עיצוב פרסומים – Publication Design

מערכות לניהול תוכן מכילות אלמנט של עיצוב צורת התוכן. התוכן מעוצב באמצעות תבניות של פרסומים. עיצוב פרסומים בהקשר של מערכות ניהול תוכן דורש תכנון במידה רבה. עיצוב הפרסומים מגדיר את אב הטיפוס והתבניות של דפי הפרסומים אותם תידרש מערכת ניהול התוכן לייצר. מטרת עיצוב הפרסומים הנה להבטיח בסיס פרסומים בעלי קו מנחה אחיד, אך בעלי גמישות; והעיקר- משדרים את רוח החברה ומסריה וברי שימוש אפקטיבי במערכות ניהול תוכן. הדרך האידיאלית ביותר הנה להתחיל בעיצוב הפרסומים במקביל לתכנון התכנים ואופן ארגונם וחזוקתם. תכנון האיסוף והתחזוקה מבטיח מערכת ברת קיימא שתבנה מאחורי הפרסומים ועיצוב הפרסומים מבטיח שהמערכת תייצר תוצאות משכנעות.
מתוך הפרק "The publication design documents" של בוב בויקו.
מתוך: ירחון ניהול הידע 2KNOW – גיליון 39 דצמבר 2002

מאמר על ארגון תלוי תוכן ולא תלוי פורמט

יכול לעניין..

EDM – Electronic Document Management system

מערכת לניהול מסמכים המאפשרת ביצוע פעולות שונות הקשורות למסמכי הארגון (כגון: איחסון, מיצוי, איחזור, מעקב, …