ניהול ומנהיגות- מושגים

מצוינות/הצטיינות excellence

חתירה מתמשכת למימוש הפוטנציאל האישי והארגוני תוך הצבת רף עולה של סטנדרטים וציפיות עצמיות מחד ותוך מודעות וקשב למסגרת ולסביבה הרחבה יותר מאידך. פרטים ו/או ארגונים החורטים על דגלם את ערך המצוינות ישאפו לפעול לאורו בכל תחומי העשיה. אצל פרטים וארגונים אלה מושם דגש לא רק על השגת המטרה אלא גם על האופן שבו היא מושגת: מידת היצירתיות והחדשנות, אופן …

קרא עוד

התנהגות ארגונית – Organizational Behavior

שדה החקר המתמקד ביחסי הגומלין שבין הארגונים לבין האנשים והקבוצות המרכיבים אותם; האופן בו גורמים בארגון משפיעים על התנהגותם של פרטים והאופן שבו פרטים וקבוצות משפיעים על המבנה, התרבות והאקלים הארגוני. מאמרים בנושא תרבות ארגונית מאמרים על מודלים ודינמיקות של מנהיגות

קרא עוד

חיברות – Socialization

תהליך הדרגתי ומתמשך, באמצעותו לומד הפרט להיות חבר בצוות/ארגון או חברה מסויימים. התהליך כולל הפנמת ערכים, נורמות ומאפיינים התנהגותיים מקובלים תוך ניסיון של הפרט להשתייך לאותה קבוצה. בעוד שבפסיכולוגיה ההתפתחותית נחקרת הסוציאליזציה בילדות, הרי שבהקשר הארגוני מדובר על תהליכי סוציאליזציה של העובד/המנהל החדש בארגון. מאמרים בנושא תרבות ארגונית מאמרים בנושא עיצוב ייעוד וחזון

קרא עוד

יוקרת סטטוס – Status Prestige

רמת היוקרה המייוחסת עבור קבוצת סטטוס מסויימת. זהו מושג השוואתי, הקושר לסטטוס מסויים, דרגה כלשהי של הילה וחשיבות. בדר"כ זהו מקור למתח ביחסים בין בעלי סטטוסים משום שהיוקרה כאמור -מדורגת. מאמרים בנושא תרבות ארגונית מאמרים על דרגי מנהיגות וניהול

קרא עוד

נורמה – Norme

מבחינה חברתית מושג זה בא לציין מעיןהנחיית ביצוע הנגזרת מהערכים השונים וקובעת את סדרי היחסים החברתיים. הנורמה עונה על חמש שאלות: 1. מי מצפה, 2. ממי, 3. מה לעשות או מאיזה מעשה להמנע, 4. באילו תנאים, 5. מה תהיינה התוצאות. לדוגמה: מהערך "והדרת פני זקן" נגזרת הנורמה: "מפני שיבה תקום". מאמרים בנושא תרבות ארגונית מאמר על הארגון בפניקה

קרא עוד

סטטוס – Status

מלטינית – מצב, מעמד בתוך מסגרת מסויימת. מיקומו הניתפס והחברתי של אדם בתוך מבנה חברתי או מערכת חברתית מסויימת. קבוצות סטטוס נוהגות לאמץ לעצמן נורמות ומאפיינים התנהגותיים ייחודיים ע"מ להבחינם כקבוצת סטטוס ולשמר את רמת היוקרה המיוחסת לקבוצה זו. מאמרים בנושא תרבות ארגונית מאמרים על דרגי מנהיגות וניהול

קרא עוד

סמל סטטוס – Status symbol

סמלים חומריים או אחרים המקובלים כמייצגים סטטוס מסויים ומשמשים כלי עזר להגדרה חברתית סימלית. לדוגמה: צורות לבוש או פריטי לבוש, סגנון דבור, שמוש באביזרים המאפיינים סביבה חיצונית, כתובת מגורים, סוג מכונית וכו. מאמרים בנושא תרבות ארגונית מאמרים על דרגי מנהיגות וניהול

קרא עוד

עמדה – Attitude

רמת הרגש החיובי או השלילי אותו חש אדם כלפי אוביקט עמדה נתון (אוביקט עמדה עשוי להיות כל דבר הכלול בתחום הניסיון של הפרט החווה, כמו עצם, אדם, מקום, רעיון וכיו"ב – ע"פ C.C. Pinder. יש המייחסים למושג, בנוסף לפן הריגשי, גם פן קוגניטיבי (אמונה, דימוי וזיכרון קובעים את העמדה כלפי האובייקט) ו/או פן התנהגותי (הנטייה להתנהג באופן מסוים כלפי האובייקט) …

קרא עוד

פוליטיקה ארגונית

מרקם יחסי העוצמה והכוח הפורמליים והבלתי פורמליים בארגון. הפוליטיקה הארגונית באה לידי ביטוי בטקטיקות מגוונות של דרכי השפעה ויחסי גומלין כגון: שכנוע, חליפין, הפעלת לחץ, הפעלת סמכות ועוד. התנהגויות אלו, משרתות תועלת אישית או קבוצתית בארגון (בין אם היא תואמת או שאינה תואמת את המטרות הארגוניות). מאמרים בנושא פוליטיקה ארגונית מאמר: תיאוריית הצללים הפוליטיים

קרא עוד

קבוצה משנית

קבוצה בה היחסים הם משניים למטרה שלשמה התקבצה הקבוצה. אלו יחסים תכליתיים, מוגבלים (ספציפיים), ההתעניינות מתמקדת בכשרותו המקצועית של הזולת ובתועלת שניתן להפיק ממנו, התאמתו למילוי המשימות וכו'. ההתקשרות פחות עמוקה ויותר שטחית. קבוצה משנית יכולה בהדרגה להפוך לקבוצה ראשונית (ראה מושג ניפרד). מאמרים על תרבות ארגונית מאמרים על ניהול עבודת צוות

קרא עוד