ניהול הייצור

שיפור כושר התחרות באמצעות Business Process Management

תרשים

מאת טלי בן יעקב, מנהלת חטיבת ארגוני שירות, אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ ארגונים רבים השכילו להבין בשנים האחרונות, שלצורך שיפור ביצועיהם העסקיים עליהם לאמץ את גישת ה- lean כתפיסה ניהולית כוללת. משמעות גישת ה- lean הינה יישום מדיניות ושיטת עבודה התומכת רק בביצוע המטלות היוצרות ערך מוסף ללקוח. מחקרים מראים, כי 45% מהפעילויות המבוצעות בארגון אינן תורמות ערך …

קרא עוד