מנהיגות נשים – מושגים

תקרת זכוכית

מונח המתאר באופן סימלי את החסמים הסמויים בעיקרם, המונעים קידום נשים במדרגי הניהול והתפקידים בארגונים. נשים ניתקלות בתקרת קידום, למרות כישוריהן ויכולתן. ניתן לחלק את החסמים לשני סוגים: מחסומים פנימיים (בטחון עצמי, ריבוי תפקידים, קונפליקט תפקידים) ומחסומים חיצוניים (סוציאליזציה, סטנדרט כפול לנשים וגברים, סטריאוטיפים, מיעוט מודלים לחיקוי וקול פנימי או חיצוני,מסר אמביוולנטי, דרישות מנוגדות). ארגונים הנילחמים בתופעה זו עשויים לנקוט …

קרא עוד