ניהול עבודת צוות – מושגים

הקלה חברתית – Social facilitation

תופעה במהלכה משתפרים ביצועי הפרט כאשר העבודה מבוצעת בנוכחות אחרים. בדר"כ התהליך אופייני במשימות פשוטות ומוכרות. (ראה מושגים קרובים – האצה חברתית, תיאוריית קונפליקט ההסחה) מאמרים בנושא ניהול עבודת צוות מאמרים בנושא הנעת עובדים

קרא עוד

עיכוב חברתי – Social inhibition

תופעה במהלכה יורדים ביצועי הפרט כאשר העבודה מבוצעת בנוכחות אחרים. בדר"כ התהליך אופיני למשימות מורכבות ולא מוכרות. (ראה מושגים קרובים – הקלה חברתית, תיאוריית קונפליקט ההסחה) מאמרים בנושא ניהול עבודת צוות מאמרים בנושא הנעת עובדים

קרא עוד

תיאוריית קונפליקט ההסחה – Distraction Conflict theory

Sanders חקר את המנגנון שעומד מאחורי תופעת ההקלה/העיכוב החברתי (ראה מושגים ניפרדים) – האפקט של נוכחות אנשים על ביצוע משימה. הסברו הוא כי נוכחות אחרים גורמת לקונפליקט בין הנטייה שלנו להתמקד במטלה לבין הנטייה לכוון את הקשב לקהל, הקונפליקט גורם לנו למתח – מגביר עוררות. למתח תוצאות חיוביות/שליליות בהתאם לתגובה הדומיננטית של כל אחד. מאמרים בנושא ניהול עבודת הצוות מאמרים …

קרא עוד