות ארגונית. כלומר, בתפקידי מנהיגות ברמות הביניים ובניהול ארגונים בינוניים בגודלם חשובה היכולת לשלב כישורי ניהול ומנהיגות כמנוף להצלחה. 

הגישה האינטגרטיבית הינה גישה מודרנית הנסמכת על הטיעון שהסביבה שבה פועלים מנהיגים כיום שונה מזו שבעבר. היא מאופיינת באתגרים חדשים הניצבים בפני אלה העומדים בראש מערכות אנושיות:

 1. הובלת שינויים רדיקאליים המתחייבים מגלובליזציה, שוק חופשי, טכנולוגיות החדשות, שינויים בכוח העבודה, דרישות גבוהות של לקוחות ואחריות חברתית וסביבתית.
 2. עיצוב וחשיבה מתמידים של אסטרטגיה עתידית, על-אף אי-הוודאות בסביבה, העלולה לגרום לכך שכל תכנון של היום לא יהיה רלוונטי מחר.
 3. ביזור, ארגונים וירטואלים, רשתות, מטריצות, מיזוגים ורכישות, מהווים אתגרים מבניים המדגישים עבודת צוות, רישות (partnership) ופחות סגנון מנהיגותי ריכוזי.
 4. הנעת כוח העבודה של שנות האלפיים היא האתגר הרביעי. כוח עבודה זה מאופיין ברמת השכלה גבוהה, בקריאת תיגר על סמכות, בלויאליות מוגבלת, בדרישה למשמעות בעבודה, באוטונומיה ואפילו בצורך שהעבודה תהיה מהנה.

א. גלוסקינוס, במאמרו מנהיגות: State of the art (גלוסקינוס, 2000) מסכם בצורה מובנית את מאפייני המנהיגות החדשה לאור האתגרים של שנות האלפיים:

למנהיגות נדרשים כיום ארבעה אשכולות של יכולות:

 • יכולות "עסקיות": מכילות מיומנויות המשפיעות על אפקטיביות אסטרטגית.
 • יכולות "עבודה": כוללות מיומנויות הקשורות ל"ביצועיזם" ולהשגת תוצאות באמצעות אחרים.
 • יכולות "בין-אישיות": מתייחסות לאותן המיומנויות הנחוצות להשפיע ולתקשר עם הזולת – כפיפים, עמיתים, ממונים ולקוחות.
 • יכולות "אישיות": מתמקדות בתכונות אישיות, ערכים, עמדות ופילוסופיית חיים.

להלן פירוט היכולות בכל אשכול :

יכולות "עסקיות"
 • עיצוב החזון והאסטרטגיה הארגונית, תורם למצוינות ארגונית, קובע מטרות אסטרטגיות, בונה את הארכיטקטורה התרבותית ומקצה את המשאבים הנחוצים להשגת מטרות ארוכות טווח.
 • חשיבה מערכתית והוליסטית – מיומנות זו מאפשרת להתמודד עם מורכבויות, לראות את ה"תמונה" הכוללת, לעצב מבנים ומנגנונים ארגוניים הולמים ולקיים איזון בין הדגשת תהליכים לבין מיקוד בתוצאות, ה"שורה התחתונה".
 • מיקוד בלקוח – חיפוש הזדמנויות לעשות דברים שהם בעלי ערך מוסף ללקוח ומחויבות טוטאלית לשיפור מתמיד של מוצרים ושירותים.
יכולות "עבודה"
 • העדפה לביצוע ולתוצאות – קביעת עדיפויות, יצירת אווירה של דחיפות לפתרון בעיות והזדמנויות וזיהוי דרכים לפישוט תהליכי עבודה.
 • יזמות וחדשנות – ייזום שינויים ו"פריצות דרך", עידוד יצירתיות ולקיחת סיכונים מחושבים היוצרים ערך מוסף.
 • בניית הארגון וכוח העבודה – עיצוב אותן מערכות ניהול משאבי אנוש הגורמות לאנשים מוכשרים להצטרף ולהתמיד בארגון ואותם מנגנוני למידה ארגונית, ניהול ידע ופיתוח עובדים הממקסמים את ההון האינטלקטואלי.
יכולות "בין-אישיות"
 • עבודת צוות – פיתוח צוותים מלוכדים המחויבים למטרות וליעדים הארגוניים. העצמת עובדים באמצעות האצלת סמכויות ומתן משימות מאתגרות.
 • מיומנויות חניכה ואימון (Coaching) – ניתוח צורכי הפיתוח של העובדים בצורה סדירה, קביעת מטרות ברורות עבורם, ניצול טעויות ככר-למידה וסיפוק משוב והזדמנויות לצמיחה.
 • מיומנויות תקשורת והשפעה:
 • יצירת תרבות של תקשורת פתוחה וכנה על-ידי עידוד והחלפת רעיונות ומידע והבעת דעות מנוגדות. המחשה באמצעות דוגמה אישית ונכונות ללמוד ולהתחלק בידע.
 • שליטה במגוון של טכניקות השפעה כדי ליצור מחויבות של הצוות, טיפול בחילוקי דעות ויכולת לשכנע עמיתים, ממונים ולקוחות.

