אחריות בעל העסק לרישום תקבולים על ידי עובדי העסק

מאת: בני קיויתי*

 rtf2803785026_272991782

 

בעקבות פסק הדין של כב' השופט י. אלון \ עמ"ה 516/08 פאולין גוטמן נ' פ"ש אילת 

מס הכנסה פסל את ספריו של פאולין גוטמן, בעל עסק עצמאי, שהפעיל 7 מוניות שהיו בבעלותו באמצעות נהגים שכירים. הפסילה נקבעה לאחר שמר אילן זוהר, אחד מנהגיו השכירים של מר גוטמן, נתפס על ידי שני מבקרי מס הכנסה שעלו למונית כשלא רשם תקבול ששולם לו על ידי הנוסע שירד מהמונית בזמן שהם עלו אליה. 

הנהג אישר את טענת המבקרים כי אכן הנוסע הקודם שילם לו 16 ₪ עבור הנסיעה, וכי לא הדפיס את התקבול בקופה הרושמת.  לדבריו, אשר נרשמו בדו"ח הביקורת של מס הכנסה, הוא נוהג להכין רישום מרוכז של הפדיון בסוף כל משמרת, ועל בסיס רישומים אלה הוא מתחשבן עם בעל המונית. 

בעל המונית ערער בבית משפט המחוזי בבאר שבע על הפסילה וטען כי אמנם חטא הנהג השכיר באי רישום תקבול כנדרש בהוראות ניהול הספרים, אולם אין לו כבעל העסק שליטה על מעשיו ומחדליו של נהג המונית המועסק על ידו ולכן אין לגולל עליו את חטא הנהג השכיר.  כמו כן טען בעל המונית שהוא מתדרך כל נהג מונית שכיר בחובת רישום התקבולים מייד עם קבלתם. 

בא כח מס הכנסה טען בתשובתו לערעור כי חובת ניהול הספרים המוטלת על בעל עסק משתרעת ביחס לכל מרכיבי העסק והכנסותיו – בין אם אלה מבוצעים אישית על ידו ובין אם מתבצעים על ידי עובדיו. כמו כן הציג בא כח מס הכנסה את סרטי הקופה הרושמת והראה שקיימות בהם "שעות מתות" רבות במהלך משמרת ההפעלה של המונית. נתון זה, לטענתו, מלמד כי על פני הדברים בעל העסק לא הנהיג מערך פיקוח ובקרה ראויים ומתאימים על מנת לוודא רישום תקבולים ע"י נהגיו השכירים כנדרש בהוראות החוק. 

 כב' השופט יוסף אלון קיבל את המסקנות לפיהן בעל המוניות לא הבטיח את ביצועה של חובת רישום התקבולים על ידי עובדיו השכירים. בסיכומיו לפסק הדין קבע כב' השופט אלון שבעל המונית לא אחז ולו ברמה המינימאלית הנדרשת לקביעת נוהלי עבודה ופיקוח עליהם, ולא ניתן להסתפק בהודעה לעובדים שעליהם לרשום תקבולים. לדעת כב' השופט, על בעל העסק או נציג ממונה מטעמו לקיים מעקב יומי על סרטי הקופה הרושמת ולוודא רישום עקבי ושוטף של התקבולים, וכל אלה לא נעשו בעניין דנן.

  הערעור נדחה ופסילת ספרי החשבונות של בעל המונית נקבעה סופית.

 

בפסק דין אחר, שמובא כתקדים פעמים רבות בדיונים כגון המקרה האמור לעיל, ע"א 789/80 פ"ש רחובות נ' שקד ואח' קבע בית המשפט את הדברים הבאים:

"כעיקרון על הנישום לקבוע לעצמו סדרי ניהול עסק, אשר יאפשרו לו קיומן של ההוראות השונות בדבר רישום תקבולים. בקביעתם של סדרים אלה, עליו לקחת בחשבון את טיבו של העסק ואת האילוצים שבהם הוא עשוי להימצא, תוך שעליו לקבוע סדרים שכאלה, שיאפשרו לו למלא אחר הוראות החוק חרף האילוצים השונים. אי-קיום ההוראות, הנובע משגרתו של העסק, על המיוחד שבו, אינו יכול להוות "סיבה סבירה". כך, למשל, לחץ העבודה בעסק, שבו מצוי לחץ עבודה, אינו "סיבה סבירה" לאי-רישום תקבולים… לעומת זאת, אם התרחש אירוע בלתי צפוי וחריג, ניתן לראות בו "סיבה סבירה" לאי הרישום. כמובן, כל מקרה לעובדותיו."

הנה כי כן, על בעלי עסקים חלות התחייבויות רבות, ובין החשובות בהן חובת ניהול ספרי חשבונות כחוק ורישום תקבולים בעסק מיד בהיווצרם. מערכת היחסים המורכבת בלאו הכי השוררת בין בעל העסק לבין העובד השכיר בעסק מגיעה על פי רוב למחוזות לא צפויים כאשר העובד נתפס בביקורת רשות המיסים כשאינו רושם תקבולים. מעסיקו, בעל העסק, מוצא עצמו נבגד על ידי העובד שמועל באמונו וממיט עליו נזקים כפולים – מחד העלים ממנו את כספי הפדיון, ומאידך סיבך אותו עם רשות המיסים וגרם לפסילת ספרי החשבונות שלו.

אנו ממליצים לכל בעל עסק לבחון מפעם לפעם את נוהלי העבודה בעסקו ולוודא עמידתו בכל הוראות החוק בנוגע לחובת ניהול ספרי חשבונות, תוך שימת דגש על הליכי הבקרה והפיקוח שנוהלי העבודה מיושמים כלשונם בעסק בין אם על ידו, ובין אם על ידי העובדים השכירים.

אנו עומדים לרשות כל הפונים אלינו – בייעוץ ובהדרכה בחובת ניהול הספרים הספציפית החלה על העסק ובהטמעת נוהלי העבודה הנכונים בקרב בעלי העסק והעובדים. כמו כן אנו נותנים חוות דעת מומחה לצורך ניהול דיונים משפטיים מול מס הכנסה בהליכי שימוע וערעור על פסילות ספרים.

 

* לפניות לבני קיויתי: bkivity@gmail.com

www.bkivity.com

 

 

הכתובים לעיל הינם דברי הסבר ודוגמאות ואינם באים במקום הוראות חוק או נוהל שנקבעו.לייעוץ  ולקבלת חוות דעת מקצועית נא לפנות אל הר"מ.

 

 

 קישורים רלבנטים באתר:

מנהיגים ברשת

www.leadersnet.co.il

leaders@leadersnet.co.il

© כל הזכויות שמורות ל"מנהיגים ברשת" ספטמבר 2009. החומר מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בחומר שימוש מסחרי/עסקי ו/או להפיצו בכל דרך שהיא (להוציא באמצעות יצירת קישור למאמר ספציפי  ולעמוד הבית במקביל) מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר

יכול לעניין..

ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים בעסק

  מאת: צוות i-value ניהול כושל של תזרים המזומנים בעסק הוא אחד מהגורמים העיקריים לקריסתם …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *