תיאוריות בניהול ידע – מושגים

מודל המרת הידע של Nonaka & Takeuchi

מודל המתאר את מחזור יצירת הידע הארגוני כתהליך דינמי מתמשך הכולל רכישת ידע, צבירת ידע ,יצירת ידע חדש וניצולו. התהליך כולל המרת ידע חבוי לידע גלוי ולהיפך. מסלול המרת הידע עובר בין שלבים הכוללים מנגנוני חיברות, החצנה, שילוב והפנמה שבהם מעורבים שיתוף נסיון מקצועי, בניית מודלים, פרוצדורות וסימולציות. מאמרים על תיאוריות בניהול ידע מצגת בנושא: מנהלים כמנהיגים ומעצבי תרבות בארגון …

קרא עוד

שילוב ידע

שילוב ידע מוגדר כ"זיהוי ורכישה של ידע רלוונטי ממקורות שמחוץ לארגון והשימוש בו בתוך הארגון" (Kraaijenbrink, Wijnhoven & Groen, 2002). מהגדרה זו נובעות שלוש מסקנות: (1) האובייקט אינו הארגון לבדו אלא הארגון וסביבתו; (2) שלושת התחומים (או השלבים) בהם דן שילוב ידע הם זיהוי ידע, רכישתו (לאו דווקא במובן המסחרי) והשימוש בו, ו-(3) השלב השלישי, קרי השימוש בידע, מייצג את …

קרא עוד

שימוש חוזר בידע New-Use מול Re-Use

תהליך התאמת הפורטל הארגוני לצרכים השונים של תתי קבוצות בארגון. שלב זה של ההתאמה מתבצע ע"י הארגון עצמו באמצעות הרשאות, יצירת תתי פורטלים ייחודיים ו/או בניית דפים המותאמים לקבוצה באופן עריכת התכנים שבה. בשלב הבא מתבצעת התאמה אישית Personalization (ראה מושג נפרד). ההתאמה הקבוצתית והאישית יוצרות פורטל מותאם תוכן ומותאם מבנה לצרכים של כל בעל תפקיד וכל פרט בארגון וכך …

קרא עוד

טקסונומיה ארגונית – Organizational Taxonomy

טקסונומיה היא תורת המיון למבנה הייררכי של נושאים. בהקשר הארגוני הכוונה היא למודל ניהול הידע בארגון, הכולל מערך הייררכי של מונחים שמייצגים את תחום העיסוק של הארגון. מערך המונחים עשוי לכלול מושגים מקצועיים, פעילויות, גופים, תהליכים ומקורות שונים המהווים את גוף הטקסונומיה של הארגון הספציפי. בנוסף יש התייחסות למיון גופי תוכן ,ניווט ודפדוף בתוך המבנה ההיררכי. תהליך הטקסונומיה הארגונית תורם …

קרא עוד