 

יכולות "אישיות"
 • לקיחת סיכונים, תעוזה ונחישות – יכולת לקבל החלטות קשות הן ביחס לאנשים והן ביחס לסוגיות עסקיות, על-אף התנגדויות, קשיים ולחצים "פוליטיים". פעילות החלטית ונמרצת, תוך הפגנת ביטחון עצמי ועל בסיס עקרונות ברורים.
 • יושרה ואתיקה – פילוסופיית חיים ברורה, הכוללת קוד של ערכים ואתיקה. קיום הפעילות הארגונית, החיצונית והפנימית וקידומה, על בסיס הערכים הארגוניים, החברתיים והאישיים הללו.
 • אינטליגנציה רגשית – מודעות לעוצמותיו ולחולשותיו שלו עצמו ולאלה של הזולת, וניצול מודעות זאת כדי ליצור סינרגיה עם אלה המשלימים את יכולותיו.

יותר מאשר מציאות, המודל של גלוסקינוס מהווה סיכום של הגישות השונות ואינו בהכרח מבוסס מחקרית. הוא מהווה בסיס טוב לפיתוח כישורי ניהול ומנהיגות בכך שהוא מסמן תחומי פיתוח אפשריים.

מחקר עדכני על תפקידי מנהיגות נערך על-ידי חברת לינקג' שסקרה 350 תוכניות לפיתוח מנהלים בארצות הברית (.(Giber et al. 1999 המחקר מצא, כי מנהיגים כיום ממלאים תפקידים מגוונים יותר מבעבר, הדבר בא לידי ביטוי בתוכניות לפיתוח מנהיגות.

ניתן לסכם אותם בתחומים הבאים:

יכולת פיתוח וגיבוש עבודת צוות

הבנה מעמיקה של העסק

חשיבה קונספטואלית

מונע לקוח

ממוקד מטרה

מונע רווחיות

חשיבה מערכתית

פרספקטיבה גלובלית

אינטליגנציה רגשית

מחקר זה מצביע על גישה מעשית ויישומית יותר למנהיגות על-ידי אלה המתמקדים בפיתוח מנהיגות עסקית.

4.5 סיכום

הדיון בנושא מנהיגות מציג גישות מנהיגות שונות. הגדרת המושג מנהיגות מבוססת לעתים על הגדרות החוקר ולעתים על תפיסת המונהגים.

האם מנהיגות ניתנת ללמידה? נראה שניתן לפתח כישורי מנהיגות בקרב אנשים, שהם בעלי תכונות ויכולות סמויות, שאינן באות לידי ביטוי מסיבות שונות. נראה כי ישנן תכונות בסיסיות, שלא ניתן להקנות בלמידה בגיל מבוגר וכי פיתוח מנהיגות בסדנאות לא יהפוך את כל המשתתפים בהן למנהיגים. ניתן ללמד מנהיגות בעיקר בתפקידים ובפיתוח יכולות קיימות. ספק אם ניתן ללמד אומץ לב או נחישות.

האם מנהיגות היא פרי של סיטואציה? נראה שלעתים התשובה היא חיובית. במצבי משבר וייאוש, במצבים בהם אובדת המנהיגות הקיימת, במצבים בהם קיים אובדן דרך, יכולה להתגלות מנהיגות מצד אדם בלתי-צפוי, כפי שקורה בקרב או בתחום העסקי. מנהיגים רבים התגלו, רק כאשר נכנסו לתפקיד שדרש מהם מנהיגות, אחרים שנחשבו כמנהיגים בתפקיד קודם התגלו כחסרי יכולת מנהיגות בתפקיד אחר.

