יוקרת סטטוס – Status Prestige

רמת היוקרה המייוחסת עבור קבוצת סטטוס מסויימת. זהו מושג השוואתי, הקושר לסטטוס מסויים, דרגה כלשהי של הילה וחשיבות. בדר"כ זהו מקור למתח ביחסים בין בעלי סטטוסים משום שהיוקרה כאמור -מדורגת.
מאמרים בנושא תרבות ארגונית
מאמרים על דרגי מנהיגות וניהול

יכול לעניין..

התנהגות ארגונית – Organizational Behavior

שדה החקר המתמקד ביחסי הגומלין שבין הארגונים לבין האנשים והקבוצות המרכיבים אותם; האופן בו גורמים …