הראש הוא הקובע ולא העכבר

הערכת פורום מנהלי בית ספר ברמלה –לוד

מאת: סנונית עמותה לקידום החינוך המתוקשב האוניברסיטה העברית ירושלים

ינואר 2003

 

 

"אין כל סיבה בעולם לאדם הפרטי שיהיה לו מחשב בבית"

(קו אולסן, נשיא ומייסד דיגיטל 1977)

ובמשרד של מנהל/ת בית ספר בישראל ?

בעשורים האחרונים חלו תמורות מרחיקות לכת בזירה הטכנולוגית, כולל מהפכת המידע והתקשוב, גלובליזציה, וצמיחת ענפים עתירי ידע. תמורות אלו הגבירו משמעותית את הדרישות המוטלות על מנהלי בתי הספר השואפים להכין את תלמידיהם לדרישות האלף השלישי. על אלה נמנות דרישות לעבודה עם מחשב, גמישות, חדשנות מתמדת, התעדכנות, חקר ופיתוח. מנהלים המבקשים להתמודד עם אתגרים אלו נאלצים ללמוד שיטות חשיבה וניהול עדכניות ומתקדמות.

עמותת סנונית לקידום התקשוב בחינוך הקימה פורום ייחודי של מנהלי בתי ספר שמטרתו להעצים את מנהלי בתי הספר ולתמוך בהם במעבר לניהול יזמי, טכנולוגי של בתי הספר. בשנת 2001-2002 התקיים הקורס השני של פורום המנהלים, בו השתתפו 25 נציגים מקרב מנהלי/ות מחלקת החינוך ומנהלי/ות חטיבות ביניים ותיכונים בחינוך הממלכתי ערבי והיהודי ברמלה-לוד.

ההכשרה של פורום מנהלים היא תכנית תלת שלבית. כל שלב נמשך כעשרה חודשים. במסמך זה מתואר השלב הראשון הבנוי משלושה חלקים: החלק הראשון מתמקד בהכרות עם עולם ההי- טק (תרבות הניהול, תהליכי העבודה, שפה, כלים והגדרות הצלחה). בשלב זה נפגשים מנהלי בתי הספר עם מנהלים בכירים בתעשיית ההי-טק, שומעים הרצאות ודנים בהשלכות של הידע החדש למערכת החינוך. מפגשי הפורום מתקיימים בחברת הי- טק המאמצת את הפורום במטרה להגדיל את החשיפה לעולם ההיטקי, תרבותו ומאפייניו. במקביל חווה כל מנהל את הערך המוסף של טכנולוגית המחשב לייעול סביבות ניהול ולמידה. כל מנהל מקבל מחשב נישא (בהשאלה לתקופת הקורס) ו- 16 שעות הדרכה אישית למטרת הקניית יישומים בסיסים (word, power point, internet ). החל מהחלק השני של השלב א, מתבצעת במקביל לפורום למידת עמיתים. הפורום מתחלק לצוותי משימה. המשימה הראשונה של הצוותים  היא להתוודע מקרוב אל תרבות הניהול בהי-טק באמצעות ביצוע case-study  בחברת הי-טק. ניתוח החברה כולל איסוף נתונים, עיבודם והצגתם לפורום. בחלק השלישי מתמקדת העשייה הצוותית בפיתוח פרוייקט עתידי לבית הספר על פי המודל היזמי (זיהוי צורך, הצגת חלופות לפתרון, בחירת החלופה האופטימלית ופיתוח פתרון מתוקשב כמענה לצורך). הצוותים מקבלים תמיכה באמצעות מנטורים מהתעשייה, מומחים בתחום התוכן שנבחר. בנוסף כל צוות כזה מקבל ליווי, סיוע והדרכה מנציג של סנונית. ההכשרה של פורום מנהלים נמשכת כעשרה חודשים במהלכם נפגשים המשתתפים אחת לשבועיים למפגש של שלוש שעות. בנוסף מוטלות על המשתתפים משימות שונות אותן הם מבצעים בין המפגשים. 