האם מנהיגות היא התנהגות או יכולת נפרדת מניהול? התשובה היא כי המחקרים מראים שישנה חפיפה מסוימת בין מה שמוגדר כיכולות המנהל ותפקידיו לבין מה שמוגדר כתפקידי המנהיג ויכולותיו. פעמים רבות עושים החוקרים שימוש במונח מנהיגות, אך למעשה מדובר בסגנון ובתפקידים או התנהגויות המאפיינות מנהל. כך למשל מנהיגות מתגמלת (בס ואווליו) היא למעשה התנהגות ניהולית ולא מנהיגותית. כמעט כל המחקרים שנעשו על מנהיגות ותוצאות עסקיות והתנהגותיות בארגונים מצביעים על תכונות וכישורים ואף על תפקידים המאפיינים גם מנהלים מעולים. יכולת בינאישית, יושרה, נחישות, יכולת אימון ופיתוח – יכולות אלה ואחרות יכולות להיות מאופיינות גם בקרב מנהלים וגם בקרב מנהיגים.

 

האם כל המנהיגים דומים בתכונותיהם ובתפקידיהם? התשובה היא כנראה שלילית. אמנם ישנה הסכמה, שמנהיגות קשורה בחזון, בהשראה ובהנעה למימוש שינויים משמעותיים, וישנה הסכמה, שמנהיגות קשורה בקשר ייחודי רגשי עם המונהגים, אולם קיימת אי-הסכמה לגבי חלק גדול מתכונותיהם. חלקם צנועים וחלקם מוחצנים, חלקם רהוטי דיבור וחלקם לא, חלקם אפורים וחלקם כריזמטיים, חלקם נצנצו לרגע וחלקם נחשבו כמנהיגים לחיים. יש בהם נרקיסיסטים ויש בהם נחבאים אל הכלים, יש בהם בעלי אינטליגנציה רגשית מפותחת וכאלה שאין בהם התכונה הזו. יש מנהיגים מלאי יצירתיות ובעלי אינטליגנציה גבוהה ויש שהם סוסי עבודה אפורים הקשים עם עצמם כמו עם עמיתיהם. 

האם למנהיגות ישנה השפעה על תוצאות עסקיות? התשובה היא חיובית. מחקרים רבים מצביעים על כך שקיים קשר ברור בין כישורי מנהיגות לבין הצלחה עסקית. המחקר של גולמן (גולמן, 2000) על מנהיגות שמשיגה תוצאות הנו אחד מני רבים המתפרסמים לאחרונה.

 

ביבליוגרפיה עברית  לספר

אדיג'ס, י. (1979), ניהול לקוי – סיבות וטיפול,  צ'ריקובר, תל-אביב

אדיג'ס, י. (1991)  צמיחה והתחדשות בארגונים, עתרת, הרצליה

אהרוני, י. (1982) אסטרטגיה עסקית, גומא, תל-אביב

אשכנז, נ.ר. פרנסיס ס.ס. "האנשים המופלאים שיודעים לעשות שמיזוג גם יצליח" אקזקיוטיב , ינואר  2001.

בן רפאל, א. (1996) מהפכה לא טוטלית, יד טבנקין, רמת אפעל

בריג'ס, ג. פיט, ד. (1999) חוכמת הכאוס, תל-אביב,עם עובד

גולמן, ב. "מנהיגות שמשיגה תוצאות", אקזקיוטיב, אפריל-מאי .2000.

גורדון, ש. אור, א. טייכר, א. "האתגרים החדשים של אחראי ההדרכה בארגון", סטטוס, פברואר, 1999.

גזיאל, ח. (1990) מחשבה מנהלית בת זמננו, רמות, אוניברסיטת תל-אביב

גלוסקינוס, א. "פיתוח ארגוני: עבר הווה ועתיד", ירחון האגודה לפיתוח ארגוני, פברואר, 2002.

,  ירחון משאבי אנוש, ספטמבר, 2000. "State of the artגלוסקינוס, א. "פיתוח מנהיגות

גלין, א. ע., כרמי (1990) ניהול 2000, ניהול גמיש, תל-אביב,  מכללה למינהל.

דה-חיס, א. (1998) ניהול הארגון כגוף חי, מטר, תל-אביב.

דוניהו, כ.ב. "כיצד לקלקל מיזוג", אקזקיוטיב, נובמבר, 2001.

