קיימות ארגונית (פיתוח ברקיימא בארגונים) SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CORPORATES

יישום כולל של תהליכי תכנון וניהול המציבים את יחסי הגומלין בין הארגון לסביבתו גבוה בסדרי העדיפויות.
בפני הארגון עומד האתגר של ניצול נכון יותר של המשאבים כך שיאפשרו רוח מעסק חדש ו/או חסכון והתיעלות, אי בזבוז של משאבי הסביבה והכלל ותרומה למינוף ערכי הארגון והקהילה בה הוא פועל.
דוגמא לחשיבה כזו ניתן לראות בהקמת מפעל מי הגבינה של תשלובת החלב, תנובה.
במסגרת המפעל שהוקם, בשיתוף עם יזמים בינלאומיים, כיחידה עסקית עצמאית מתאפשר טיהור מי שופכין והזרמתם לאדמות חקלאיות, הפרדת הגבינה והפיכתה למוצרים והפרדת החלבון והפיכתו גם למוצרי לואי בייצור מזון. בתהליך הזה הפך בזבוז כספי ונזק לסביבה לפעילות עסקית עצמאית, לחסכון תפעולי ותרומה לסביבה.

מאמרים בנושא: קיימות ארגונית corporate sustainability
אתר חברת תנובה

יכול לעניין..

קיימות (פיתוח ברקיימא) SUSTAINABLE DEVELOPMENT

תפיסה כוללת המדגישה את הצורך בתהליכי תכנון וניהול של ההווה תוך שמירה (אי ביזבוז ואם …