הערכת פורום המנהלים

במסגרת הכוונה לבדוק את תרומת פורום המנהלים למשתתפיו בוצע תהליך של איסוף נתונים באמצעות שאלונים וראיון שנבנו לצורך זה. חולקו שאלונים בשלושה מועדים שונים: תחילת הקורס, סופו ומספר חודשים לאחר תום הקורס. בנוסף התבצע ראיון אמצע קורס עם נציגי המשתתפים. מטרת ההערכה היתה בחינת היבטים שונים של ההכשרה: תהליכי הלמידה, תוצרי עבודת צוותי המשימה, השפעות על ניהול בתי הספר ושביעות הרצון של המשתתפים מההכשרה.

הערכה הנוכחית מתבססת על נתונים שנאספו בקרב משתתפי פורום המנהלים ברמלה לוד במהלך שנת הלימודים הקודמת (2001- 2002). בפורום זה היו 25 משתתפים מקרב מנהלי/ות מחלקת החינוך, מפקחים ומנהלי/ות חטיבות ביניים,תיכונים ובתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי ערבי והיהודי בערים אלו.

ממצאים

לפני ההכשרה

התמונה המצטיירת מן הנתונים, שנאספו בשאלונים הראשונים, בכל הנוגע לעבודה עם מחשב הינה עגומה. הנתונים מצביעים על העדרו הבולט של המחשב בתהליכי העבודה והניהול של מנהלי בתי הספר שהשתתפו בהכשרה (ראו לוחות מס' 2 ו- 3). כמחצית מן המשתתפים (48%) העידו כי אין להם כל ניסיון בעבודה עם מחשב, למרות שלמרביתם (80%( יש מחשב במשרד ויותר ממחציתם (כ- 64%)  השתתפו בקורס מחשבים אחד לפחות בעבר. בנוסף משורת הממוצעים בלוח מס' 3 ו- 4 מסתבר שבתחילת האלף השלישי כשבעים אחוז ממנהלי בתי ספר שהשתתפו בקורס הנוכחי ציינו שהם אינם משתמשים פעילים באינטרנט ורובם אינם נעזרים ביכולות האינטרנט בניהול בית הספר.

 

ניתן לסווג את הציפיות לקראת ההשתתפות בפורום המנהלים באמצעות מושגים של ספרות הלמידה. מרבית הציפיות התייחסו להבנה של התחום כלומר תפיסת רעיונות מרכזיים בצורה שיטתית. ואילו מיעוט קטן ציפה גם להעברה, הפנמה של עקרונות שיטות המאפשרים ליישם את החומר הנלמד למצבים בשטח גם אם הם שונים ממצב הלימוד. לעומת זאת יעדי פורום המנהלים ממוקדים בתהליכי התאמה (על פי פיאז'ה) או הבנייה מחדש במושגי Rumellhart & Norman (1981). משאבים רבים של פורום המנהלים הופנו ללימוד ידע ומיומנויות בסיסים של יישומי מחשב, במטרה לבנות תשתית ליצירת תובנות חדשניות, מקוריות ונחוצות לניהול בתי ספר בסביבה הטכנולוגית המודרנית.

 

לאחר ההכשרה

התמונה הכללית המצטיירת מהנתונים שנאספו במהלך ובתום ההכשרה, מצביעה על שינוי מהותי שהתחולל בקרב משתתפי הקורס. בחינה פרטנית יותר של הממוצעים מציגה את תרומת הקורס בהקניית מיומנויות המחשב וכליו. יש לציין כי לאור תשובות המשתתפים מסתמן, שהם רכשו ידע ומיומנויות חדשים (הטמעה) ובמקביל חוו תהליכי למידה מורכבים הכוללים בניית מבני ידע חדשים (התאמה). על פי הנתונים אוכלוסיית המשיבים מתוך כלל המשתתפים בפורום המנהלים מעריכה את תרומת ההכשרה לחיזוק תחושת המסוגלות שלהם בכל הקשור לעבודה עם מחשב. ממצא עיקבי התקבל בנתונים שנאספו בשאלון האפקטיביות שהועבר למשתתפים מספר חודשים לאחר תום ההכשרה.