דרוקר, פ. (1992) מניהול של אתמול למנהיגות של מחר, מטר, תל-אביב

האמר, מ. צ'מפי, ג'. (1994)  עיצוב מחדש של התאגיד, מטר, תל- אביב

האמר, מ. (2004) "כיצד יכולה חדשנות לעשות מהעסק שלכם משהו אחר לגמרי", אקזקיוטיב,יוני, יולי, 2001.

האמל, ג. "להעיר את IBM: איך חבורת מורדים שינתה מבפנים את הענק הכחול", אקזקיוטיב, ספטמבר, 2000.

האמל, ג. (2003) "חידת כושר ההתאוששות", אקזקיוטיב, נובמבר, 2003.

ובר, מ. (תש"ם) על הכריזמה ובניית מוסדות, אוניברסיטת ירושלים.

 

ואצלאוויק, פ. ויקלנד, ג'. פיש, ר. (1979) שינוי, ספריית פועלים,  תל-אביב

וולפרט, ג. "ניהול חדשנות: יש גם דרכים אחרות", אקזקיוטיב, נובמבר, 2002.

יבלונסקי, ר. (1997) יישום ניהול לאיכות כוללת, אור עם, תל-אביב

יוגב, ש. (1994), ניהול איכות כוללת, הינדוס מחדש, בנצ'מרקינג: גישות משלימות או חלופיות, אסופת הכינוס הבין לאומי העשירי של האיגוד הישראלי לאיכות, הוצאת האיגוד, ירושלים

כפיר, א. (1997), ארגון וניהול-עיצוב ושינוי, צ'ריקובר, תל-אביב

לוי, ע. (1996), "התפוקה השולית הפוחתת של השינוי", משאבי אנוש, יוני, 1996.

לוי, ע. (2000), "זריזות ארגונית-האתגר", סטטוס, דצמבר, 2000.

מבורך, ב. "גישות ניהול מודרניות בראייה השוואתית". אקזקיוטיב, מרס, 1996.

לוק, א. לתם, ג. פ. (1984) הצבת מטרות, צ'ריקובר, תל-אביב

מוס קאנטר, א. "מנהיגות והפסיכולוגיה של יצירת תפנית", אקזקיוטיב, ספטמבר, 2003.

מיתקי, י. שני, א. "למידה ארגונית וניהול משאבי אנוש: המהות והאתגר" משאבי אנוש, מאי, 1997.

מרי, א. (1990) התמודדות עם משברים: בארגונים, קהילות ועסקים, צ'ריקובר, תל-אביב.

מרי, א. "המדע החדש וניהול", סדרת מאמרים. ניהול, אפריל, מאי, יוני 1996.

סמואל, י. (1996), ארגונים, זמורה-ביתן, תל-אביב

סיגן, ש. "חדשנות- הדת החדשה של העסקים". גלובס, 8 יולי, 1999.

סנג'י, מ. פ. (1995) הארגון הלומד, מטר, תל-אביב

ספנסר, ג'. (1998) מי הזיז את הגבינה שלי, לזרום עם השינוי, פקר, תל- אביב

סרג'יובאני, ת. (2002) ניהול בית ספר, היבטים עיוניים ומעשיים, האוניברסיטה הפתוחה

פופר, מ. (1994) על מנהלים כמנהיגים, רמות, אוניברסיטת תל- אביב

פופר, מ., רונן, א. (עורכים), על המנהיגות, משרד הביטחון, 1992

פוקס, ש. (1998) הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי, אוניברסיטת בר- אילן, רמת גן

פוקס, א. (1997) שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, צ'ריקובר, תל- אביב

פורטר, מ. (1991) אסטרטגיה תחרותית, עתרת, תל-אביב

פורטר, מ. (2000) על התחרות, מטר, תל-אביב

פיטרס, ת. (1995), הסמינר של טום פיטרס: זמנים מטורפים מצריכים ארגונים מטורפים, מטר,

תל- אביב.

פיטרס, ת. (1997) חדשנות או למות: התחדשות בלתי-פוסקת כאסטרטגיית הישרדות יחידה בעולם העסקים, מטר, תל- אביב.

פיטרס, ת., ווטרמן, ר. (1982), כיצד להצטיין בניהול, עטרת, הרצלייה.

פרי, מ. (1991) אסטרטגיה של יתרון תחרותי, מיצוב, תל- אביב.

צ'אן, ק., מובורן, ר. "ציירו את עתיד החברה שלכם", אקזקיוטיב, ספטמבר, 2002.

