כריית מידע – Text Mining

כריית מידע מטקסט מוגדרת כתהליכי ניתוח טקסט ואיפיון תבניות שפה לצורך מיצוי מידע. המידע המופק בתהליך זה יכול להיות שם מחבר, כותרת המאמר, תאריך פרסום המידע, זיהוי מגמות, קשרים בין יישויות ועוד. כמו כן יכול המידע המופק לשמש כבסיס ליצירת טקסונומיה ומיון מסמכים דומים לקטיגוריות בעץ הנושאים ההיררכי. יעילות מיצוי המידע מהטקסט נמדדת במדדי כיסוי ודיוק.
מאמרים בנושא איסוף ותיעוד מידע וידע
מאמר על תוכנה תומכת החלטות

יכול לעניין..

EDM – Electronic Document Management system

מערכת לניהול מסמכים המאפשרת ביצוע פעולות שונות הקשורות למסמכי הארגון (כגון: איחסון, מיצוי, איחזור, מעקב, …