 

פרוייקט הגמר – בחלקה השלישי של הכשרת פורום המנהלים, המשתתפים מתבקשים לבצע פרוייקט גמר. הפרוייקט אמור לתת מענה מחשבי/תקשובי לצורך משמעותי בביה"ס. קרוב ל-90% מהמשתתפים העידו שנטלו חלק פעיל בפרוייקט הגמר. לביצוע הפרוייקט על שלביו השונים, הם יכלו להשתמש במשאבים שונים: מעל 90% ציינו שנעזרו במחשב האישי שלהם, כ-70% מהם העריכו שהשתמשו באתר הפורום ורק מחצית מהם התייעצו עם החונך שליווה את הצוות שלהם. שכלול הנתונים מעיד על כך שהם לא מיצו את פוטנציאל המשאבים הזמינים שעמדו לראשותם (אתר, חונך, הדרכה ועוד). מלאכת פיתוח פרוייקטי הגמר עדין בעיצומה אך המשתתפים מעריכים, כי ההתכנות של מרביתם היא גבוהה.

 

השפעות הקורס על היבטים שונים בביה"ס – בד בבד עם הלמידה הרבה, ההשתתפות הוותה קטליזטור לשילוב המחשב ויישומיו בניהול בית הספר, פיתוח צוות המורים ושילוב תוכניות לימודים מתוקשבות לתלמידים. מתוך התבוננות פרטנית על הנתונים בולטים שלושה תחומים בבית הספר, אשר המשתתפים העריכו שהיתה לפורום המנהלים השפעה מרובה עליהם: נתח התקציב המיועד לתקשוב, הניהול האדמיניסטרטיבי, ומנגנוני פיתוח בתוך בית הספר בנושא התקשוב.

 

שביעות רצון – הערכות המשתתפים מעידות על שביעות רצון רבה מתכני הקורס, המרצים, החונכים, מדריכי סנונית והסביבה הפיסית של הקורס. ביטוי נוסף לשביעות רצון המשתתפים ניתן למצוא בהערות המילוליות שרשמו בסוף השאלונים. כל המשתתפים (14 מתוך 25) שהשיבו על השאלונים האחרונים, ובכלל זה גם אלה מביניהם אשר חוו קשיים במהלך ההכשרה, מסכימים כי להכשרת פורום המנהלים היו וישנם תרומות חיוביות מרובות במגוון מישורים. רבים מתייחסים לעובדה כי המדובר בחוויה ייחודית ולא שגרתית המאפשרת הרחבת האופקים, חשיפה לתחום חדש, דפוסי עבודה חדשניים והתנסויות רב גוניות. רבים מהמשיבים התייחסו למכשולים שעמדו בדרכם. רובם התמקדו בעומס העבודה של מנהל בית ספר, לוחות הזמנים הצפופים והנטל הרב שיצרו הדרישות הרבות של ההכשרה. אחרים מציינים את תחושת האיכות, השייכות ל"סיירת" מנהלים והמעמד המיוחד שנוצר למשתתפי ההכשרה. חלק מן המשתתפים מספרים כי ההכשרה תרמה להם בהתפתחות המקצועית וברכישת כלים מקצועיים וניהוליים שלא היו בידם קודם לכן. הרוח הכללית של הדברים היא כי מדובר בחוויה מעצבת אשר יש לה השלכות מרחיקות לכת על המנהל, הניהול בבית הספר, צוות המורים ועל עיצוב תוכניות הלימודים.  ניתן למצוא ביטוי ממצה לרוח דברים זו בדברים הבאים: "זוהי התנסות שיא. זה מה שהקפיץ אותי קדימה, פתח לי אופקים חדשים ונתן לי כלים לחשיבה שונה",  "נפתח לי צוהר שהכרתי אבל לא התקרבתי אליו", "אני המומה מהשינוי שחל אצלי בשילוב המחשוב וחשיבה אחרת לקידום נושאי תקשוב בביה"ס" או בוידוי המרגש הבא, "לא האמנתי שבזמן קצר אוכל להשתלט על מחסום הפחד, היום אני יודעת כמה עוד חסר לי וכמה הרבה יותר ניתן להפיק מהמחשב ואני מצפה שיהיה המשך לקורס"

