תחקור והפקת לקחים

שימוש חוזר בלקחים

מתוך: ירחון ניהול הידע 2KNOW, גיליון מס' 40 ינואר 2003   תחקיר והפקת לקחים הנם בסיס לעיבוד ויצירת ידע בארגונים. מטרת התהליך כולו הנה למנוע את חזרת השגיאות בעתיד ולעשות שימוש חוזר בתובנות שהביאו להצלחות. ועם זאת, כה מעטים מצליחים בתהליך. הבעיה מתחלקת לשני מרכיבים מרכזיים: קשה לבצע תהליך הפקת לקחים: אנו חוששים מתחקיר שיהפוך לחקירה; קשה לנו להודות בטעויות; …

קרא עוד

תחקיר והפקת לקחים כתהליך מובנה בארגון הלומד

[סוף מעשה – במחשבה…]   מאת: דר' יורם דובובסקי – יועץ לניהול ולפיתוח ארגוני מקבוצת דר' עדנה פשר הוצג בכינוס הלאומי השישי של האיגוד הישראלי לאיכות נובמבר 28-29 2001   תחקיר והפקת לקחים מהווים מרכיב של מערכת  הלמידה הארגונית, שמטרתם להשיג הבנה חדשה לגבי בעיות שיטתיות, ולהשתמש בהבנות אלו להגברת  האפקטיביות והיעילות. המאפיין המרכזי בלמידה הארגונית הוא שיפור מתמיד בביצועים, …

קרא עוד