תחקור והפקת לקחים

תחקיר

מרכיב של למידה ארגונית, המאפשר להפיק הבנה חדשה לגבי בעיות שיטתיות, תוך ניתוח נקודות הצלחה ונקודות טעונות שיפור. הבנות אלה ישמשו לשיפור האפקטיביות הארגונית.  

קרא עוד