ניהול משאבי אנוש – מושגים

סקר שכר

תהליך המכוון להשגת מידע באשר לשיעורי השכר בחברות דומות, עבור משרות דומות. באמצעות תוצאות הסקר ניתן להקיש על תעריפי השכר המקובלים בשוק. בדרך זו בודק הארגון את מיקומו למול מתחריו במטרה לשמור על מבנה שכר תחרותי. יחד עם זאת, תהליך התאמת מבנה השכר בארגון, לזה הקיים בשוק מבוסס בדר"כ על פשרות. מקורות המידע לסקר כוללים: סקרים כלליים המפורסמים לציבור הרחב, …

קרא עוד

הערכת ביצועים – Perfomance Appraisal

תהליך בו מתבצעת מדידה והערכה של ביצועי עובדים וקבוצות בארגון. התהליך מיועד לבחון את מידת ההלימה בין ביצועיהם והתנהגויותיהם של העובדים/קבוצות לבין הציפיות מהן כפי שנוסחו בתכנית חלוקת העבודה. מאמרים על גיוס, מיון והערכת עובדים מאמר על הערכת ביצועי עובדים

קרא עוד

הערכת עובדים ב-360 מעלות

שיטה להערכת ביצועי עובדים העושה שימוש בקלט הערכה של ממונים, עמיתים, כפיפים, ולקוחות של הפרט המוערך. בניגוד לשיטה "הקלאסית" להערכת עובד, בה קלט ההערכה נעשה ע"י הממונה בלבד. מאמרים על גיוס, מיון והערכת עובדים מאמר על הערכת עובדים ב- 360 מעלות

קרא עוד

הערכת עמיתים

טכניקה להערכת ביצועים/יכולות בה כל חבר בקבוצה/צוות מעריך בסולם אחיד ומובנה את כל שאר חברי הקבוצה/צוות. דרוגו הסופי של אדם על התחום המוערך מתקבל מממוצע הציונים אותם קיבל מעמיתיו. מאמרים על גיוס, מיון והערכת עובדים מאמר על הערכת ביצועי עובדים

קרא עוד

ניהול משאבי אנוש

תחום פעולה ארגוני שמטרתו להביא לידי ביטוי מקסימלי את הפוטנציאל האישי והציוותי של חברי הארגון ולרתום אותו לעשייה הארגונית. כל זאת מתוך הכרה כי פיתוח המשאב האנושי וניהולו, היא משימתם המיידית של כל מנהלי הארגון. תחום זה עוסק בתהליכים של פיתוח, יישום והערכה של נהלים, שיטות ותכניות המתייחסות לפרט בארגון. ניהול משאבי אנוש מהווה במקביל, פונקצית ביצוע וגוף ידע בארגון. …

קרא עוד

מצוינות/הצטיינות excellence

חתירה מתמשכת למימוש הפוטנציאל האישי והארגוני תוך הצבת רף עולה של סטנדרטים וציפיות עצמיות מחד ותוך מודעות וקשב למסגרת ולסביבה הרחבה יותר מאידך. פרטים ו/או ארגונים החורטים על דגלם את ערך המצוינות ישאפו לפעול לאורו בכל תחומי העשיה. אצל פרטים וארגונים אלה מושם דגש לא רק על השגת המטרה אלא גם על האופן שבו היא מושגת: מידת היצירתיות והחדשנות, אופן …

קרא עוד