 

לסיכום – הערכת פורום המנהלים, עם סיום השלב הראשון של התכנית,  מלמדת, שמטרותיו מהוות צורך ומשאב אמיתי עבור מנהלי בתי הספר. הלמידה במסגרת פורום המנהלים תרמה בו זמנית להתפתחות המקצועית של המנהל עצמו, חיבור המורים לתקשוב ושילוב תוכניות תקשוב חדשות בבית הספר. התרומה של פורום המנהלים היתה גדולה עבור משתתפיו, אך הדרך עדין ארוכה והמלאכה לא תמה.

 

נספחים

לוח מס' 2 – עבודה עם מחשב לפני ההשתתפות בפורום מנהלים

אחוזים אין אחוזים יש משתנה
20% 5 80% 20 קיום מחשב במשרד
72% 18 28% 7 חיבור לאינטרנט במשרד
44% 11 48% 12 ניסיון עבודה עם מחשב
36% 9 64% 16 השתתפות בעבר בקורס מחשבים

 

לוח מס' 3 – שימוש בדוא"ל לפני ההשתתפות בפורום מנהלים

טווח תשובות S.D.)) M
0-100 27.1 14 כמות דוא"ל שהתקבל בחודש האחרון
0-30 8.5 5 כמות דוא"ל שנשלח בחודש האחרון

 

לוח מס' 4 – שימושים נוספים ברשת האינטרנט לפני ההשתתפות בפורום מנהלים

אחוזים לא משתמש אחוזים משתמש משתנה
84% 21 16% 4 השתתפות בקבוצות דיון
60% 15 40% 10 חיפוש מידע ברשת
68% 17 32% 8 ניצול יכולות האינטרנט לניהול ביה"ס
56% 14 44% 11 חיפוש מידע לצרכים אישים

 

לוח מס' 5 – עבודה עם מחשב לאחר ההשתתפות בפורום מנהלים

מספר חודשים אחרי הקורס בתום הקורס
אחוזים אין אחוזים יש אחוזים אין אחוזים יש משתנה
14.3 2 85.7 12 14.3 2 85.7 12 קיום מחשב במשרד
21.4 3 78.6 11 28.6 4 71.4 10 חיבור לאינטרנט במשרד

 

לוח מס' 6 – שימוש בדואל לאחר ההשתתפות בפורום מנהלים

לאחר מספר חודשים בתום הקורס
S.D.)) M S.D.)) M
39.8 62.1 41.4 60.71 כמות דואל שהתקבל בחודש האחרון
41.11 60.71 35.4 47.14 כמות דואל שנשלח בחודש האחרון

 

לוח מס' 7 – שימושים נוספים ברשת האינטרנט לאחר ההשתתפות בפורום מנהלים

בתום הקורס
% לא משתמש % משתמש משתנה
28.6 4 71.4 10 השתתפות בקבוצות דיון
14.3 2 85.7 12 חיפוש מידע ברשת
28.6 4 71.4 10 ניצול יכולות האינטרנט לניהול ביה"ס
35.7 5 64.3 9 חיפוש מידע לצרכים אישים

 

