ניהול אלטרנטיבי – מושגים

מודעות עצמית

תהליך של התבוננות וניסיון ללמוד אודות ה"עצמי". ניתן לסווג את המודעות העצמית לשני תהליכים: מודעות עצמית פרטית – הנטייה להסתכלות פנימה ביחס לרגשות ומחשבות פנימיות (אינטרוספקציה). מודעות עצמית ציבורית -נטייה להתמקד בדימוי הציבורי והחיצוני שלנו כאובייקט חברתי בעיני אחרים. העמקת המודעות העצמית נעשית הן דרך חקירה, התבוננות עצמית וגילוי דברים חדשים אודותינו והן דרך משוב מהסביבה המגלה אזורים הסמויים מעינינו …

קרא עוד