קאו, ג. קנטר, ר. וירזמה, פ. (1997) אלופי החדשנות, פקר, תל-אביב

קדם, י. "בניית תרבות ארגונית ליישום ניהול רזה" (Lean Management), הרצאה בכנס אלתי"ם, נובמבר 2001 , מופיע באתר www.leadersnet.co.il.

קיגן, ר., לסקוב, ל., "כל האמת על אנשים שלא רוצים להשתנות", אקזקיוטיב, ינואר, 2002.

קים, ו. צ., מובורן, ר. (2005), אסטרטגיית האוקיינוס הכחול, מטר, תל-אביב

קולינס, ג'. (2001), גלגל התנופה – מטוב למצוין, פקר, תל-אביב

קולינס, ג'. "מנהיגות בדרגה 5 –  ניצחון הענווה ונחישות ההחלטה", אקזקיוטיב, פברואר-מרס 2001 42-36

קרן, א. (2003) ניהול מתקדם, כנרת זמורה ביתן, תל-אביב

שני, ר. מיתקי, י. השוואה בין למידה מתחזקת ולמידה מצמיחה", משאבי אנוש, מאי, 1997.

שפר, ז. רוזנבלט, ז. (1997) "ארגונים במשבר: מה מאפיין פירמות מועדות ומה מאפיין פירמות חסינות", אקזקיוטיב, דצמבר, 1997 . 

 

ביבליוגרפיה אנגלית לספר

Adams, J.D. (1984), Transforming work, Alexandria, Virginia: Miles River Press.

Adler, N.J. (1997), International Dimensions of Organizational Culture, Cincinnati, OH: South Western-College Pub.

Argenti, J. Organizational collapse, New York: Halstead Press, 1976.

Argyris, C. (1985), Strategy Change and Defensive Routine, Boston: Pitman.

Argyris, C. (1993), Knowledge for Action: A Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change, San Francisco: Jossey-Bass.

Argyris, C., Schon, D., (1996), Organizational Learning: Theory, Method, and Practice, Reading Mass. Addison Wesley Pub.

Armenakis A.A. et al. (1993) “Creating readiness for organizational change", Human Relations, 46, 681-703.

Brooking, A. (1996), Intellectual Capital: Asset For The Third Millenium. N.Y. International Thomson Business Press.

Bass, Bernard M. and Bruce J. Avolio (1993), “Transformational leadership and organizational culture", Public Administration Quarterly, Spring, 112-121.

Bales, R,E., Task Roles and Social Roles in Problem Solving Groups, In Steiner and Fishbein (Eds.) Current Studies in social Psychology. NY, Holt, Reinhart, Winston, 1965.

Bass, B,M., Leadership and Performance, N,Y, Free Press, 1985.

Blake, R,R,. and Mouton, J,S., The Managerial Grid. Houston, Texas, Gulf Publishing, 1965.

Block, P., (1999), Stewardship, S.F. Berrett-Koeheler Pub.

Beckhard, R., and Harris, H.T. Organizational transitions: managing complex change. Reading: Addison Wesley, 1977.

Beckhard, Richard and Robert W. Prichard (1992), Changing the Essence. Jossey-Bass.

Bennis, W.G. (1969), Organization Development: Its Nature, Origins and Prospect. Massachusetts: Addison-Wesley.

Bennis W, (1999) , The End of Leadership. Organizational dynamics , 71-80.

 

Bertalanffy, Ludwig Von (1968), General Systems Theory. New York: Braziller.

Bigelow, T.A. Catastrophe model of organizational change. Behavioral Science. 27, 1982, 26-42.

Boulding, Kenneth E. (1953), The organizational Revolution. New York: Harper & Brothers.

Burk W. Warner and George H. Litwin (1992), “A causal model of organizational performance and change", Journal of Management, 18, 523-545.

Buchanan D., Claydom T. and Doyle M. (1999), “Organizational Development and Change: The legacy of the nineties”. Human Resource Management Journal , Vol. 9, No. 2, pp. 20-37

Burns, B., (2000), Managing Change : A Strategic Approach to Organizational Dynamics, London : Pitman

Burns, J,M.,(1978) Leadership, N.Y, Harper and Raw.

Cameron, Kim S. (1992), “Organizational downsizing" in: G.P. Huber and W.H Glick (eds( Organizational Change and Redesign. New York: Oxford Univ. Press.     