לוח מס' 8 שביעות רצון המשתתפים מתחומים שונים של פורום המנהלים

S.D.)) M תחום בקורס
51. 4.57 רמת האתגר
80. 4.12 אתר הקורס
62. 4.10 דרך הצגת התוצרים
82. 4.71 רמת השימוש בדואל
61. 4.71 הדרכה
43. 4.79 מרצים
63. 4.70 שביעות רצון כללית

 

לוח מס' 9 שביעות רצון מארגון פורום המנהלים

S.D.)) M
76. 4.57 מיקום הקורס
50. 4.36 מועדים
51. 4.57 תדירות
36. 4.86 הודעות

 

לוח מס' 10 – שביעות רצון  מתרומת מדריכי סנונית ללמידה בפורום המנהלים

S.D.)) M
66. 4.54 עידוד חשיבה
62. 4.10 תמיכה טכנית
65. 4.50 הדרכה אישית
58. 4.20 תמיכה מקצועית

 

ביבליוגרפיה

אפשטיין, ש. (1968). דרכי הלמידה העצמית. תל אביב: אוצר המורה.

בועז ד.(2002). הפער הדיגיטלי בישראל. הרצאה במסגרת כנס האיגוד הישראלי האינטרנט פברואר 2002. מתוך:http://www.isoc.org.il/conf2002.

מראזנו ר. ג., (1998). ממדי הלמידה-לקראת הוראה מושכלת. המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי.

עידן א., (1997). מהפכת המידע וניהול חינוכי ופדגוגיה במאה ה-21. המכון לפיתוח מנהלים במכללת ליפשיץ. מרץ, 21-27.

עידן א., (1994). המחשב כאמצעי למהפכה חינוכית. מחשבים בחינוך.

פופר מ., (1990). חניכה. משאבי אנוש, ספט' אוק' עמוד 6-9.

פרידמן י. (1995). להיות מנהל בית ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות. הוצאת מכון הנרייטה סאלד.

פסיג ד., (1995). תוכניות לימודים בסביבות מדומות: מגמות וצרכים עתידיים. מחשבים בחינוך, 32.

שרן ש., שחר ח. ולוין ת., (1998). ביה"ס החדשני: ארגון והוראה. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

תלם, מ. (1995). מערכות תומכות החלטה לשירות מערכת החינוך.  החינוך לקראת המאה ה – 21. הוצאת רמות – אוניברסיטת תל-אביב.

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Eden, E.  (1988). Creating expectation effects in OD: Applying self-fulfilling prophecy. Research in Organizational Change and Development, 2, 235-267.

Eden, D. (2001). Mean efficacy: external sources of general and specific subjective efficacy. In M. Erez & U, Kleinbeck (Eds.), Work Motivation in the Context of a Global zing Economy. Mahwah, NJ: : Lawrence Erlbaum (pp. 73-85).

Hughes, R.L., Ginnett, R.C., & Curphy, G.J. (1998). Leadership: Enhancing the Lessons of Experience. Chicago: Irwin.

Hesselbien, F., M. Goldsmith & Beckhard, R. (1997). The leader of the future. San Francisco: Jossey Bass Publishers.

Lam,  L.W., Bischoff, S.J.,  Higgins L.V. & Persing, D.L. (1999). Implenting effctive cross-functional teams. A multilevel framework for analysis. Research in Organizational Behavior, 12,171-203.

King, D.(1964). Training within the Organization. Tavistock Press, London.

 

Krikpatrick, D.L.(1959). Techniques for evaluating training program. Journal of the American So society of Training Directors, 13 (3-9), (21-26).

Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. New York: International Universities Press.

Rumelhart, D.E., & D.A. Norman (1981). “ Accretion, Tuning and restructuring: three Modes of learning”. In semantic Factors in Cognition, edited by J.W. Colton and R. Klatzky. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.

 

קישורים רלבנטים באתר:

 

 

יכול לעניין..

תוכנה תומכת החלטות

הרחבה לכתבת משאבים, גיליון 186, 16 בנובמבר, 1999   חלק ניכר מן ההחלטות העסקיות של …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *