מיון אוטומטי – Automatic Classification

בתהליך המורכב של ניהול ידע בארגונים, נעשה שימוש במיון אוטומטי של כמויות המידע הגדולות המצטברות בארגון. כלי ניהול הידע מכוונים לארגן מידע מתוך ומחוץ לארגון וכמובן מרשת האינטרנט. המיון האוטומטי מאפשר בניית עץ נושאים אוטומטי וקיבוץ מסמכים דומים אל ענפי המבנה ההיררכי. טכנולוגיות המיון האוטומטי השונות נבדלות זו מזו ומתחלקות לשלושה סוגים מרכזיים (ראה מושגים ניפרדים):
Rules -Based Classification
Training Set-Based Classification
Statistical Classification

מאמרים על איסוף ותיעוד מידע וידע
מאמרים על מנגנוני למידה וניהול ידע

יכול לעניין..

EDM – Electronic Document Management system

מערכת לניהול מסמכים המאפשרת ביצוע פעולות שונות הקשורות למסמכי הארגון (כגון: איחסון, מיצוי, איחזור, מעקב, …