גלובליזציה

הישרדות ארגונים בתנאי תחרות בעידן המידע

הרחבה לכתבת משאבים, גיליון 136, 17 נובמבר 1998   הד"ר אורי מרי, מהמכון לייעוץ ארגוני של התק"ם מתייחס לאופן הישרדותם של ארגונים בעידן המידע, עם התפתחות המחשב וטכנולוגיית התקשורת שהאיצו את תהליך הגלובליזציה. לדבריו, (המסתמכים על נתונים סטטיסטיים שפורסמו לאחרונה בספרות המקצועית), זמן החיים של ארגוניים עסקיים במדינות המתפתחות הלך והתקצר במחצית השניה של המאה, כאשר בעוד ולפני שלושה-ארבעה עשורים …

קרא עוד