ראשי » ניהול המשאב האנושי » יחסי עבודה » איסור התקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות שאינו בעל רישיון

איסור התקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות שאינו בעל רישיון

 

 מאת:  עו"ד הילה פורת*    rtf3330991446_435429390

 

ביום 20.7.2011 פורסם ברשומות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011 (להלן – התיקון לחוק), אשר קובע  איסור התקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות שאינו בעל רשיון עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק).

 

התיקון לחוק קובע איסור קבלת שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או שירות מקבלן שירות, ואיסור התקשרות עמם לקבלת שירותים כאמור, אלא אם כן קבלן כוח האדם או קבלן השירות, לפי העניין, הוא בעל רישיון בהתאם לחוק והמציא העתק ממנו.

 

הוראות אלה לא יחולו על יחיד שמקבל את שירות כוח האדם או את השירות שלא לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי.

 

התיקון לחוק קובע כי מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם או עם קבלן שירות שאין לו רישיון, דינו הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין (14,400 ₪ נכון להיום) ואם קיבל שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם שאין לו רשיון או שירות מקבלן שירות שאין לו רשיון, דינו הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין בעבור כל עובד שהועסק אצלו במסגרת שירות כוח האדם או השירות כאמור.

 

תחילת התיקון לחוק ביום 1.1.2012. התיקון לחוק יחול על התקשרות לקבלת שירותים כאמור לעיל שנערכה או חודשה מיום 1.1.2012 ואילך.

 

* עו"ד הילה פורת, מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא" ומנהלת אתר עולם העבודה www.hilaporat.co.il

 

קישורים רלבנטים באתר:

 

 

 

 

 

 

 

 

יכול לעניין..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

עבודה בחג פורים

   מאת:  עו"ד הילה פורת*         תקציר האם בחג פורים זכאי עובד ...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *