ניהול סיכונים – Risks Management

עפי"ר מייוחס מושג זה לתחום ניהול הפרוייקטים. מדובר על תהליך שיטתי של זיהוי וניתוח של אירועים שליליים שעלולים לפגום בהשגת מטרות הפרוייקט ותכנון וביצוע תגובה המתבטאת במיקסום הסיכויים להתרחשות אירועים חיוביים ומיזעור ההסתברויות לסיכונים.
מאמרים על ניהול פרוייקטים
מאמר על ניהול סיכונים בפרוייקט

יכול לעניין..

נושאים עיקריים לטיפול מנהל פרוייקט

מאת: רן לביא, יועץ בתחום ניהול איכות תוכנה, חברת מתודה מחשבים בע"מ     מבוא …