חיברות – Socialization

תהליך הדרגתי ומתמשך, באמצעותו לומד הפרט להיות חבר בצוות/ארגון או חברה מסויימים. התהליך כולל הפנמת ערכים, נורמות ומאפיינים התנהגותיים מקובלים תוך ניסיון של הפרט להשתייך לאותה קבוצה. בעוד שבפסיכולוגיה ההתפתחותית נחקרת הסוציאליזציה בילדות, הרי שבהקשר הארגוני מדובר על תהליכי סוציאליזציה של העובד/המנהל החדש בארגון.
מאמרים בנושא תרבות ארגונית
מאמרים בנושא עיצוב ייעוד וחזון

יכול לעניין..

התנהגות ארגונית – Organizational Behavior

שדה החקר המתמקד ביחסי הגומלין שבין הארגונים לבין האנשים והקבוצות המרכיבים אותם; האופן בו גורמים …