ניהול קשרי סביבה וקהילה – מושגים

קיימות ארגונית (פיתוח ברקיימא בארגונים) SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CORPORATES

יישום כולל של תהליכי תכנון וניהול המציבים את יחסי הגומלין בין הארגון לסביבתו גבוה בסדרי העדיפויות. בפני הארגון עומד האתגר של ניצול נכון יותר של המשאבים כך שיאפשרו רוח מעסק חדש ו/או חסכון והתיעלות, אי בזבוז של משאבי הסביבה והכלל ותרומה למינוף ערכי הארגון והקהילה בה הוא פועל. דוגמא לחשיבה כזו ניתן לראות בהקמת מפעל מי הגבינה של תשלובת החלב, …

קרא עוד

מצוינות/הצטיינות excellence

חתירה מתמשכת למימוש הפוטנציאל האישי והארגוני תוך הצבת רף עולה של סטנדרטים וציפיות עצמיות מחד ותוך מודעות וקשב למסגרת ולסביבה הרחבה יותר מאידך. פרטים ו/או ארגונים החורטים על דגלם את ערך המצוינות ישאפו לפעול לאורו בכל תחומי העשיה. אצל פרטים וארגונים אלה מושם דגש לא רק על השגת המטרה אלא גם על האופן שבו היא מושגת: מידת היצירתיות והחדשנות, אופן …

קרא עוד

קיימות (פיתוח ברקיימא) SUSTAINABLE DEVELOPMENT

תפיסה כוללת המדגישה את הצורך בתהליכי תכנון וניהול של ההווה תוך שמירה (אי ביזבוז ואם ניתן אף תוספת) על משאבי העתיד. הגישה נהוגה בתהליכי תכנון פיסי וסביבתי ומוצאת היום יישומים רבים בתהליכים ארגוניים. מאמרים בנושא: קיימות ארגונית corporate sustainability Sustainability Initiatives in the Private Sector

קרא עוד

קיימות ארגונית (פיתוח ברקיימא בארגונים) SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CORPORATES

יישום כולל של תהליכי תכנון וניהול המציבים את יחסי הגומלין בין הארגון לסביבתו גבוה בסדרי העדיפויות. בפני הארגון עומד האתגר של ניצול נכון יותר של המשאבים כך שיאפשרו רוח מעסק חדש ו/או חסכון והתיעלות, אי בזבוז של משאבי הסביבה והכלל ותרומה למינוף ערכי הארגון והקהילה בה הוא פועל. דוגמא לחשיבה כזו ניתן לראות בהקמת מפעל מי הגבינה של תשלובת החלב, …

קרא עוד