Cameron, K,S., and Quinn, E,R., Diagnosing and Changing Organizational Culture, Addison Wesley, 1995.

Champy, J. Reengineering Management. (1995), N.Y. Harper Collins.

Coch, L. & French, J.R. (1948), Overcoming Resistance to Change. Human Relations, 1. Adisson Wesley.

Chong J. K. (2004), “Six Steps to better crisis management”. The Journal of Business Strategy, Vol. 25, No. 2, pp. 43-46

Clark, C. and Pratt, S. "Leadership Four-Part Progress", Management Today, March 1985,pp.84-86.

Conger, J. A., (1999), The Leader's Change Handbook. Jossey-Bass.

Del Val M. P. and Fuentes C. M. (2003), “Resistance to change: a literature review and empirical study”. Management Decision, Vol. 41, No12, pp. 148-155

Doorewaard, H., &Yvonne, B.,(2003), “HRM and organizational change : an emotional endeavor”, Journal of organizational Change Management, Vol.16, No.3

Cameron, E. Quinn, R (1999), Diagnosing and changing Organizational Culture. Reading, Mass. Eddison Wesley.

Connor, F.E. & Lake, L.K. (1988), Managing Organizational Change. New York: Praeger.

Crutchfield, J.P. et al, "Chaos", Scientific American, Dec. 1986.

Cummings, T.G., (1997), Organizational Development and Change, Southwestern College Pub.

Dale, E. (1962) Planning and Developing the Company Organization Structure. New York: America Management Association.

Deal T.E., Kenedy, A, (1982), Corporate Culture, . Reading, Mass. Eddison Wesley.

De Green, K. (1982).The adaptive organization: anticipation and management of crisis. New York: Wiley,

De Vries, k., (2006), The leadership Mistiqe, Jossey Bass.

Druker, P,. (1966) The Effective Executive. N.Y. Harper and Raw.

Eisler, Riane. Evolution: Social Shifts and cultural Phase Changes.

In The New Evolutionary Paradigm, edited by Ervin Laszlo. Reading, UK: Gordon and Breach, 1991.

Fiedler, F,E., (1971), Leadership, N.Y. General learning Press.

Fink, S.L. (1986), The management of crisis. Amacom.

Francis, H., (2003), “HRM and the beginnings of organizational change”, Journal of Organizational Change Management, Vol.16, No.3 .

Frost, Peter J. et al. (1991) Refraiming Organizational Culture. Beverly Hills, CA: Sage.

Garvin, D., A., Roberts, M,. A.,(2005), "Change through persuasion". Harvard Business Review, Boston, February vol. 83 p. 104

Greenleaf, K., Robert (1977) Servant Leadership, N.J. Paulist Press' 1977.

Gersick, Connie J.G. (1991), “Revolutionary change theories: A multilevel exploration of the punctuated equilibrium paradigm", Academy of Management Review, 15, 603-625.

Giber D., Carter L. & Goldsmith M. (Eds.) , (1999) “Best Practices in Leadership Development" , Linkage Press.

Ginzburg, E. & Reilley, E.W. (1961), Effecting Change in Large Organization. New York: Columbia, University Press.

Greiner, Larry E. (1967), “Patterns of organizational change", Harvard Business Review, 45,119-130.

Greiner, Larry E. (1972), "Evolution and Revolution as Organizations Grow", Harvard Business Review, 50,

37-46.

Goullart, J. G. Kelly, N. .J (1995), Transforming the Organization. N.Y. McGraw-Hill.

Hall, E. T. (1995), Managing Cultures, Chichister, Wiley.

Handy, C.B., (1993), Understanding Organizations. Penguin.

Hannen, Michael T. and John Freeman (1984), “Social inertia and organizational change", American Sociological Review, 49, 149-164.

Hattori R. A. and Lapidus T. (2004), “Collaboration, trust and innovative change”. Journal of Change Management, Vol. 4, No. 2, pp. 97-104

Higgs M. and Roland D. (2001), “Developing change leaders: Assessing the impact of a development programme”. Journal of Change Management, Vol. 2, No. 1, pp. 47-64

Hawley, J. Transforming organizations through vertical linking. Organizational Dynamics, Winter, 1988, 68-80.

Hayes, J., (2002), The Theory and Practice of Change Management, Palgrave

Hofstede, G. (1991), Cultures and Organizations. Maidenhead, McGraw-Hill

Hersey, P., and Blanchard, K,H., (1972), Management and Organizational Behavior, N,J, Prentice Hall.

