גיוס מיון והערכת עובדים – מושגים

הערכת ביצועים – Perfomance Appraisal

תהליך בו מתבצעת מדידה והערכה של ביצועי עובדים וקבוצות בארגון. התהליך מיועד לבחון את מידת ההלימה בין ביצועיהם והתנהגויותיהם של העובדים/קבוצות לבין הציפיות מהן כפי שנוסחו בתכנית חלוקת העבודה. מאמרים על גיוס, מיון והערכת עובדים מאמר על הערכת ביצועי עובדים

קרא עוד

הערכת עובדים ב-360 מעלות

שיטה להערכת ביצועי עובדים העושה שימוש בקלט הערכה של ממונים, עמיתים, כפיפים, ולקוחות של הפרט המוערך. בניגוד לשיטה "הקלאסית" להערכת עובד, בה קלט ההערכה נעשה ע"י הממונה בלבד. מאמרים על גיוס, מיון והערכת עובדים מאמר על הערכת עובדים ב- 360 מעלות

קרא עוד

הערכת עמיתים

טכניקה להערכת ביצועים/יכולות בה כל חבר בקבוצה/צוות מעריך בסולם אחיד ומובנה את כל שאר חברי הקבוצה/צוות. דרוגו הסופי של אדם על התחום המוערך מתקבל מממוצע הציונים אותם קיבל מעמיתיו. מאמרים על גיוס, מיון והערכת עובדים מאמר על הערכת ביצועי עובדים

קרא עוד