בקרה ניהולית – מושגים

תזרים עבודה – Workflow

תזרים עבודה הוא מכלול של נהלים ושלבים מובנים המביאים עם השלמתם לביצוע מהלך, משימה או תהליך ארגוני. תזרים עבודה כולל איפיון התהליך (רצף הפעולות הנדרשות, תתי פעולות, מיקום, תפקידים וסמכויות), מדיניות הארגון (חוקים נהלים), ותנאי ביצוע (לוח זמנים, אירועים, מגבלות ותנאים). תזרימי העבודה כוללים 2 סוגים עיקריים: תזרימי עבודה מכווני משימה ותזרימי עבודה מכווני אישור. מיזוג הסוגים השונים יוצר מערך …

קרא עוד

מערכת לניהול תזרים עבודה – Workflow Management System

מערכת אוטומטית לניהול, הגדרה, יצירה, הוצאה לפועל ובקרה של תזרימי עבודה (Workflow) בארגון. המערכת כוללת מנוע תזרימי עבודה המאפשר את הגדרת מכלול החוקים והתפקידים שבבסיס תזרים העבודה וקישוריותו עם עובדי הארגון ויישומי מערכת מתאימים במסגרת לוח זמנים. מאמרים בנושא בקרה ניהולית מאמרים בנושא ניהול פרוייקטים

קרא עוד

חשיבה קבוצתית – Groupthink

מושג שהוצג ע"י Irving Janis בשנות השבעים ומתייחס לתהליך קבלת החלטות בקבוצה, המושפע מהצורך של חברי הקבוצה להגיע לידי קונסנזוס. הצורך בקונסנזוס, גובר על יכולת חברי הקבוצה לבחון רעיונות חלופיים באופן ריאלי. עפי"ר מסתיים תהליך זה בקבלת החלטה שאינה אופטימלית. הדגש במושג זה הוא בכוחו של הלחץ הקבוצתי העשוי לפגום בבהירות המחשבה, ביעילות המנטלית, בבוחן המציאות, ובשיפוט המוסרי של חברי …

קרא עוד