ניהול שינוי כולל change management

תהליך מערכתי כולל של שינוי ארגוני המובל ע"י ההנהלה הבכירה. התהליך מתמקד:
1. בשינוי התאמת הארגון (משימות, מבנה ותהליכים) לאסטרטגיה העסקית, ליעוד ולחזון הארגוני.
2. בהובלת תהליך של השתנות המובל בידי המנהיגות בכל דרגי הארגון תוך חיזוק ופיתוח ערכי התרבות הארגונית הרצויים ושינוי הדרגתי בתפיסות ובזהות הפרטית והארגונית.

מאמרים בנושא מבנה וטרנספורמציה ארגונית
מצגת: הקמה / תיכון ועיצוב ארגון