House, R,J., "Path Goal Theory of Leader Effectiveness", in Administrative Science Quarterly, 16, 321-328, 1971.

Huber, George P. and William H. Glick (eds.) (1995), Organizational Change and Re-Design. New York: Oxford University Press.

Jacobsen, Chanoch and Yitzhak Samuel (1989), “Planned organizational change: Theory, model, data and simulation”, in P.M Milling and E.O.K Zahn (eds.), Computer-Based Management of Complex Systems. Pp. 104-110, Berlin: Spronger-Verlag.

Jantsch, Erich. (1980), The Self Organizing Universe: Scientific and Human Implications of the Emerging Paradigm of Evolution. New York: Pergamon Press, 1980.

Johnson, G., Scholes, K. (1999), Exploring Corporate Strategy. Englewoods Cliffs, N.J. Prentice Hall.

Kanter, Rosabeth M. (1983), The Change Masters. New York: Simon &Schuster.

Kaplan, S.R., Norton, D.P., (1996) The Balanced Score Card: Translating Strategy Into Action, Harvard Business Pub.

Katz, Daniel et al. (1975), Bureaucratic Encounters. Ann Arbor, MI: Institute for Social Research.

Kimberly, J.R., Miles, et al., (1980) The organizational life cycle: issues in the creation, transformation and decline of organizations. San Francisco: Jossey Bass.

Kotter, J.P., "Leading Change: Why Transformation Effects Fail". Harvard Business Review. . (March-April 1995),

Kotter, John P. and Schlesinger, L. (1979), “Choosing strategies for change”, Harvard Business Review, 106-114.

Kubler-Ross. E., (1969), On Death and Dying. N.Y. McMillan.

Kuhn, Thomas S. (1962), The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Laszlo, E. (1991), The Age of Bifurcation: Understanding the Changing World. Reading UK: Gordon and Breach.

Levy, A. and Uri m. (1986) Organizational Transformation: Approaches, Strategies, and Theories. New York: Praeger Publishers..

Lewin, Roger. (1992), Complexity: Life at the Edge of Chaos. New York:Mcmillan.

Likert, R., (1961), New Patterns of Management, N.Y. Free Press.

Lippit, R., and White, R., Leader Behavior and Members Reactions in 3 social climates, (1939), in D, Cartright and Zander, A., (eds.), Group Dynamics, N.Y. Harper and Raw, 1960.

Lippit, G.L. et. Al. (1986), Implementing Organizational Change. San Francisco: Jossey Bass

Loye, David and R. Eisler. "Chaos and transformation. " Behavioral Science 32 (19

Mann, F.C. & Neff, F.W. (1959), Managing Major Change in Organization. Ann Arbor, Mich.

Marshall, L. and Michaels, M., (1991)' The Chaos Paradigm." Proceedings of the First Annual Chaos Network Conference. Urbana IL: People Technologies,

McGregor, D.M., (1960) The Human Side of Enterprise, N.Y. Harper and Raw.

Maynard, T.H., (2005), Mergers and acquisitions; cases, materials and problems.. Aspen Publishers.

Mintzberg, H., (1973), The Nature Of Managerial Work. N.Y. Harper and Raw.

Mullins, J,L., (2000), Management and Organizational Behavior, Prentice Hall.

Miller, D." Evolution and revolution: a quantum view of structural change in organizations". Journal of Management Studies, 19, 131-151.

Miller, James G, (1978), Living Systems. New York: McGraw-Hill.

Mitroff I. I. (1994), “Crisis management and environmentalism: A natural fit”. California Management Review, Vol. 36, No 2, pp. 101-113

Moran, J. W., & Brightman, B. K., (2001), “Leading organizational change”, Career Development International, Vol.6, No.2 . .

Nadler, David (1981), “Managing organizational change: An integrative perspective” Journal of Applied Behavioral Sciences, 17, 191-211

Naisbitt, J., (1994), Global Paradox. Australian Print Group, Marybough, Victoria.

Nicholson, N. How Hardwired Is Human Behavior. Harvard Business Review, July-August, 1998.

Nortier, F., (1995), “A new angel on coping with change: managing transition”, Journal of Management Development, Vol.14, No.4

Ogobonna E. and Harris L. C. (2003), “Innovative organizational structure and performance”. Journal of Organizational change Management, Vol. 16, No. 5, pp. 512-533

Owen, H.(1987) Spirit: transformation and development in organizations. Potomac: Abbott Publishinng.

