EKP – Enterprise Knowledge Portal

המונח EKP מציין יישום המשמש כשער מידע וידע של הארגון. זהו יישום הכולל את כל מאפייני ה- EIP (שער המידע הארגוני) ומאפיינים נוספים המכוונים לייצור, ארגון וניהול הידע של הארגון. המאפיין הבולט המבחין בין שני סוגי השערים הוא היכולת של ה- EKP להפיק מידע-על (Metadata), שילוב של תהליכי עיבוד מידע מובנה ולא מובנה, תמיכה בתהליכי אימות ותיקוף מידע והנחיית משימות, מהלכים והחלטות.
מאמרים בנושא פורטל ארגוני
מצגת בנושא פורטל ארגוני, טכנולוגיה, תהליך ותרבות

יכול לעניין..

Customization – התאמה קבוצתית של הפורטל הארגוני

תהליך התאמת הפורטל הארגוני לצרכים השונים של תתי קבוצות בארגון. שלב זה של ההתאמה מתבצע …