גיוס הון ומשאבים – מושגים

PFI: Private Finance Initiative

וארינט של שיטת BOT (ראה ערך) המשמשת לגיוס הון פרטי לטובת פרוייקטי תשתית לאומיים. במסגרת שיטת מימון זו הממשלה מעניקה זיכיון לתכנון הקמה ותפעול של פרוייקט, תוך התחייבות מצדה לרכישת שירותים בהתאם להקף השירותים המסופקים בפועל וקביעת מיכסת מינימום, אשר לגביה יועבר תשלום קבוע אף אם לא יעשה בה שימוש. עם תום תקופת הזיכיון מועבר הפרוייקט חזרה לבעלות הממשלה. שיטה …

קרא עוד

BOT: Build Operate Transfer

שיטת BOT משמשת לגיוס הון פרטי לטובת פרוייקטי תשתית לאומיים. במסגרת שיטת מימון זו הממשלה מעניקה זיכיון לתכנון הקמה ותפעול של הפרוייקט לתקופה מסוימת, כאשר בסוף התקופה הזיכיון עובר לרשות הממשלה. דוגמא לפרוייקט בולט, שהוקם בשיטה זו בארץ, הנו כביש 6 של חברת דרך ארץ. אתר חברת דרך ארץ

קרא עוד