Prigogine, I., (1984), Order out of chaos. New York: Bantam Books.

Prigogine, I., and Stengers, I., (1988) Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature. New York: Bantham books.

Quinn, Robert E. and Kim S. Cameron (1983), “Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence”, Management Science, 29, 33-51.

Quinn, Robert E. and Kim S. Cameron (eds.) (1988), Paradox and Transformation: Toward a Theory Change in Organization and Management. Cambridge, MA: Ballinger. Review. Winter, 1988, 15-20.

Robert. M, (1994), Product Innovation Strategy. N.Y. McGraw Hill.

Quinn, E,R., (1991), Beyond Rational Management, Jossey Bass.

Reddin, W.J., "The 3- D of Management Style Theory", in Training and

Development Journal, April, 1967, 8-17.

Robins, S.P. (1996) Organizational Behavior, Englewoods Cliffs, N.J. Prentice Hall.

Ruelle, D., (1991), Chance and Chaos. Princeton, N.J: Princeton University Press,

Roger G. (2003), “Change management or change leadership”. Journal of Change Management, Vol. 3, No. 4, pp. 307-318

Schokz, C. (1987), "corporate culture and Strategy: The Problem of Strategic Fit". Long Range Planning, vol. 20. no. 4 pp 78-87.

Schein, E, (1985), Organizational Culture and Leadership, San Francisco, Jossey-Bass.

Senior, B., (2002), Organizational Change, London, Pitman.

Sergiovani, J,T., "Leadership and Excellence in Schooling". In Educational Leadership, 41, Feb. 1984, 4-13.

Stogdill, R.M., (1974), Handbook of Leadership Research, N.J. Free Press.

Stahl, G.K., Mndenhall, M.E., (2005) Ed. Mergers and Acquisitions: Managing Culture and Human Resources. Stanford Business Books.

Steier, F. and Smith, K. "Organizations and second order cybernetics", Journal of Strategic and Systemic Therapies, Vol. 4, No. 4, 53-65.

Stogdill, R.M., (1974), Handbook of Leadership Research, N.J. Free Press.

Tennenbaum, R, and Shmidt, W., (1973) How to choose a leadership Style, Harvard Buisness School Publishing.

Tichy, Noel M. (1983), Managing Strategic Change: Technical, Political, and Cultural Dynamic. New York: Wiley.

Tomasko, Robert M. (1987), Downsizing: Reshaping the Corporation for the Future. New York: Amacom.

Trivka, J.,(2006) Leadership and Organizational Effectiveness, I.R.S. publishing.

Vedim, Bengt Arne (ed.) (1994), Management of Change and Innovation. Brookfield: Dartmouth.

Waldrop, M. Mitchell., (1992), Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos. New York: Simon and Schuster.

Watzlawick , P., Weakland, J. and Fisch, R. (1974), Change. New York: W.W. Norton.

Weisbord, M., (1978), Organizational Diagnosis, Addison Wesley, Mass.

Weiss, J.W., (2001), Organizational Behavior and Change, South Westeren College Pub.

Westbrook T. S. and Veala J. R (2001), “Work-releated learning as a core value: An Iowa perspective”. Human Resource Development Quarterly, Vol. 12, No. 3, pp. 301-318

Yukel, A,G., (2003), Leadership in Organizations, Ingelwood-Clifs, N,J, Prentice Hall.

Zaltman, G., Dumcan, R. & Holbek, J. (1973), Innovations and Organizations. New York: Wiley Interscience Pub.

Zaltman, G. and Robert B. Duncan (1977), Strategies for Planned Change. New York: Wiley.

 

 

 קישורים רלבנטים באתר:

מנהיגים ברשת

www.leadersnet.co.il

leaders@leadersnet.co.il

© כל הזכויות שמורות ל"מנהיגים ברשת" מרץ 2008. החומר מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בחומר שימוש מסחרי/עסקי ו/או להפיצו בכל דרך שהיא (להוציא באמצעות יצירת קישור למאמר ספציפי  ולעמוד הבית במקביל) מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר

 

יכול לעניין..

מנהל טוב

מנהל טוב

 מאת: יעל אשד*     www.eshedyael.co.il כולם כבר יודעים,  אנשים לא עוזבים ארגונים , אנשים …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *