ארגון לומד – Learning Organization

פיטר סנג'י, הגדיר ארגון לומד כארגון, שאנשיו מרחיבים ללא הרף את יכולתם לעצב את עתיד הארגון ואת המציאות הרצויה לארגון ואינם מסתפקים בפעילות לצורך הישרדות. ארגון לומד, מטפח דפוסי חשיבה, המרחיבים את הדעת וגורם לאנשיו לדעת כיצד ללמוד ביחד. מושג זה מתייחס אף לתפיסה המאגדת בתוכה תהליכים של ניהול ידע, למידה ארגונית וחשיבה מערכתית המכוונת להתחדשות הארגון ולהיערכותו לשינויים בסביבתו. התפיסה מתבססת על יכולתו של הארגון לעשות שימוש מיטבי במשאבים ובפוטנציאל ההזדמנויות הנקרות בדרכו. חבריו של ארגון לומד, מגבשים ערכים וידע משותפים, בהתבסס על ניסיון העבר שלהם ושל אחרים. מאת: כ"ץ, פופר, אלטמן וליפשיץ – מכון מנהיגות ייעוץ לארגונים לומדים
מאמרים בנושא למידה ארגונית
הארגון כמערכת לומדת: תפיסה כוללת לקיום תהליכי למידה ושיפור בארגונים

יכול לעניין..

למידה ארגונית

תהליך בו לומדים חברי הארגון על קשרים בין פעולות, תהליכים ותוצאות בארגון תוך כדי פיתוח …