מנהיגות נשים

כיצד לעודד נשים להכשיר עצמן למקצועות טכנולוגיים

ממצאי סקר 31 בדצמבר 1998   בישראל כמו בהרבה מדינות מפותחות מבחינה טכנולוגית קיימת דרישה גבוהה לעובדים בעלי הכשרה מקצועית במיוחד בתעשיית ההייטק והשירותים הנלווים. ואולם, מעט מאד נשים בחרו להשקיע את הכישורים האישיים שלהם בתחומים אלה. במכללות אשר בפיקוח מה"ט מסתמנת התמונה הבאה: בשנת 1998 היוו הגברים %73 מאוכלוסיית הסטודנטים ואילו הנשים רק %27. כן מסתבר שפרט למגמת התוכנה, …

קרא עוד