קבלת החלטות – מושגים

דיסוננס קוגנטיבי

תחושת מתח הנחווית כאשר קוגניציות מסוימות (תפיסה, מחשבה, תחושה וכד') נמצאות בסתירה ובחוסר עקביות זו עם זו. מצב המוליד דחף לביטול חוסר העקביות וצמצום הסתירה, לרוב מושגות על ידי שינוי של אחת הקוגניציות. דוגמה: כשאדם השומר על דיאטה עומד מול ממתק וחש במקביל רצון לאכול וצורך לשמור על משקלו. בעודו לועס את הממתק הוא משכנע עצמו כי בעצם הממתק לא …

קרא עוד

חשיבה קבוצתית – Groupthink

מושג שהוצג ע"י Irving Janis בשנות השבעים ומתייחס לתהליך קבלת החלטות בקבוצה, המושפע מהצורך של חברי הקבוצה להגיע לידי קונסנזוס. הצורך בקונסנזוס, גובר על יכולת חברי הקבוצה לבחון רעיונות חלופיים באופן ריאלי. עפי"ר מסתיים תהליך זה בקבלת החלטה שאינה אופטימלית. הדגש במושג זה הוא בכוחו של הלחץ הקבוצתי העשוי לפגום בבהירות המחשבה, ביעילות המנטלית, בבוחן המציאות, ובשיפוט המוסרי של חברי …

קרא עוד