יצירתיות בניהול – מושגים

מנהיגות מתגמלת (עסקאית) – transactional leadership

מנהיגות המבוססת על דינמיקה של הנעה באמצעות תגמולים. התיאוריות השונות שהדגישו את המימד העיסקאי במנהיגות הניחו כי מתקיים תהליך חליפין (exchange) בין המנהיג למונהגים. במסגרת מערכת הציפיות הקיימת של המונהגים, מצליח המנהיג ליצור תודעה של קשר ברור בין מאמץ לתגמול (פסיכולוגי או חומרי), תוך אבחון מדויק של צורכי המונהגים והגבה באופן המאפשר עיסקה מוטיבציונית עמם. Fiedler, Reddin ו- Hollander היו …

קרא עוד

סיעור מוחות – Brainstorming

טכניקת פתרון בעיות בקבוצה המאפשרת זרימה ספונטנית, יצירתית ולא מבוקרת של רעיונות ופתרונות. את המושג טבע לראשונה Osborn ב- 1957 בהתבסס על ההנחות הבאות: אנשים מטבעם יצירתיים, שימוש באנלוגיות משחררת מחשיבה כבולה, סינרגטיות – קבוצת אנשים מיטיבה לחשוב מאדם אחד ודחיית שיפוט מובילה לכמות שמובילה לאיכות. השיטה מתבצעת בשני שלבים: *שלב הסערה הרעיונאית – הקבוצה מעלה רעיונות ללא סדר, ללא …

קרא עוד

סיעור מוחות אלקטרוני

שימוש בטכנולוגיה מבוססת מחשב לשיפור תוצאות של התהליך המסורתי של סיעור מוחות (ראה מושג ניפרד). מאמרים על יצירתיות בניהול מאמרים על למידה ארגונית

קרא עוד